zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Daň z minerálních olejů

25.06.2007
Energie
Daň z minerálních olejů
V souvislosti se stále narůstajícím globálním oteplením a jeho patrnými důsledky se jako aktuální jeví také otázka daňového zvýhodnění ekologických zdrojů energie a pohonných hmot.
Aktuálně je výše spotřební daně uvalené na jednotlivé druhy minerálních olejů v České republice regulována v rámci zákona o spotřebních daních. Jednotlivé hodnoty jsou uvedeny v tabulce na následující straně.

V rámci českého zákona o spotřebních daních je regulováno zdaňovací období jako kalendářní měsíc, přičemž výjimku tvoří některé dovážené výrobky, na které je uvalena spotřební daň. Plátce české spotřební daně je povinen předložit správci daně tj. celnímu úřadu daňové přiznání za každou jednotlivou spotřební daň do 25. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v rámci kterého vznikla daňová povinnost. Samotná spotřební daň je potom splatná v rámci lhůty do 40. dne následujícího po skončení zdaňovacího období (kalendářního měsíce), přičemž zákonem mohou být stanoveny dílčí výjimky.

Za daňové přiznání je při importu vybraných výrobků považováno celní prohlášení, prostřednictvím kterého jsou importované výrobky propouštěny do příslušného celního režimu. Rovněž platí, že daňové přiznání je nutno podávat i v průběhu konkurzu. V rámci zákona je potom stanovena maximální lhůta šesti měsíců od uplynutí lhůty pro podání příslušného daňového přiznání pro podání dodatečného daňového přiznání na snížení daně. V případě uplatnění zvýšení nároku na vrácení daně začíná běžet lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání dnem, kdy mohl být nárok na vrácení daně naposledy uplatněn..

Výše uvedené lhůty jsou v platnosti jako lhůty absolutní, což znamená že nemohu být prodlouženy ani nemůže být povoleno navrácení v předešlý stav. Rovněž je v platnosti legislativní ustanovení o nemožnosti uplatnit dodatečné daňové přiznání u dovážených výrobků zatížených spotřební daní.

Jak je to v Německu

Aktuální daňové sazby regulované v rámci německého zákona o dani z minerálních olejů činí následující hodnoty.

V rámci regulace prostřednictvím německého zákona je daňový dlužník povinen podat daňové přiznání k dani vzniklé v jednom kalendářním měsíci nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, přičemž je povinen splatnou daň v rámci daňového přiznání sám vypočítat. Zákon rovněž reguluje výjimku pro případ výroby minerálního oleje bez povolení, přičemž pro tento případ platí povinnost pro výrobce produkujícího minerální olej bez náležitého povolení podat neprodleně daňové přiznání. Rovněž neprodleně musí být ve výše uvedeném případě uhrazena daň. Splatnost německé daně je potom stanovena v rámci lhůty do 10.dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění. Pouze pro povinnost uhradit daň vzniklou v listopadu platí v Německu odchylná lhůta do 27. prosince.

Daně z minerálních olejů v Rakousku se přiznávají do 25. dne

Hodnoty rakouské daně z minerálních olejů jsou uvedeny v uvedené tabulce.

V Rakousku je daňový dlužník povinen ohlásit Hlavnímu celnímu úřadu v rámci lhůty do 25. dne následujícího kalendářního měsíce množství minerálních olejů, které bylo v rámci příslušného kalendářního měsíce vyskladněno nebo spotřebováno. Odchylná regulace platí pro měsíc listopad, za který je nutno podat v Rakousku daňové přiznání během lhůty končící 20. prosince. Vzniklou daňovou povinnost musí rakouský dlužník daně uhradit během lhůty pro podání daňového přiznání.

Z uvedené komparace zdanění pohonných hmot na teritoriu České republiky, Německa a Rakouska vyplývá, že právní úprava v uvedených starých zemích Evropské unie citelněji daňově zvýhodňuje motorovou naftu, která je s ohledem na nižší spotřebu dieselových motorů ekologicky výhodnější. Jedná se o dílčí ekologické opatření, které by mohlo být realizováno i v České republice.

AUTOR: Pavel Nesnidal

Autor je ekonom


Druh minerálního oleje Aktuální sazba daně na 1000 l

Motorové benzíny s obsahem olova maximálně 0,013 g/l 11 840 CZK

Motorové benzíny s obsahem olova více než 0,013 g/l 13 710 CZK

Zdroj: autor

Druh minerálního oleje Aktuální výše daně uvalené na 1000 l v Německu

Benzín s obsahem síry více než 10 mg/kg 669,80 EUR

Benzín s obsahem síry maximálně 10 mg/kg 654,50 EUR

Motorová nafta s obsahem síry více než 10 mg/kg 485,70 EUR

Motorová nafta s obsahem síry maximálně 10 mg/kg 470,40 EUR

Zdroj: autor

Druh minerálního oleje Aktuální výše daně uvalené na 1000 l v Rakousku

Bezolovnatý benzín s obsahem síry maximálně 10 mg/kg 417 EUR

Bezolovnatý benzín s obsahem síry více než 10 mg/kg 432 EUR

Olovnatý benzín s obsahem síry maximálně 10 mg/kg 489 EUR

Olovnatý benzín s obsahem síry více než 10 mg/kg 504 EUR

Motorová nafta s obsahem síry maximálně 10 mg/kg 302 EUR

Motorová nafta s obsahem síry více než 10 mg/kg 317 EUR
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí