zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické daně budou protiřečit doporučení EU

02.08.2007
Energie
Ekologické daně budou protiřečit doporučení EU

Směrnice Evropské unie pro členské země doporučuje daňové zvýhodnění kombinované výroby elektřiny a tepla, tzv. kogenerace. A to včetně úplného osvobození od daně. Také naše vláda deklarovala podporu tomuto ekologickému způsobu využívání paliva. Ovšem konkrétní návrh spotřebních daní eko nabídku EU nevyužívá, spíše v mnoha aspektech popírá.

Elektřina z kombinované výroby tepla a elektřiny je sice od daně osvobozena, ovšem s podmínkou dodávky výlučně pro domácnosti. Na ně připadá 60 % výroby, zbytek odebírají velkoodběratelé, ale i školy nebo nemocnice. K ceně jejich vytápění se může přičíst nemalé navýšení -- ekologická daň.

Nezodpovězeno a nezdůvodněno zůstává, proč připravovaný zákon trestá a zbavuje konkurenční výhody právě ekologické výrobce, ale současně i příjemce ekologické energie. O ekologických přednostech kombinované výroby totiž nelze pochybovat.

Nasnadě je jednoduché vysvětlení, aplikace fiskálního hlediska, které bere na zřetel pouze maximální přínos ekologické daně do státní poklady. Po schválení eko daně by eko výrobci a eko odběratelé přispěli téměř 2 miliardami za to, že se chovají ekologicky a ohleduplně k životnímu prostředí.

Nerovnost a paradoxnost podmínek při uplatňování ekologických aspektů ovšem obsahuje už i eko směrnice EU: umožňuje daňově osvobodit zemní plyn pro domácnosti, ale vylučuje od osvobození obdobně vytápěným např. blokovým výtopnám, které lokálně zásobují teplem domácnosti. Navíc jsou samozřejmě efektivnější něž malé kotle v bytech či rodinných domech.

Připravovaný český návrh jde paradoxně ještě dál, plánuje osvobození od daně i pro domovní plynové kotelny. Tím bude nerovnost podmínek na trhu s teplem korunována. A stane se, pokud bude přijata ve stávající podobě, dokonce neekologickou.

Podle propočtů odborníků Teplárenského sdružení ČR by podle nových podmínek eko odběratel tepla z eko blokových kotelen či centrálních zdrojů, spalujících rovněž plyn, tedy průměrná domácnost, zaplatila za rok více zhruba o 570 Kč. Naopak lokální a tudíž méně ekologičtí výrobci užívající domovní plynové kotelny mají být zvýhodněni! Domu s 12 byty nabídne úlevu -- téměř 7000 Kč, paneláku s 60 byty téměř 35 000 Kč ročně!

Rozhodující ekonomické zřetele nastolované novým ekologickým zákonem nutně přispějí k k odpojování jednotlivých domů od venkovních rozvodů blokových a centrálních zdrojů. Následně nutně dojde ke snížení efektivity již provozovaných blokových a centrálních zdrojů. Důsledek je předvídatelný: cena tepla se zbývajícím odběratelům ještě zvýší. Souhrnně: lokální ekologická zátěž naroste a sledovaná priorita, životní podmínky, se zhorší.

Teplárenské sdružení České republiky upozorňuje na neblahé dopady připravovaného zákona na ekologické prostředí. Zákon bude koncové spotřebitele motivovat z eko hlediska kontraproduktivně -- neekologicky. Ještě zbývá čas ke kvalifikovanému posouzení všech aspektů, dopadů a souvislostí připravovaného zákona. Teplárenské sdružení České republiky je připraveno účastnit se a argumentačně přispět kvalifikované diskusi.

Kogenerace neboli kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) je nejšetrnější technologií získávání energie. Kogenerace při společné výrobě elektřiny a tepla oproti samostatné výrobě elektřiny a tepla šetří třetinu paliva a stejnou měrou se podílí i na snížení negativních dopadů na životní prostředí. V elektrárně ze tří vagónů uhlí jeden přeměníme na elektřinu a dva na teplo, které bez užitku uniká do atmosféry. V teplárně přeměníme jeden vagón na elektřinu, jeden na teplo pro vytápění a jen jeden jsou ztráty. EU považuje kogeneraci za jednu z cest ke snížení skleníkových plynů.

Teplárenské sdružení České republiky je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit dálkové zásobování tepelnou energií. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a organizace, jejichž činnost je svázána s dálkovým zásobováním teplem. Členové Sdružení, kterých je více než 100, zásobují teplem dálkově přes 1 milión domácností v nichž žije přes 3 milióny občanů. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a další odběratelům.

Mgr. Pavel Kaufmann

zdroj: Teplárenské sdružení České republiky

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí