zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Srbsko využije slovenské skúsenosti v nakladaní s odpadmi

10.07.2007
Odpady
Srbsko využije slovenské skúsenosti v nakladaní s odpadmi

Recyklačný fond, Slovenská technická univerzita (STU) Bratislava a Ministerstvo životného prostredia SR zastrešujú za Slovensko trojstranný slovensko-rakúsko-srbský  projekt ,,TEMPUS“, ktorý má s použitím zdrojov Európskej únie (EU) prispieť k zavedeniu efektívneho systému recyklácie v Srbsku.  Cieľom medzinárodného projektu je „Zlepšovanie a rozvoj ekologického cítenia v Srbsku“ ("Improvement and development of the ecological attitude in Serbia - IDEAS). Európska komisia (EK) schválila na tento účel grant vo výške cca 130 000 Eur. V termíne 9.-10. júla sa vo Viedni koná prvý seminár. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ing. Ján Líška, ktorý na spomínanom seminári vystúpi s prednáškou.

,,V Srbsku sú v súčasnosti problémy s odpadmi, keď ich zhodnocovanie je iba v začiatkoch, podobne ako tomu bolo pred niekoľkými rokmi na Slovensku. Úlohou medzinárodného tímu je prispieť k naštartovaniu efektívneho systému nakladania s odpadmi. Recyklačný fond chce pritom odovzdať srbským zástupcom svoje skúsenosti zo zavádzaním zberu, separácie a zhodnocovania odpadov, ktoré získal počas viac ako piatich rokov činnosti v SR“, konštatoval J. Líška.

Dodal, že ďalšími zúčastnenými partnermi za Srbsko sú: Univerzita v Novi Sade,     Univerzita Kragujevac, Provinciálny sekretariát pre vedu a technologický rozvoj Vojvodina, Recyklačná agentúra, Belehrad a za Rakúsko: Technologická univerzita vo Viedni, Úrad životného prostredia a Rakúska spoločnosť pre systémové inžinierstvo a automatizáciu.

Recyklačný fond sa bude podieľať na týchto projektových aktivitách:

o        poskytovanie informácií a skúseností v oblasti ochrany životného prostredia, manažmentu odpadov a recyklácie,

o        v spolupráci s ostatnými slovenskými partnermi prijímanie pracovníkov zo srbských inštitúcií na študijný pobyt, príprava odborných exkurzií do vzorových aplikácií,

o        účasť na spoločných podujatiach, organizovaných v rámci projektu,

o        prispievanie k tvorbe Sprievodcu rozvojom ochrany životného prostredia, manažmentu odpadov a recyklácie v Srbsku.

,,Zapojením Recyklačného fondu do tohto projektu orgány Európskej únie ocenili skutočnosť, že fond najväčšou mierou spolufinancuje infraštruktúru zberu a zhodnocovania odpadov v komunálnej i podnikateľskej sfére. Za viac ako päť rokov svojho pôsobenia doteraz schválil projekty za viac než  2, 36 miliardy Sk, keď vyhovel takmer 5 300 žiadostiam podnikateľov a obcí o finančné prostriedky a pomohol vytvoriť 782 pracovných miest, konštatoval J. Líška.

Recyklačný fond bol v júni 2007 ocenený s prihliadnutím na to, že podporuje  technológie, ktoré sú technicky inovatívne v nakladaní s odpadmi (BAT technológie-Best Available Technique – najlepšia dostupná technika) a spĺňajú náročné kritéria prevzaté z legislatívy EU. Na návrh odbornej komisie MŽP SR Recyklačnému fondu udelil minister životného prostredia SR Jaroslav Izák Cenu medzinárodnej konferencie „Technika ochrany prostredia - TOP 2007 “ v kategórii ,,environmentálna technológia“.

Recyklačný fond v tomto roku získal aj ocenenie nezávislého ekonomického fóra  - ZLATÝ BIATEC za rok 2006.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí