zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká republika nepředložila Evropskému parlamentu národní akční plán energetické účinnosti

06.08.2007
Energie
Česká republika nepředložila Evropskému parlamentu národní akční plán energetické účinnosti
Jedním z důvodů pro požadování přípravy podobné strategie je skutečnost, že se v Evropě spotřebovává o 20 procent více energie, než je z ekonomického hlediska optimální.

Česká republika, stejně jako dalších osmnáct členských států EU, neodevzdala v termínu Národní akční plán energetické účinnosti, který měl zahrnovat orientační cíl energetických úspor. Termín odevzdání vypršel k 30. červnu 2007. Mezi země, které na rozdíl od ČR svému závazku dostály, patří např. Kypr, Maďarsko či Rumunsko. Ze „starých“ členů EU pak také Velká Británie, která se již dlouhou dobu profiluje jako odborník na problematiku úspor energií a energetické soběstačnosti.

Jedním z důvodů pro požadování přípravy podobné strategie je skutečnost, že se v Evropě spotřebovává o 20 procent více energie, než je z ekonomického hlediska optimální. „Ekonomický potenciál v nerealizovaných energetických úsporách je značný, jen plýtvání energií v budovách představuje 30 procent celkových ztrát,“ říká Pavla Porubová ze společnosti Knauf Insulation, specializující se na výrobu tepelné izolace. Akční plán jednotlivým zemím nařizuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. V ČR je za implementaci Směrnice a požadavků z nich plynoucích odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu, které si také zadalo zpracování akčního plánu energetické účinnosti 

Podle směrnice má být  snížení roční průměrné spotřeby z let 2002 až 2006 o 9 procent v období let 2008 až 2016, což pro Českou republiku znamená dosažení celkových úspor do roku 2016 ve výši 19 842 GWh. Opatření a změny mají být efektivní z hlediska nákladů a odpovídat principům udržitelného rozvoje. Tento cíl však není závazný, nýbrž indikativní. Směrnice zavádí zpřísněné povinnosti pro veřejný sektor a kritéria energetické účinnosti musejí hrát větší roli u veřejných zakázek, důležité budou rovněž energetické audity, měření spotřeby energie a její účtování. Akční plán energetické účinnosti bude upřesňován v tříletých periodách.

Další, ambicióznější výzvu k úsporám energie na národní i evropské úrovni představuje evropský Akční plán pro energetickou účinnost. Ten představila Evropská komise v říjnu 2006 a v něm navrhuje snížení spotřeby energie o 20 % oproti roku 2005. Strategie obsahuje balíček více než 70-ti nákladově hospodárných opatření v oblasti energetické účinnosti. Sem patří opatření na zvýšení účinnosti elektrických spotřebičů, budov, dopravy a výroby elektrické energie. Navrhovány jsou přísné normy v oblasti energetické účinnosti, podpora energetických služeb a specifické mechanismy financování na podporu energeticky účinnějších produktů. Komise dále plánuje vytvořit Pakt primátorů ze 20 až 30 nejprogresivnějších evropských měst a navrhne mezinárodní dohodu o energetické účinnosti. Plán opatření pro splnění tohoto cíle není prozatím v České republice stanoven a doposud neproběhla významnější diskuse o realizovatelnosti tohoto závazku.

Lídrem v oblasti realizace energetických úspor zůstává Velká Británie – tamější majitelé či pronajímatelé bytů a domů mohou žádat o dotaci na zvýšení energetické účinnosti přímo ze státního rozpočtu (tzv. Warm Front Scheme) až do výše 2.700 liber, příp. 4.000 liber, pokud je k vytápění používán topný olej.

Zdroj: TZ Knauf Insulation

http://www.knaufinsulation.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí