zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Konference Silniční doprava a životní prostředí na Autosalonu v Brně v úterý 12. 6. 2007

11.06.2007
Obecné
Konference Silniční doprava a životní prostředí na Autosalonu v Brně v úterý 12. 6. 2007
Tematické okruhy konference: Zemní plyn, bioplyn, kapalná biopaliva, vodík, elektřina a hybridní pohony.

Druhý ročník odborné konference, který si klade za cíl především informovat odbornou i laickou veřejnost o současném stavu vývoje a používání alternativních pohonů v ČR a zahraničí. Konference se uskuteční na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Autosalon Brno 2007 v pavilonu A3, sál Morava.

Ing. Lubomír KOLMAN, RWE Transgas, a. s.: Užití zemního plynu pro pohon automobilů v ČR

Nabídka CNG automobilů, (osobní, autobusy), statistika počtu vozů (současnost a výhled), ekonomika a ekologie, konstrukce a bezpečnost, plnicí stanice CNG (typy, způsob tankování, stávající stav a výhled).

Ing. Pavel NOVÁK, Český plynárenský svaz: Rok od podpisu dohody - Program CNG v ČR

Dohoda uzavřená v březnu 2006 mezi plynárenskými společnostmi a státem zintensivnila práci signatářů na realizaci programu využití zemního plynu v dopravě.

Ing. Martin MARTÁK, CITROEN ČR s.r.o.: Vozidla s pohonem CNG v nabídce Citroën

Konstrukce zařízení CNG ve vozech Citroen, dosavadní zkušenosti společnosti v této oblasti.

Ing. Miloš PODRAZIL, ČAPPO za spolupráce s ministerstvem průmyslu a obchodu

Aktuální situace v zavádění biopaliv na trh pohonných hmot v ČR

Aktuální legislativa EU a ČR, ekonomická podpora použití biopaliv, sortiment a kvalita směsí biokomponent a fosilních motorových paliv (nízko a vysoko koncentrované směsi a čistá biopliva), stav připravenosti petrolejářského průmyslu a obchodu uvádět biopaliva na trh.

Ústav paliv a maziv: Kvalita pohonných hmot na trhu v ČR

Informace o sortimentu a kvalitě motorových paliv na trhu v ČR v letech 2005 až 2006, doprava a skladování, sortiment a kvalita biopaliv, péče o jakost.

Ing. Vladimír Matějovský, nezávislý expert paliva maziva. Motoristé připravte se na tankování biopaliv.

Vozový park vhodný pro biopaliva, čerpací stanice a biopaliva, motorista a biopaliva (tankování a provoz), dopravní firmy a biopaliva.

Doc. Ing. Josef LAURIN CSc., Technická univerzita v Liberci: Uplatnění biopaliv pro pohon vozidlových motorů.

Příspěvek je zaměřen na možnosti a podmínky využití paliv vyráběných z  biomasy - bioetanolu, bionafty, biometanolu, biodimetyléteru, bio-ETBE, bio-MTBE - jako paliv pro vznětové nebo zážehové vozidlové motory. Stručně budou uvedeny požadavky na konstrukční a seřizovací parametry motorů a na uspořádání jejich palivových příslušenství. Shrnuty jsou výkonové, emisní a další provozní parametry motorů i vozidel využívajících paliv získávaných z biomasy. Na příkladech konkrétních vozidlech je ukázán vliv spalování biopaliv na životní prostředí.

Ing. Zbyněk BRADA, Linde Gas a.s.: Vodík - nositel energie.

Prezentace seznámí s výrobou vodíku, s možnostmi jeho využití a se způsoby jeho uskladnění a přepravy. Dále budou představeny hlavní aktivity Linde Gas na poli vodíkových technologií v dopravě - stavba mobilních a stacionárních vodíkových čerpacích stanic, výroba nádrží na zkapalněný vodík do osobních automobilu a projekt vodíkové dálnice.

Doc. Ing. Celestýn SCHOLZ PhD., Technická univerzita v Liberci - Výzkum a vývoj vodíkového motoru

Příspěvek informuje o výzkumně-vývojových aktivitách prováděných na Technické univerzitě v Liberci z oblasti pohonu vozidel na bázi vodíkového pístového spalovacího motoru. Jedná se o experimentální práce na upravených spalovacích motorech od roku 1997 do dnešní doby s uvedením průběžných výsledků, korekcí koncepce, současného stavu poznání a plánů do budoucna. Poznatky jsou porovnávány s výsledky publikovanými výzkumnými pracovišti v zahraničí. V jednotlivých kapitolách se rozebírají vlastnosti vodíku jako vhodného paliva, koncepce přípravy směsi vodíku se vzduchem, iniciace zážehu, procesu spalování a vývinu oxidu dusíku.

Thomase Brachmanna, Honda, R&D Offenbach: Domácí energetická stanice

Home Energy Station (HES) - vyrábí vodík ze zemního plynu pro použití ve vozidlech Honda FCX s vodíkovými palivovými články. Honda Civic Hybrid - kombinaci zážehového motoru a integrovaného elektromotoru

Mgr. Jaromír Vegr: EKOLO – elektromobily

EKOLO se zabývá již 20 let alternativním pohonem vozidel se specializací na nezávislou elektrickou trakci

Ing. Michal VOJTÍŠEK, Technická univerzita v Liberci - Jak jezdíte je důležitější než na co jezdíte: Faktory ovlivňující emise z motorových vozidel, a jak běžný motorista může snížit svůj podíl

Díky drastickému zpřísňování norem se technologie zlepšila tak, že emise z nových motorů jsou minimální, a to bez ohledu na použité palivo. Nesprávné seřízení nebo funkce motoru nebo katalyzátoru, dlouhý chod naprázdno, agresivní jízda a další faktory však způsobují velmi vysoké emise. Na snižování celkového množství škodlivin se podílí především technologický pokrok spolu s obměnou vozového parku, dále pak údržba, způsob jízdy, územní plánování, a individuální volba způsobu dopravy

Ing. Jiří JEDLIČKA, Centrum dopravního výzkumu - Měření emisních faktorů při spalování alternativních paliv

Příspěvek přinese informace o současném výzkumu v oblasti měření emisí a výpočtech emisních faktorů vybraných nelimitovaných polutantů vznikajících při spalování směsných biopaliv s různým podílem biosložky a při různém režimu jízdy vozidla.

Ing. Petr SMÉKAL, Centrum dopravního výzkumu - Studie zavádění čistých vozidel ve Středočeském kraji

V příspěvku je prezentováno vypracování studie zavádění čistých vozidel ve veřejné hromadné dopravě Středočeského kraje (bioetanol, bionafta, CNG, nízkoemisní naftová vozidla) a závěrečná doporučení v oblasti podpory čistých vozidel.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí