zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stanovisko ČeMBy k novele zákona Slovenské republiky č. 326/2005 o lesích

30.06.2007
Příroda
Les
Stanovisko ČeMBy k novele zákona Slovenské republiky č. 326/2005 o lesích

ČeMBA tímto reaguje na novelu zákona Slovenské republiky č. 326/2005 o lesích, kterou 21.6. 2007 schválila Národná rada SR. Pokud prezident Slovenské republiky novelu nevrátí do parlamentu, jízda na kole po lesních stezkách a pěšinách se na Slovensku stane přestupkem. Terénní cyklisté sdružení v ČeMBě tímto chtějí podpořit své slovenské kolegy a vyjádřit nesouhlas s touto zákonnou úpravou. Postupujeme tak na žádost slovenských bajkerů, kteří zatím nemají organizaci, jenž by systematicky hájila jejich zájmy.

ČeMBA tímto reaguje na novelu zákona č. 326/2005, kterou 21/06 schválila Národná rada SR. Novela doplňuje § 31 ods. 1 písm. b) o text „a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,".

§ 31 Zákaz niektorých činností tedy nyní zní (1) Na lesných pozemkoch je zakázané bod b) zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených miest, a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,

Tato změna je odůvodněna vysvětlením:

Na základe skúseností z aplikačnej praxe v období od nadobudnutia účinnosti zákona č. 326/2005 Z. z.., ktorý vypustil z § 31 zákaz jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy dochádza k nežiadúcej expanzii cyklistov a jazdcov priamo do lesných porastov a k nárastu počtu kolízií pri plnení oprávnených záujmov a zákonných povinností vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov predovšetkým v ochrane lesa, pri výkone ich práv a právom chránených záujmov a neúmerne sa zvýšilo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia občanov, ktorí sa jazdou na bicykli a koni bez akéhokoľvek obmedzenia dostávajú do odľahlých častí lesov s vysokou koncentráciou zdravie a život ohrozujúcich prvkov (extrémne terénne podmienky, veľké šelmy, absencia poznania traumatologického plánu pre prípad lokalizácie a pod.).

Terénní cyklisté sdružení v ČeMBě tímto chtějí  podpořit své slovenské kolegy a vyjádřit nesouhlas s touto zákonnou úpravou. Postupujeme tak na žádost slovenských terénních cyklistů, kteří zatím nemají organizaci, jenž by systematicky hájila jejich zájmy. V době, kdy v České Republice začala ČeMBA vyjadřovat požadavek terénních cyklistů na explicitní a jednoznačné vymezení právo jízdy na kole po lesních pěšinách a stezkách o toto právo naši slovenští kolegové přícházejí. Vysvětlení, kterým je změna odůvodněna je zavádějící. K rozšíření cyklistiky mimo široké lesní cesty na lesní stezky a chodníky nedošlo v důsledku změny zákona v roce 1995. Tento proces je způsoben přirozeným vyústěním vývoje rekreační cyklisitky na horském kole. Paušální zákaz a restrikce, ke které se současná zákonná uprava uchýlila, je nejhorším řešením jakým lze na tento trend reagovat.

Vysvětlení, kterým je změna odůvodněna je podle informací, která má ČeMBA k dispozici, zavádějící. K rozšíření cyklistiky mimo široké lesní cesty na lesní stezky a chodníky nedošlo v důsledku změny zákona v roce 1995. Tento proces je způsoben přirozeným a celosvětovým vyústěním vývoje rekreační cyklistiky na horském kole.

Ukazuje se, že po celém světě stále více počty cyklistů pojímají horské kolo jako nástroj, který umožňuje jízdu po hravých a pestrých cestách, stezkách a pěšinách. Měřítkem přestávají být najeté kilometry a stává se jím vizuálně a pohybově pestrá cyklistika po přírodě blízkých užších a vinoucích se stezkách, které umožňují intenzivní přírodní zážitek. 

Vysvětlení se dále odvolává na to, že cyklisté se po lesních komunikacích nižší kategorie dostávají až do odlehlých častí lesů. Skutečnost je však taková, že po lesních stezkách a chodnících se cyklisté pohybují pomaleji než po lesních cestách, ujedou menší vzdálenosti a v důsledků se naopak do odlehlých částí lesů dostávají méně často. Strategií podpory rekreační cyklistiky by proto mělo mimo jiné být udržování lesních stezek a chodníků ve stavu, který umožňuje jejich rekreační využívání. Současná navrhovaná změna zákona však směřuje přesně proti tomuto logickému kroku.

Dále se vysvětlení odvolává na vyšší koncentraci zdraví a život ohrožujících prvků. Návštěvnost lesů, jíž je rekreační jízda na kole legitimní součástí, je však na Slovensku tradičně založena na principu obecného užívání lesů na vlastní nebezpečí. Navrhovaná norma představuje posun od vlastní zodpovědnosti občanů směrem k restriktivním opatřením státu. Pokud nějaké takové ohrožení existuje, mělo by rozhodnutí, jak mu čelit, zůstat na zodpovědnosti občanů. Ochrana státu před zmíněnými nebezpečími by 1) neměla spočívat v restriktivních opatřeních nýbrž v aktivním managementu návštěvnosti 2) její podmínky by měli být stejné pro všechny legitimní uživatelské skupiny. Navrhovaná úprava budí dojem, že cyklisté a jezdci na koni jsou „prvky ohrožujícími zdraví a život“ ovlivňováni jinak než pěší návštěvníci.

V obecné rovině navrhovaná změna zákona směřuje proti současnému vývoji lesnictví. Multifunkční lesní hospodářství, ke kterému na evropské úrovni zavazuje Akční plán EU pro lesnictví a ke kterému se Slovenská Republika přihlásila v Národním lesnickém programu SR, se musí rovnovážně starat o všechny tři pilíře – ekonomický, environmentální a sociální. Jako takové by mělo lesnictví a zákonné podmínky jej vymezující přihlížet k zájmům občanů na sociálním pilíři, mimo jiné na možnostech pro aktivní rekreaci.

Rekreace realizovaná jízdou na kole po stezkách a pěšinách je součástí zdravého životního stylu a  sociální a kulturní dimenze lesů. Dokáže také generovat masivní přínosy z cestovního ruchu a tím značně zefektivnit příspěvek lesů k rozvoji vesnické ekonomiky. Využívání stezek a pěšin k jízdě na kole by proto mělo zůstat legální aktivitou. Místo restrikcí, by se měla Slovenská republika zastavit o to, aby se (především v příměstských lesích a intenzívně rekreačně využívaných oblastech) stala péče o stav stezek a pěšin základní součástí péče o rekreační část sociálního pilíře funkčně integrovaného lesnického hospodářství.

ČeMBA proto vybízí Národno radu SR, aby přehodnotila svůj krok. Zákon č. 326/2005 Slovenské republiky by měl právo jízdy na kole explicitně formulovat v následujících alternativách:

1)       právo cyklistů na užívání lesa bude vymezeno jako právo jízdy po všech komunikacích lesní dopravní sítě.

2)       právo cyklistů na užívání lesa bude vymezeno jako právo jízdy po lesních cestách, lesní stezkách a lesních chodnících

3)       právo cyklistů na užívání lesa bude vymezeno jako právo jízdy po lesních účelových komunikacích. A zároveň jasně stanoveno, že účelovými komunikacemi jsou všechny části LDS.

ČeMBA zároveň navrhuje výslovně uznat jízdu na kole lesním porostem za nelegální. Dále vybízíme k hledání nástrojů jimiž budou náklady na podporu rekreační funkce nad rámec zákona (tedy nad pouhé umožnění individuálního užívání lesa) hrazeny nestátním vlastníkům lesa.

za ČeMBu
Tomáš Kvasnička, předseda

 

ČeMBA (Česká mountainbikové asociace, www.cemba.cz) je občanské sdružení usilující o propagaci a rozvoj terénní cyklistiky v České republice. ČeMBA hájí zájmy terénních cyklistů, především právo na užívání krajiny. Snaží se zajistit ochranu proti narůstajícím zákazům jízdy na kole, podporuje stavbu a údržbu přírodě blízkých stezek a cest, tras a jejich značení a poskytuje k tomu své know-how.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí