zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Best project

12.06.2007
Obecné
Best project
Finální zpráva projektu popisuje vybrané příklady "best and good practice " iniciativ vedoucích k zjednodušení a usměrnění environmentální legislativy.

BEST Expert Group vypracovala v rámci "BEST project" finální dokument a předložila jej Komisi.

BEST PROJECT — zjednodušování a usměrňování požadavků na společnosti ve vztahu k životnímu prostředí

Budování prostředí s přijatelnými požadavky pro zavádění a budování inovativního prostředí podnikání, zvláště pak pro malé a střední podniky, je jedním ze základů Lisabonské strategie pro vybudování nových pracovních příležitostí a docílení růstu v EU.

Na evropské úrovni Komise zavedla několik prioritních kroků pro stanovení lepších postupů k dosažení růstu a zaměstnanosti v Evropě.

Na podzim roku 2004 DG Enterprise and Industry založila BEST Expert Group, kde jsou prezentováni experti z jednotlivých členských států, asociací malých podniků a ekologických nevládních organizací. Expertní skupina měla za úkol předložit Komisy finální zprávu, ve které definuje kategorie pro hodnocení projektů, získávání informací od jednotlivých členských států k projektům, které mohou být předloženy jako "BEST project". Na podkladě definovaných kategorií a kritérií daných projektů, a rozhodnutí, které projekty splňují v daných kategoriích parametry "BEST project, byly následně jednotlivé projekty zhodnoceny.

Souhrnná informace viz.:

europa.eu.int

Finální zpráva byla předložena Komisy a k využití všem členským státům jako nejlepší dostupné projekty k využití.

Finální zpráva projektu "BEST Project" popisuje vybrané příklady "best and good practice " iniciativ vedoucích k zjednodušení a usměrnění environmentální legislativy, čímž se výrazně omezí zátěž na provádění podnikatelské činnosti.

Proces zjednodušení administrativy zastřešuje řadu možností: odstranění určitých nařízení, sloučení příslušných nařízení do "ovladatelnější" podoby a řešení problematiky překrývání či neslučitelnosti v rámci nařízení nebo mezi nařízeními. Zahrnuje snížení zátěže týkající se kancelářské práce a času potřebného na vyřešení potřebných informačních požadavků.

V praxi bude proces zjednodušení omezovat regulační břemena prostřednictvím zlepšení, zdokonalení nařízení nebo způsobu, kterým jsou spravovány a vynucovány.

Cílem zjednodušení je omezit regulační břemena kdekoli je to možné, avšak s ohledem na nezbytné zachování ochrany životního prostředí nebo zaměstnanců.

Návrhy zjednodušujících opatření jsou rozděleny do následujících kategorií:

Good/best practices: organizační nebo institucionální rámec

V rámci této kategorie jsou v projektu popsány "best practice" případy na strategické úrovni.

Např. přístupy, které:

  • poskytují zaměření na nadřazené závazky k procesu zjednodušení,
  • poskytují forum k diskusím o stěžejních záležitostech,
  • identifikují místa hlavních zátěží v podnikatelském prostředí,
  • přinášejí iniciativy zjednodušení do společného rámce a poskytující větší spojitost,
  • jsou významné v působení na návrhy nových nařízení (řešit přijetí obtížných nařízení k nějaké záležitosti, zatímco zjednodušující opatření je přijato pro nařízení k jiné záležitosti).

Good/best practices: zjednodušení povolovacího systému

Tato kategorie popisuje několik zjednodušujících přístupů k povolovacím požadavkům:

  • prověřování individuálních schémat k zavádění usměrňujících opatření, např. on—line proces žádání povolení,
  • usilování o zkombinování dvou či tří procesů povolení do jednoho, tak jako např. IPPC a odpadové povolení,
  • přenesení velkého počtu povolenek do jednoho jednoduchého povolení,
  • odstranění požadavků pro žádání povolení.

Good/best practices: zjednodušení monitoringu nebo ohlašování

Zpráva obsahuje sérii paralelních iniciativ v řadě zemí k harmonizaci požadavků monitoringu a ohlašování, což sníží výdaje v podnikání, a k provedení tohoto v rámci elektronického ohlašování a předkládajícího rámce, což také může být výhodné pro podnikání.

Good/best practices: zjednodušení kontroly

Zpráva nabízí několik příkladů zjednodušujících iniciativ vztahujících se ke kontrole. Opatření zaměřená na rizikové přístupy mohou mít kontrolu lépe zacílenou.

Good/best practices: užívání informačních technologií a elektronických systémů

Využívání informačních technologií na podporu povolenek, monitoringu nebo asistence při harmonizování podpor.

Good/best practices: rizikové a stimulační řízené přístupy

Rizikově založená regulace usiluje o zaměření regulační aktivity na podnikatelské činnosti, které jsou více rizikové. Tedy pro stejné množství regulačního úsilí by měl být vydán, oznámen větší environmentální užitek.

Good/best practices: soulad pomoci a dotační mechanismy

Harmonie pomoci je důležitým prvkem rozsáhlejších procesů, např. poskytování informací a pomoci podnikům během procesu zjednodušování povolení.

V příloze jsou uvedeny projekty jednotlivých kategorií.

Přílohy ke stažení

 

Zdroj: www.mpo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí