zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Otazníky kolem barev ve světle nové vyhlášky

21.06.2007
Ovzduší
Legislativa
Otazníky kolem barev ve světle nové vyhlášky
Nová vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR ohledně omezování emisí těkavých látek obsažených v barvách a lacích způsobila závěrem loňského roku "bouři ve sklenici vody".
Je to zpravidla způsobeno nedostatečným nebo méně srozumitelným vysvětlením praktických dopadů na výrobce i obchodníky činné v daném sektoru. To se u některých nově vzniklých předpisů naší legislativy, které jsou iniciovány normami platnými v EU, bohužel občas děje. Nyní jde o to, aby nové informace pronikly co nejúplněji mezi podnikatele příslušného oboru, ale i mezi širší veřejnost.

O vyjádření ke Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro opravy nátěru vozidel jsme požádali Ing. Davida Klímu MBA, ředitele společnosti MOTIP DUPLI, s.r.o., která jednoho z největších evropských výrobců sprejových barev na českém trhu zastupuje.

Mohl byste ve stručnosti zhodnotit dopad příslušné evropské směrnice, potažmo vyhlášky MŽP č. 509/2005 Sb. na výrobce barev či obchodníky s tímto sortimentem v tuzemsku?

V posledních letech výrazně vzrůstají nároky na ochranu životního prostředí a tento trend se týká i oblasti výroby, distribuce a používání barev a laků. Nově přijatá směrnice stanovuje mezní hodnoty obsahu "těkavých organických rozpouštědel" - VOC (Volatile Organic Compounds) v přípravcích uvedených v příloze I. Jedná se o dekorativní a ochranné barvy a laky s výjimkou aerosolů; výrobky pro opravy nátěru vozidel, konzervace nebo dekorace vozidla mimo výrobní zařízení. Jejím cílem je pak celkové omezení používání těkavých látek a tím i tvorby přízemního ozonu a znečišťování ovzduší. Toto je samozřejmě velice pozitivní krok.

Na druhé straně však s sebou přináší poměrně značný zásah do činnosti firem zabývajících se výrobou a distribucí barev a laků, a to zejména v oblasti autoopravárenství, které jsou nuceny namísto dosavadních, zpravidla rozpouštědlových barev přejít na nové vodou ředitelné receptury. Mimoto nová legislativa klade další požadavky na značení výrobků, evidenci používaných materiálů, technologické vybavení lakoven apod.

Jakých skupin produktů (případně konkrétních výrobků) se citovaná vyhláška dotýká a kterých ne?

Jednotlivé skupiny výrobků jsou rozděleny v příloze vyhlášky do několika kategorií, ke kterým se následně váží odlišné limitní množství obsahu VOC. Obecně je však možno rozdělit výrobky do dvou větších skupin, a to na výrobky určené pro autoopravárenství a ostatní barvy a laky, například pro hobby a dekorativní použití.

A co výrobky ve sprejích - vztahují se na ně nějaká zvláštní ustanovení či výjimky?

Rozhodně ano. Barvy, laky a ostatní výrobky v aerosolovém balení jsou vyhláškou výslovně zmíněny hned několikrát a platí pro ně zcela odlišná pravidla.

Aerosolové výrobky určené pro autoopravárenství jsou zařazeny do podkategorie "speciálních vrchních nátěrových hmot" a vztahuje se na ně po přípravných prostředcích nejvyšší, tudíž nejbenevolentnější limit 840 g/l, což je dvojnásobný limit oproti běžným barvám a lakům nanášeným jiným způsobem. Ostatní barvy a laky ve sprejích, tedy například pro hobby použití a dekoraci, jsou pak z účinnosti zákona zcela vyjmuty a nevztahují se tak na ně žádná omezení (viz příloha vyhlášky, část I. Vysvětlivky a základní pojmy, odstavec 1., respektive 2.1.e).


Může daný fakt ovlivnit používání sprejových barev v praxi?

To jednoznačně. Spreje obecně již dříve představovaly pro spotřebitele celou řadu výhod, jakými jsou například jednoduchost použití, nevysychání a s tím spojená dlouhodobá skladovatelnost nebo okamžitá připravenost k použití bez potřeby jakýchkoliv dalších nástrojů - vždyť barevný sprej je vlastně barva i aplikační nástroj v jednom. Nyní k nim však přibývá hned několik dalších podstatných předností.

Jak jsem již uvedl, omezení týkající se sprejů nejsou oproti klasickým barvám a lakům buď žádná, popř. zcela minimální. Pro běžného spotřebitele to znamená, že v aerosolovém balení si může i nadále koupit například rychleschnoucí rozpouštědlové barvy. Stejně tak pro autolakýrníky zůstává v aerosolovém balení přístupná celá škála materiálů, které jim i v novém legislativním prostředí usnadní a především urychlí práci - hovořím především o přípravných, pomocných a dokončovacích materiálech ve sprejích.

Právě pro tyto účely nyní uvádíme na trh nově doplněnou řadu výrobků ColorMatic Professional.

Jakým způsobem promítáte novou legislativu do vašich výrobků? Zajistili jste pro veřejnost dostatek informací?

Vzhledem k tomu, že výrobky distribuované firmou MOTIP DUPLI, s.r.o., již splňují dané limity, jediná změna se bude týkat jejich povinného označování.

Na výrobcích vyrobených po 31. 12. 2006 musí být označena podkategorie a příslušná mezní hodnota VOC v g/l podle přílohy II směrnice a nejvyšší obsah VOC v g/l ve stavu, jak je připraven k použití (výrobky před tímto datem mohou být distribuovány bez daného označení ještě do 31. 12. 2007).

Mohu zodpovědně říci , že veškeré námi nabízené výrobky, ať už se jedná o aerosolové autolaky, dekorativní barvy, autokosmetiku a ochranné nástřiky značek MoTip, Dupli-Color, Presto a ColorMatic Professional, stejně jako samozákladové antikorozní nátěrové barvy Alkyton, jsou plně v souladu s nově platnou legislativou.

Je to dáno i tím, že MOTIP DUPLI Group vedle vysoké kvality vždy dbá i na šetrnost k životnímu prostředí a zdraví spotřebitelů. Vždyť už v šedesátých letech minulého století, tedy několik desetiletí před zavedením jakýchkoliv zákonných omezení, nahradila ve všech svých vyráběných sprejích tehdy běžně používané hnací plyny obsahující škodlivé freony.


Ing. David Klíma MBA (1971)

absolvoval stavební a podnikatelskou fakultu VUT Brno, dále vystudoval na University of Pittsbourgh (Master of Business Administration Executive Programme).

V letech 1994 - 1995 působil v německé stavební společnosti Kerber GmbH ve Stuttgartu, poté ve firmě MoTip ČR a od roku 2000 je ředitelem společnosti MOTIP DUPLI, s.r.o.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí