zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komu přinese zálohování PET lahví prospěch?

11.06.2007
Odpady
Komu přinese zálohování PET lahví prospěch?
Podle návrhu ministra životního prostředí by lidé měli začít vracet zálohované plastové lahve na konci roku 2008. Novelu zákona o obalech, která má obsahovat ustanovení o vratných PET lahvích, chce ministerstvo předložit vládě do konce tohoto roku. Počítat bude se zálohou tři až pět korun.

Recyklace je vždy balancováním mezi ochranou životního prostředí a náklady na samotnou recyklaci. Za ušetřenou surovinu vždy zaplatíme spotřebovanou energií a pohonnými hmotami. Může se totiž stát, že nás jedna zachráněná PET lahev přijde na několik litrů nafty, projeté při jejím sběru a dopravě k recyklaci.

TÉMĚŘ STOPROCENTNÍ POKRYTÍ

Česká republika patří podle údajů Ministerstva životního prostředí za rok 2004 mezi nejúspěšnější státy Evropské unie v recyklaci plastového obalového odpadu. V roce 2003 dosáhla recyklace plastového obalového odpadu 38 % a v roce 2004 se zvýšila na 44 %. ČR je navíc jediným z nových členských států, který plní požadavky EU na celkovou recyklaci obalů. V roce 2004 se u nás recyklovalo 71 % papíru, 44 % plastů, 35 % kovů, 69 % skla, celková míra recyklace dosáhla 56 %. Je to důsledek řady pozitivních trendů - roste množství vytříděného odpadu na obyvatele, počet domácností, které odpad třídí, i množství vytříděných obalů. Rozsah sytému tříděného sběru odpadů pokrýval v roce 2004 96 % území republiky.

RECYKLACE MÁ SMYSL

Mnohé domácnosti si již zavedly další koše nebo igelitové tašky pro ukládání papíru, skla a plastů. Většina z nich již pochopila, že separovat odpad do příslušných kontejnerů má smysl. Vždyť za rok každý občan může podle propočtů v průměru vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Kdybychom ho jen tak vyhodili do popelnice, skončil by na skládce nebo by se jinak bez dalšího využití zlikvidoval.

Pokud by však novela zákona o obalech byla přijata, zaniknou s největší pravděpodobností mnohá současná sběrná místa použitých plastů. Občané se již naučili do těchto sběrných míst vracet nejen PET lahve, ale s nimi tam ukládají i ostatní plasty. Po zavedení výkupu PET lahví v prodejnách by tak skončila drtivá většina ostatních plastů ve směsném odpadu.

LIKVIDACE ZPŮSOBÍ LIKVIDACI

Pro obchodníky znamená vracení PET lahví, že v každé, i sebemenší prodejně, bude muset být umístěn stroj na drcení PET lahví, který zabere nejméně 2 m2 plochy. Pro mnohé malé obchodníky to bude mít prakticky likvidační důsledky. Navíc likvidace PET lahví v prodejně je nehygienická. Zbytky obsahu lahví se shromažďují na dně drticího stroje, kde lákají hmyz a jsou zdrojem pro různé plísně, bakterie a podobně. Problémem jsou také dovezené lahve, které by zálohované nebyly. Sběrné systémy je nebudou přijímat, a lidé tak nebudou mít velkou motivaci je přinášet zpět do prodejen.

Nemluvě o nákladech na vybudování sběrných míst. Odborníci na obaly říkají, že by to pro jejich výrobce znamenalo investice v celkové výši 30 miliard korun, protože by museli nakoupit nové technologie. Další náklady by výrobcům nápojů přineslo vybírání a přeprava prázdných obalů. Například společnost Kofola odhadla nárůst cen po zavedení vratných lahví o deset až dvacet procent.

NÁKLADY ZVYŠUJE I DESIGN

Zatím u nás nebyla vůbec diskutována otázka designu recyklovatelných lahví, která hraje v celém procesu recyklace velmi významnou roli. Pod pojmem design lahve se totiž rozumí nejen tvar a barva, ale i použité materiály, které by vždy měly být kompatibilní s materiálem lahve a tím umožňovat recyklaci. Základním kriteriem při výběru materiálu pro příslušenství lahve je jeho kompatibilita s PET nebo snadnost odstranění běžnými separačními systémy. Příslušenstvím se rozumí uzávěr, páska uzávěru, nálepky nebo bezpečnostní uzávěry. Pro účinnou separaci a odstranění běžnými separačními systémy by měla být příslušenství zhotovena z materiálu, který bude kompatibilní s PET. Tím vznikají další významné náklady na proces recyklace.

Zkušenosti například ze sousedního Německa, kde je tento systém v současné době využíván, neprokázaly, že by se tímto způsobem zlepšila celková recyklovatelnost plastů. Předchozí pokus v ČR o zavedení vratných plastových lahví u některých výrobců nealkoholických nápojů (např. Coca-Cola) skončil fiaskem a velkými finančními ztrátami.

AUTOR: Libor Kytýr

je ředitelem komunikace společnosti Ahold Czech Republic
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí