zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projednává vláda

13.08.2007
Obecné
Co dnes projednává vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 13. srpna 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

17.
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 a analýza jeho efektivnosti za uplynulé období
č.j. 1132/07 - předběžně rozesláno dne: 20.07.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Bez rozpravy:

32.
Žádost spol. AEZZ a.s. o změnu usnesení vlády č. 34 ze dne 4. ledna 2007, kterým se výše uvedenému žadateli povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku za účelem vjezdu vozidel k Luční boudě
č.j. 1139/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
 
33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Praděd a Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro vjezd motorových vozidel a to za účelem zajištění běžeckého závodu „Běh na Praděd“
č.j. 1140/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Nepovolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro pana PhDr. Richarda Knota a pana Oldřicha Hrubého k vjezdu na účelovou komunikaci vedoucí k Luční boudě
č.j. 1141/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro povolení vjezdu motorových vozidel Výzkumného ústavu vodohospodářského se sídlem v Praze 6, mimo silnice a místní komunikace
č.j. 1142/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Broumovsko uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Městys Machov za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin při realizaci lesního hospodářského plánu pro LHC Obecní lesy Machov s platností let 2007 - 2016
č.j. 1143/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Oblík v Chráněné krajinné oblast České středohoří pro vstup na odchyt živočichů, a to za účelem entomologického výzkumu
č.j. 1147/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. a II. zóny CHKO Šumava, a to za účelem použití insekticidů, herbicidů a repelentů
č.j. 1148/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Lesy a zeleň s.r.o., Nové Město na Moravě za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin
č.j. 1149/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem výměny zemního kabelu VN 287 v úseku Praděd - Sokolí chata na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky
č.j. 1150/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d), h) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a to za účelem odlovu generačních ryb místně původní populace pstruha potočního z horního úseku toku Jizery
č.j. 1151/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Žádost spol. ČEZ Měření, s.r.o., o výjimku ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku k vjezdu na účelové komunikace za účelem obsluhy zákazníků ČEZ
č.j. 1160/07 - předběžně rozesláno dne: 27.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro stavbu MVE a souvisejících staveb v k.ú. Hamry na Šumavě
č.j. 1161/07 - předběžně rozesláno dne: 27.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

44.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce pro povolení vjezdu motorových vozidel Výzkumného ústavu vodohospodářského se sídlem v Praze 6, mimo silnice a místní komunikace
č.j. 1162/07 - předběžně rozesláno dne: 27.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Národní přírodní rezervace (NPR) Čertova stěna - Luč - povolení vstupu za účelem inventarizačního průzkumu a hodnocení turistické činnosti v rámci diplomové práce, žadatelé Lukáš Šmahel a studentka Hana Fluksová z Katedry biologických disciplin Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích
č.j. 1163/07 - předběžně rozesláno dne: 27.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
Přírodní rezervace (PR) Hořejší rybník - výjimka pro odstranění části orobincového porostu na rybníce Hořejší v k.ú. Tchořovice, žadatel společnost Dvůr Lnáře, spol. s.r.o., 387 42 Lnáře č. 18
č.j. 1164/07 - předběžně rozesláno dne: 27.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory v souvislosti s realizací stavby MVE a tlakového přivaděče vody na p.p.č. 626/13 v k.ú. Josefův Důl
č.j. 1165/07 - předběžně rozesláno dne: 27.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Ruda a Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala pro vstup a odběr půdních vzorků, a to za účelem získání podkladů pro zpracování diplomové práce
č.j. 1193/07 - předběžně rozesláno dne: 03.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

49.
Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy pro Svaz tělesně postižených ČR, Místní organizaci Stará Bělá, k vjezdu autobusem na Lysou horu
č.j. 1194/07 - předběžně rozesláno dne: 03.08.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

50.
Národní park Šumava a Národní přírodní rezervace (NPR) Černé a Čertovo jezero v CHKO Šumava - povolení výjimky k natáčení některých sekvencí filmové televizní pohádky "Tři životy" ve dnech 1. - 3.září 2007, žadatel Česká televize, Centrum tvorby pro děti a mládež, Kavčí hory 14, 140 70 Praha 4 
č.j. 1200/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

9.
Informace o průběhu a výsledcích 15. Světového meteorologického kongresu (7. - 25. května 2007, Ženeva)
č.j. 1144/07 - předběžně rozesláno dne: 25.07.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí