zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora projektů z oblasti progresivních technologií životního prostředí a druhotných surovin

05.06.1999
Odpady
Podpora projektů z oblasti progresivních technologií životního prostředí a druhotných surovin
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond) byl zřízen zákonem ČNR č. 388 ze dne 10. září 1991, o Státním fondu životního prostředí ČR
Podpora projektů z oblasti progresivních technologií životního prostředí a druhotných surovin Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond) byl zřízen zákonem ČNR č. 388 ze dne 10. září 1991, o Státním fondu životního prostředí ČR a jako významný finanční zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze základních ekonomických nástrojů státní politiky životního prostředí. Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí. Činnost Fondu je zajišťována prostřednictvím Kanceláře Fondu. Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Forma a předmět podpory jsou podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek upřesňovány v příslušných letech přílohami směrnice. Všechny registrované a nevyřízené žádosti Fond vyhodnotí v každé složce životního prostředí dle kritérií. K dalšímu řešení bude ponechán takový počet žádostí, který odpovídá předpokládaným disponibilním prostředkům Fondu. Návrhy na kladná ?Rozhodnutí? ministra životního prostředí o podpoře Fond připravuje průběžně podle svých aktuálních finančních možností. Fond si vyhrazuje právo vyžádat si upřesnění žádosti, zejména pokud se týká předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory. Podpora projektů využití druhotných surovin Nároky na množství surovin a energií se s rostoucí modernizací civilizace neustále zvyšují. Na druhé straně Česká republika nemá dostatek zdrojů energie. Řešením tohoto problému může být využití odpadů jako zdroj druhotných surovin a energie. Aby mohly být odpady využívány k tomuto účelu, je třeba provádět jejich sběr a separaci. SFŽP ČR podporuje využití druhotných surovin od začátku svého působení v ochraně životního prostředí. Většina projektů, které byly v této oblasti podporovány, se týkají využití složek komunálního odpadu, dále byly podpořeny recyklace stavební suti, recyklace roztoků z fotografického průmyslu a RTG laboratoří, recyklace plastových infúzních vaků, podpořeno bylo dále vybudování linky na výrobu sklosilikátových desek z odpadního skla či recyklace elektronického odpadu. Významná podpora byla poskytnuta na zpracování sběrového novinového papíru, jehož rozvlákněním a dalšími úpravami vznikne tepelně izolační hmota. Celý proces zpracování probíhá v souladu s kanadským patentem CLIMATIZER PLUS. Výrobek nese označení Ekologicky šetrný výrobek. Výrobcem izolačního materiálu je firma CIUR a. s., Pražská 1012, Brandýs n. L. Pro rok 1998 je v oblasti nakládání s odpady vyhlášen Program na podporu využití odpadů. V rámci tohoto programu jsou podporovány technologické linky na dotřiďování odpadů, technologické linky na recyklaci odpadů. Program je určen pro právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru, rozpočtové a příspěvkové organizace, obce či města. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru mohou obdržet půjčku s úrokem 7 % p. a. ve výši max. 50 % ze základu pro výpočet podpory. Ostatní žadatelé, tj. rozpočtové a příspěvkové organizace, obce či města mohou obdržet podporu formou nenávratné dotace ve výši max. 30 % a půjčku s úrokem 3 % p. a. ve výši max. 30 % ze základu pro výpočet podpory. Jednotlivé projekty jsou zařazeny do hodnocení dle kritérií pro výběr akcí k podpoře. Mezi tato kritéria patří například měrná finanční náročnost z celkových nákladů na realizaci akce (Kč/1t odpadu), rizikovost odpadu, priorita akce v rámci okresu a územního regionu, zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, ekonomie předmětu podpory atd. Veškeré informace o poskytování podpory ze SFŽP ČR lze nalézt ve Směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a její Příloze pro rok 1999. Tyto materiály jsou k dispozici přímo na SFŽP ČR nebo na referátech životního prostředí okresních úřadů.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí