zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SFT filtr – výrobek, který spoří objemy a tedy investiční i provozní náklady

18.06.2007
Voda
SFT filtr – výrobek, který spoří objemy a tedy investiční i provozní náklady
SFT filtr je vhodná alternativa za usazovací nádrže spojená s výhodou prostorových a investičních úspor

Typické použití SFT filtru

SFT filtr je vhodná alternativa za usazovací nádrže spojená s výhodou prostorových a investičních úspor. Tato technologie nachází uplatnění zejména na komunálních a průmyslových čistírnách. Toto zařízení spolehlivě zachcený kal separuje a navíc zvládá zachycený primární kal zahustit a odvodnit spolu a to i spolu s  přebytečným kalem. Což umožňuje, v případě použití odvodněného kalu na kompostaci, vynechat  zahušťovací nádrž a uspořit tak další prostor a investice. S výhodou lze také, zejména při čištění průmyslových vod umístit před filtr  i chemické srážení.

 

 

 

Srovnání SFT filtru s usazovací nádrží

Srovnání hlavních parametrů účinnosti SFT filtru (pás s oky 0,3 mm) oproti klasické usazovací nádrží navržené na komunální ČOV je provedeno v následující tabulce.

 

Tab. 1 - Očekávané parametry dosahované na primárním předčištění a SFT filtru

 

Parametr

SFT filtr, % odstranění

sedimentace v DZ, % odstranění

NL

                60

               50

CHSK

                40

               35

BSK5

                30

               25

zahuštění

                25 - 35

               1 - 2

 

 

Neméně zajímavé je srovnání investičních a provozních nákladů. Existuje srovnávací studie, podle které bylo na konkrétní lokalitě náhradou usazovací nádrže SFT filtrem ušetřeno  95% prostoru, 40% investičních a 30% provozních nákladů.

 

  

Popis SFT filtru

SFT filtr je kompaktní jednotka určená pro mechanickou separaci nerozpuštěných látek´a jejich zahuštění. Současné modely se dodávají o výkonu od 10 do 180 l/s tj. od 36 do 648 m3/hod. Jako síto se používají tkaniny s otvory od 0,1 mm do 1 mm, což spolu s nastavením posunu umožňuje optimalizaci odstranění NL.

Schéma zařízení  je na obrázku č. 2.  Odpadní voda je přiváděna nátokovým potrubím (1) a filtrována přes nekonečný pás tkaniny (5). Na pásu se zachytí až 80% nerozpuštěných látek. Přefiltrovaná voda je pak odváděna odtokovým potrubím (3). Dráha tkaniny je zřejmá z obrázku. Tkanina transportuje zachycený kal do kalového prostoru (8), přičemž čištění pásu tkaniny je prováděno stlačeným horkým vzduchem vycházejícím z trysky (9). První fáze zahuštění probíhá již na tkanině, druhá pak v odvodňovacím válci. Sušinu kalu lze dle potřeby regulovat.

 

 

Možnost použití při  intenzifikaci čistíren

Již samotné použití SFT filtrů vede k minimalizaci objemů viz výše. Dalších významných efektů lze docílit např. v kombinaci s MBR (aktivace s vloženými membránovými moduly nahrazujícími dosazovací nádrže). Tato výhodná symbióza   (SFT zabezpečí dokonalé předčištění a MBR vyšší objemovou koncentraci aktivovaného kalu) může snížit potřebné objemy i na méně než polovinu ve srovnání s klasickými čistírnami. Toho  lze využít při rozšiřování a intenzifikaci čistíren např. o další stupně odstraňující nutrienty. Stejně tak může použití SFT filtru přes úsporu objemů vést k dosažení lepších odtokových parametrů díky oddělení nitrifikace a denitrifikace.

 

 

 

 

 

 

Přednosti a možnosti použití SFT filtru 

Úspory objemů – použitím SFT filtru lze ušetřit nejen objemy  odpovídající usazovací nádrže, ale i aktivace (méně přiváděného znečištění) a objemy potřebné pro manipulaci a skladování kalů (kal je skladován při vyšší koncentraci sušiny a není třeba vyrovnávacích nádrží před jeho odvodněním).

Provozní bezpečnost – zařízení se osvědčilo na více než 200 čistírnách průmyslových a komunálních ČOV, díky čištění tlakovým horkým vzduchem není problém i při použití na vody s obsahem tuků.

Možnost předřazení koagulace např. při čištění některých druhů průmyslových vod. Tj  na SFT filtru se pak zachytí a odvodní nejen původní nerozpuštěné látky, ale i vločky a navíc je provedeno i zahuštění kalu.

Velký výkon – řada výrobků až do průtoku 140 l/s, s nastavitelným odstraněním nerozpuštěných látek a s nastavitelným stupněm odvodnění. Vhodné i k předčištění odlehčovaného podílu odpadních vod, nebo jako náhrada dešťových zdrží.

Zlepšení energetické bilance ČOV – pokud se na ČOV podíváme z hlediska energetického, je jisté, že  použitím SFT filtru dojde ke zlepšení energetické bilance a hospodaření s organickými látkami. Je logické,  že pokud organickou hmotu zachytíme hned na začátku čistírny, pak mohou být organické látky namísto nákladné oxidace v aktivaci,  zachyceny a využity k výrobě energie např. v anaerobních reaktorech (více bioplynu), nebo ke stabilizaci kalu pomocí aerobní termofilní stabilizace, s možností jeho následného výhodnějšího využití v zemědělství (vyšší hnojivé účinky).

Závěr

SFT filtr je tedy vhodnou alternativou k usazovací nádrži u komunálních čistíren. Své uplatnění najde i u čištění průmyslových vod, tím že je schopen hned na nátoku podstatně snížit přiváděné znečištění (bramborárny, papírenský průmysl, ...).  Použití šetří prostor a tím i investiční náklady. Z pohledu energetické bilance na ČOV je uspořádání s SFT filtrem na nátoku do čistírny logičtější a efektivnější, než u dnešních klasických čistíren, použití si však vyžaduje mírnou změnu technologického schéma.

 

 

Milan Uher

ASIO, spol.s r.o.

www.asio.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí