zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ucelené internetové informace o vodách

16.07.2007
Voda
Ucelené internetové informace o vodách
Nový internetový vodohospodářský portál www.voda.gov.cz integruje od června 2007 kompletní informace o vodách v České republice. Jednotná adresa vznikla na základě dohody všech ministerstev, která také zajistila přesměrování stávajících internetových stránek www.voda.mze.cz, www.voda.env.cz, www.povodi.cz a www.povodi.info na www.voda.gov.cz. Ty zaniknou ještě do konce roku 2007. V souvislosti s klimatickou změnou se součástí aplikace, jež široké veřejnosti poskytuje aktuální informace o vodních stavech a průtocích na vodních tocích, stal nově také druhý hydrologický extrém, a to parametr sucha (m3.s-1).

Aplikace, která za povodňových situací umožňuje získat každému představu, jak se na jednotlivých vodních tocích situace vyvíjí, zda povodňová vlna narůstá nebo již klesá, tak nově získává parametr, který vyjadřuje také situaci, kdy je vody ve vodním toku nedostatek.

Nejen parametr sucha, ale také příslušné stupně povodňového nebezpečí jsou přehledně vyznačeny v barevné legendě, jež je samozřejmou součástí této aplikace.

Stav vodních nádrží

Velmi zajímavě jsou také prezentovány informace o aktuálních hladinách vody v našich vodních nádržích. Aplikace, která prošla nejvýraznější změnou, v současné době zcela nově nabízí informace o aktuální úrovni hladiny vody ve vodní nádrži, která je jistě velmi důležitá pro případné zachycení možné povodňové vlny v době zvýšených průtoků ve vodních tocích. Veřejnost jistě ocení jak barevné rozdělení nádrží podle aktuální naplněnosti konkrétního prostoru v nádrži, tak i graficky zdařilé rozložení jednotlivých prostorů v nádrži včetně podrobných popisných údajů a vysvětlivek. Nejen během povodňových situací jsou tak k dispozici aktuální informace o množství vody v nádrži, včetně hodnot o množství vody do nádrže přitékající a současně odtékající.

Aktualizace v hodinových intervalech

Také informace o množství srážek spadlých za posledních 24 hodin, jež jsou průběžně měřeny na téměř 180 místech území ČR, prošly změnou spočívající především v aktuálnosti poskytování těchto informací. Veřejnost tak má k dispozici informace, které mohou vyvolat představu, k jak velkému nasycení povodí vodou došlo a jaký může mít vliv na vzestup hladin ve vodních tocích. Je nutné zdůraznit, že stejně jako předešlé dvě, tak i tato aplikace je již v současné době aktualizována v minimálně hodinových intervalech. V současné době se tento portál řadí mezi plně profesionální portály s vodohospodářskou tematikou, jehož sledovanost (počet denních unikátních návštěvníků) se pohybuje v řádu několika desítek tisíc.

(podle Mze)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí