zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo životního prostředí představuje OP

31.05.2007
Obecné
Ministerstvo životního prostředí představuje OP
Financování Operačního programu životního prostředí (OP ŽP) prezentují pracovníci příslušného rezortu ve své expozici v pavilonu D. Plán navazuje na předchozí plánovací období EU a týká se období 2007-2013.

Pro Českou republiku se jedná o částku kolem 25 miliard euro, určena je na spolufinancování projektů pokrytých Národním strategickým referenčním rámcem. Dá se říci, že na základě zkušeností z minulého období je rezort životního prostředí dostatečně na nadcházející roky dobře připraven. Důležitou součástí je Státní fond životního prostředí, který vyhodnocuje žádosti o spolufinancování projektů z prostředků OP ŽP, zajišťuje spolufinancování z prostředků fondu, kontroluje dokumentaci a dohlíží na výběrové řízení na dodavatele, též dohlíží nad realizací projektu a jeho profinancování. Podle zástupců ministerstva bude celý schvalovací proces žádostí podobný předchozímu systému, který byl stanoven pro OP Infrastruktura. Ekonomické hodnocení bude posuzováno ze dvou aspektů – z pohledu ekonomiky žadatele a udržitelnosti projektu. Důležitou okolností, kterou je při předkládání projektu nutno zvážit je, zda žádost podává neziskový subjekt (město a obec) a uvažuje se o soukromém podnikatelském záměru.

Prioritou OP ŽP je šest oblastí: Vodní hospodářství a protipovodňová ochrana, zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, využití obnovitelných zdrojů energie, odpady a staré ekologické zátěže, omezování průmyslového znečištění a environmentální rizika a posledním bodem je příroda a krajina. Tyto prioritní osy byly stanoveny v souladu se strategickými dokumenty ČR a EU.

Ve vodním hospodářství jde o zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, dodávek jakosti pitné vody a o snižování rizika povodní. Cílem osy dvě pro následujících sedm let je udržení kvality ovzduší a omezení emisí znečišťujících látek s důrazem na využití šetrných způsobů výroby energie včetně obnovitelných zdrojů. Osa tři se věnuje udržitelnému využívání zdrojů energie, zejména z obnovitelných zdrojů, cílem je také prosazování úspor energie. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží se věnuje osa čtyři. Průmyslové znečištění a snižování environmentálních rizik je zakotveno v ose pět. Hlavním cílem posledního bodu je zlepšování stavu přírody a krajiny, tedy zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
ABF
8
2. 2018
8-10.2.2018 - Veletrh, výstava
Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí