zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MĚSTA A OBCE JSOU V PODPOŘE KVALITY ŽIVOTA ZASE O KROK DÁLE

07.06.2007
Obecné
MĚSTA A OBCE JSOU V PODPOŘE KVALITY ŽIVOTA ZASE O KROK DÁLE

Posledním květnovým dnem byl formálně ukončen dvouletý projekt Národní sítě Zdravých měst1, „Síť místních Agend 21“. Hlavním cílem projektu bylo zapojit nová města a obce do mezinárodního programu místní Agenda 212, který je přibližuje k udržitelnému rozvoji a přispívá ke kvalitě života jejich obyvatel. Projekt byl zaměřen zejména na vzdělávání širokých cílových skupin – zástupců úřadů, neziskových organizací, veřejných institucí, podnikatelských subjektů apod. Zájemci mohli získat řadu informací např. prostřednictvím metodických seminářů, individuálních konzultací či tzv. projektových inkubátorů. Součástí projektu bylo také vytvoření inovativního informačního systému DataPlán a Databáze DobráPraxe. Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a Ministerstvem životního prostředí.

Hlavním cílem projektu bylo posílit síť místních Agend 21 (MA21) – tedy propojit města, obce a regiony v ČR, které budou v praxi na místní úrovni uplatňovat principy udržitelného rozvoje; zároveň ale také zvýšit kvalitu postupu mezinárodního programu MA21 tam, kde již probíhá. Každá z cílových skupin má nadále díky projektu „svůj produkt šitý na míru“. Pro úřady jsou např. připraveny specializované akreditované vzdělávací programy, zástupci z řad NNO a veřejnosti jsou zaškolováni především na příkladech dobré praxe – ukázkových aktivitách a projektech, které se osvědčily.

„Síť měst, obcí a regionů jako platforma pro vzdělávání a práci s příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje“, což je celý název projektu, přinesl celou řadu konkrétních výstupů.

-       Během dvou let zrealizovala Národní síť Zdravých měst (NSZM) např. 6 tzv. Škol NSZM (jarní, letní, podzimní) – třídenní setkání, během nichž se politici a koordinátoři Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a další účastníci proškolili např. v oblasti strategického plánování, komunikace a medializace, práce s databází místních Agend 21 a jejích Kritérií či čerpání zdrojů z EU apod. Vzdělávání získalo akreditaci Ministerstva vnitra ČR. Další specializované akreditované vzdělávací programy probíhaly přímo na krajských a obecních úřadech.

-       Série čtyř metodických seminářů určených zejména politikům a vedoucím úředníkům městských a krajských úřadů, které navštívilo celkem 113 zájemců, se zaměřovala vždy na aktuální témata – finanční řízení obcí, metody kvality ve veřejné správě či čerpání evropských zdrojů. Tato byla představena i dalším cílovým skupinám v rámci dalších vzdělávacích a osvětových akcí a seminářů.

-       Významným praktickým pomocníkem pro nové programovací období byly rovněž projektové inkubátory. Téměř dvě desítky měst a obcí využily možnosti zdarma konzultovat přímo s odborníky své projektové záměry, a připravit se tak na lépe na získání financí z EU.

-       Důležitou součástí byla pomoc při tzv. Fórech Zdravého města, jejichž náplní byla komunikace s občany k celkovému rozvoji jejich města, obce či regionu a sdílení dobré praxe. Těchto proběhlo více než 30 a zúčastnilo se jich přes 1600 lidí.

Výraznou inovací bylo vytvoření a zavádění moderního informačního systému DataPlán NSZM. Tato internetová databáze je nejen pomocníkem pro strategické řízení v obcích a městech, který mj. pomáhá samosprávám sledovat a porovnávat koncepční a strategické dokumenty a provazovat je s rozpočty. DataPlán lze rovněž využít jako projektový zásobník tak, aby bylo možné sledovat, jaké náměty na projekty jsou podávány v daném regionu či k jakému tématu se vztahují. 

Součástí tohoto systému je také Databáze DobráPraxe, jež poskytuje samosprávám prostor pro vzájemnou inspiraci, poučení a sdílení zkušeností na bázi inovativních a osvědčených projektů či jiných aktivit. V současnosti již obsahuje téměř 60 příkladů dobré praxe z 9 tématických oblastí.

Nedílnou součástí celého projektu byla prezentace a medializace jeho výstupů v odborných, regionálních i celoplošných médiích, na celostátních i mezinárodních konferencích či významných veletrzích. V tištěných médiích vyšly desítky článků s různou tématikou projektu, DataPlán NSZM byl prezentován na evropské konferenci ve španělské Seville, finském Turku či rumunském Brasově a mnoha dalších. MA21 a DataPlán NSZM se setkaly s velkým zájmem na veletrzích INVEX a DIGITEX v Brně. Byla vydána řada typů informačních a prezentačních materiálů, publikací a příruček.

NSZM tak díky projektu napomohla rozvoji sítě měst a obcí, které mezinárodní program místní Agenda 21 v praxi realizují, a tam, kde již probíhal, došlo rovněž k jeho zkvalitnění. Vznikla síť tzv. středisek – kontaktních míst MA21 - měst, obcí a regionů – kam se mohou zájemci o tento mezinárodní program obracet a kde mohou čerpat zkušenosti pro svůj vlastní postup.

Po skončení projektu budou tyto a další projektové aktivity i nadále rozvíjeny. Již například plánujeme naplňování databáze DobráPraxe i příklady ze zahraničí a rovněž jsou připraveny další bloky vzdělávání“, doplňuje Petr Švec, ředitel NSZM ČR.

Partnery projektu, kteří se podíleli na jeho realizaci, byli rovněž Institut komunitního rozvoje, o.s., AD VISION, s.r.o. a Zdravá města Vsetín, Hodonín a Litoměřice, která jako „ostřílené místní Agendy 21“ poskytla své zkušenosti a ukázkové aktivity dalším zájemcům.

 

 

Město Litoměřice

Město Hodonín

Město Vsetín

Institut komunitního rozvoje, o.s.

AD Vision, s.r.o.

Více informací o tomto projektu naleznete na www.nszm.cz.

Další informační zdroje: www.dataplan.info; www.dobrapraxe.cz.

Ukázkové příklady dobré praxe naleznete také v publikaci Dobrá praxe jako inspirace, která je ke stažení na: dobrapraxe.cz.

 1.       Národní síť Zdravých měst ČR - asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. NSZM má dnes 81 členů, s regionálním vlivem na 1207 měst a obcí, ve kterých žije 2,4 milionu obyvatel (24 % populace ČR). Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách www.nszm.cz.

2.       místní Agenda 21 – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). V ČR podle místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen součastných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN. Více informací: www.ma21.cz.

3.       mezinárodní Projekt Zdravé město – v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí