zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

20.07.2007
Obecné
Krátce - různé

V rámci pokračující diskuse o snižování emisí z automobilů plánuje Evropská komise do konce roku zveřejnit legislativní návrh na normu EURO VI, která stanoví maximální hranice vypouštěných emisí pro nákladní automobily. Nová norma se zaměří především na omezení oxidů dusíku (NOX), uhlovodíků a pevných částic. Komise v této souvislosti zvažuje několik možných scénářů. V současnosti platí pro nákladní automobily norma EURO IV (od roku 2006) a počínaje rokem 2009 bude nahrazena normou EURO V.
Veřejná konzultace je otevřená do 5. září 2007. Své připomínky a podněty můžete zasílat emailem na adresu entr-emissions-euro-VI@ec.europa.eu.
Konzultační dokument - http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/pagesbackground/pollutant_emission/heavy_duty/public_consultation/index.htm
Další informace - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1100&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Zelená kniha o pravidlech boje s bioteroristy
Evropská komise vydala druhou hodnotící zprávu k rámcovému rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání osob mezi členskými státy. Pro vydání stíhané osoby do zahraničí musí být splněna podmínka oboustranné trestnosti, členské státy však mohou vydání odmítnou i v případě nezletilých, za stejný čin již jednou potrestaných a amnestovaných. ČR vydává osoby do zahraničí podle zatýkacích rozkazů vydaných po 1.11.2004, Evropská komise však požaduje posunutí rozhodného data již na srpen 2002. ČR ale v současné době změnu zákona nechystá. Jen v roce 2005 bylo vydáno 6900 eurozatykačů a na jejich základě zatčeno téměř 1800 osob.

ČESKÝ DUB - Více jak půl milionu korun se podařilo vybrat na projekt výsadby nového smíšeného lesa na pozemku v obci Březová u Českého Dubu. Vybrané peníze poslouží k nápupu zhruba padesáti tisíc sazenic buků, dubů, jedlí či jilmů.
„Výsadba se uskuteční koncem září o víkendu. Zúčastnit se jí může prakticky kdokoliv,“ uvedl Jan Korytář ze Společnosti přátel přírody, která výsadbu pořádá.

Smůlu mají lidé, kteří si nově chtějí napustit bazény či studny pitnou vodou z cisterny.
Společnost Středočeské vodárny je kvůli extrémně teplému počasí natolik zavalena žádostmi, že až do odvolání plnění bazénů novým žadatelům zastavila.

Třídění bioodpadu je v Pardubicích úspěšné
V květnu odstartoval magistrát zkušební projekt třídění zeleného odpadu ze zahrádek ve dvou čvrtích. A jak ukazují první čísla, projekt je oblíbený. Pokračuje vedoucí odboru životního prostředí pardubické radnice Miroslav Míča. 
"Máme přes dvě stě sedmdesát lidí zapojených do tohoto projektu a je vidět, že si občané města Pardubic v Nových Jesničánkách a v Jesenčanech velmi zvykli. Vždy množství svezeného materiálu jde nahoru. Na první svoz na začátku května to bylo zhruba dvě a půl tuny a teď poslední čísla byla pod čtyři tuny."

Na českém trhu zatím ekologické fondy denominované v korunách chybějí, což zvyšuje šanci na jejich úspěch. Nedávno se objevila první vlaštovka, a to Fond živé planety ČP Investu. K ekologickým fondům je snad možné zařadit i úžeji zaměřený akciový fond ČSOB Vodního hospodářství. Fond živé planety, který začal ČP Invest nabízet tento týden, se zaměří na firmy zabývající se zpracováním a úpravou vody, ekologickým controllingem, recyklací, výrobou biopotravin, alternativními zdroji energie, novými materiály a nanotechnologiemi. Pohled na indexy akcií vodohospodářských společností, světového indexu akcií z oboru životního prostředí a indikátoru vývoje akcií firem z oblasti "čisté energie" (viz graf) působí impozantně. I díky širokému spektru možných investic je ovšem Fond živé planety rizikový speciální fond, čemuž odpovídá doporučený minimální investiční horizont pět a více let. Minimální výše investice činí 3000 Kč. Fond je poměrně drahý. Vstupní poplatek činí až do částky 59 999 korun 4 % a manažerský 2,5 % ročně. Snad je výnos fondu ospravedlní.

V posledních dnech na čínskou provincii Sichuan udeřily prudké deště a tato oblast byla postižena vážnými povodněmi. Podle předpovědi v budoucích dnech budou v Sichuanu prudké deště ještě pokračovat. Proto od 21. hodiny 17. července byl v této oblasti odstartován systém pro naléhavé situace třetího stupně.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí