zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Certifikace lesů PEFC v ČR vstupuje do druhé etapy s poplatky

17.07.2007
Les
Certifikace lesů PEFC v ČR vstupuje do druhé etapy s poplatky
V současné době existuje ve světě více než 50 systémů certifikace lesů.
V Evropě i České republice je jedním z nejrozšířenějších PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), kterým je certifikováno zhruba 193,8 milionu hektarů lesů na světě - z toho se 93 procent nachází v Evropě a Severní Americe.

Původní myšlenka, jíž bylo zabránit stále intenzivnější likvidaci deštných pralesů, se sice změnila, ale hlavním cílem certifikace i nadále zůstává šetrné zacházení s přírodními zdroji a deklarování původu dřevní suroviny. V ČR bylo k 31.12. 2006 certifikováno systémem PEFC 1 957 tisíc ha - vedle většiny státních lesů téměř všechny větší soukromé majetky a více než polovina lesů obecních. Certifikát PEFC vlastní mj. města Brno, Olomouc, Plzeň, Písek, Tábor, Hradec Králové, Karlovy Vary, Loket, Most, Kutná Hora, Jihlava, Pelhřimov, Znojmo a další. Ke stejnému datu bylo uděleno 280 certifikátů spotřebitelského řetězce, tzv. C-o-C, který zaručuje nepřerušený tok certifikovaného dřeva z lesa přes zpracovatelský průmysl ke konečnému spotřebiteli. Informace o držitelích certifikátů lze najít na adrese www.pefc.cz.

VÝZNAMNÝ MARKETINGOVÝ NÁSTROJ

Certifikace PEFC se stala součástí environmentální strategie nejen velkých zpracovatelských společností, ale i menších rodinných firem, které požadují od vlastníků lesů výhradně certifikované dříví. Umožňují tak spotřebiteli, aby zakoupením výrobku označeného logem PEFC podpořil trvale udržitelné hospodaření v lesích. Tím se certifikace PEFC zařadila mezi významné marketingové nástroje. I když vlastníkům nepřináší vyšší ekonomický přínos, stává se ve větší míře podmínkou pro samotné uplatnění výrobků na trhu. Zatím se sice prodává i necertifikované dřevo, ale v zásadě lze očekávat, že se zájem o dřevo z necertifikovaných lesů ve vyspělých zemích a u renomovaných firem sníží.

PEFC garantuje vyvážený přístup k ekonomickým, ekologickým a sociálním pilířům hospodaření v lesích, které formuluje Akční plán pro lesy EU. Jeho standardy plně odpovídají závěrům Vídeňské konference o ochraně lesů z roku 2004. I proto je spolehlivým důkazem o trvale udržitelném hospodaření, který uznal nejen Evropský parlament, ale například i německá vláda. Letos v květnu oznámila, že v případě státních zakázek bude nakupovat výhradně dřevo z legálních těžeb a lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem. Z prohlášení spolkového ministra životního prostředí Sigmara Gabriela vyplývá, že právě certifikace PEFC se bude využívat jako podklad pro doložení původu dřeva. Po certifikátech významně roste poptávka i v německém soukromém sektoru, především v oblasti papíru - například Deutsche Bahn a Deutsche Post požadují a používají PEFC certifikovaný papír. Rovněž vlády Francie, Dánska, Belgie, Japonska či Austrálie vyžadují ve svých nákupních politikách pro veškeré výrobky ze dřeva certifikát PEFC jako jeden z uznaných důkazů původu suroviny.

REVIZE KAŽDÝCH PĚT LET

Břímě odpovědnosti spočívá v první fázi na vlastníkovi lesa, na jeho dobrovolném závazku dodržovat stanovená kritéria certifikace. Ta nejsou statická a s ohledem na nejnovější zkušenosti a vědecké poznatky podléhají každých pět let revizi. Český standard PEFC se opětovně posuzoval v rámci mezinárodní veřejné diskuse a v loňském roce jej pak hodnotili nezávislí konzultanti z FORM International. Na základě těchto posouzení jej členové Valného shromáždění Rady PEFC v Lucemburku v prosinci 2006 schválili. Certifikace PEFC v České republice mohla tak vstoupit do své druhé etapy, která přináší také změnu v ekonomické oblasti.

Zatímco v 1. kole byla certifikace pro všechny nestátní vlastníky bezplatná, od letošního roku zaplatí vlastník lesa s výměrou nad 100 ha za každý certifikovaný hektar ročně 2 Kč.

Sdružení vlastníků obecních lesů (SVOL) stejně jako jeho partnerská sdružení vlastníků lesů v zahraničí podporují certifikaci PEFC. Svým členům, kteří se do systému zapojí, bude proto část uvedeného poplatku kompenzovat.

PLATNOST CERTIFIKÁTU KONČÍ 30. ZÁŘÍ

Platnost certifikátu a všechna osvědčení vlastníkům lesů, vydaná v první vlně, skončí v ČR 30. září 2007. Kvůli bezproblémovému přechodu na další pětileté období byli všichni účastníci předchozího kola vyzváni k včasnému podání přihlášky Národnímu certifikačnímu centru Ústavu pro hospodaření v lesích v Brandýse nad Labem (do 30. června 2007). Vlastník má možnost podat přihlášku i později, respektive až do roku 2012. Pokud by však žádost stávajícího držitele certifikátu nebyla zařazena do 1. kola schvalování, nemá zaručeno, že získá nové osvědčení do skončení platnosti prvního certifikátu. Pak by od 1. října 2007 do vystavení nového certifikátu nemohl deklarovat prodávané dříví jako certifikované.

O tom, zda bude certifikace PEFC pro vlastníka lesa i ekonomicky přínosná, rozhodne čas. Zatím kromě lepší možnosti prodeje dříví na trhu tomu tak není. Dává mu však image odpovědného hospodáře. Vůči obchodním partnerům i veřejnosti je rovněž signálem, že ve svých lesích hospodaří na úrovni dnešního poznání, že jeho lesy budou stabilnější, druhově bohatší a ekonomicky životaschopnější.

Nad dodržováním standardů PEFC v praxi dohlížejí nezávislí specializovaní auditoři a odborníci. V České republice je může díky neomezenému vstupu do lesů kontrolovat i laická uživatelská veřejnost.

AUTOR: PETR JELÍNEK
člen republikového výboru SVOL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí