zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Operační program Životní prostředí začal přijímat první žádosti o dotace

05.09.2007
Obecné
Legislativa
Operační program Životní prostředí začal přijímat první žádosti o dotace
První vlna příjmu žádostí  byla slavnostně zahájena v pondělí při příležitosti otevření nové kanceláře Státního fondu životního prostředí ve Zlíně
PRAHA (WR) - Státní fond životního prostředí přijal první projekty do Operačního programu Životní prostředí. První vlna příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) pro léta 2007 až 2013 byla slavnostně zahájena v pondělí při příležitosti otevření nové kanceláře Státního fondu životního prostředí ve Zlíně.

Akce proběhla v prostředí Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně, ve kterém sídlí i zlínské Eurocentrum. SFŽP zastupoval ředitel fondu Petr Štěpánek a Leo Steiner, náměstek ředitele řídící Úsek projektové přípravy a kontroly SFŽP. Petr Štěpánek mimo jiné uvedl: "Naší snahou je být co nejblíže žadatelům, žádosti budeme proto přijímat na krajích. Pro žadatele z OP ŽP jsme také zřídili Zelenou linku. Od vyhlášení první výzvy na konci června také budujeme databázi akreditovaných poradců. V blízké budoucnosti začne fungovat tzv. regionální informační síť."

Krajská pracoviště budou hrát významnou úlohu v kontaktu se žadateli o dotace. Bude v nich probíhat příjem žádostí i distribuce dokumentů žadatelům. Pro větší komfort je od 4. září v ostrém provozu call centrum obsazené kvalifikovanými pracovníky, kteří žadatelům poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí.

Životní prostředí je druhým největším operačním programem České republiky pro období 2007 až 2013. Čerpá 18,4 procenta z 26,96 miliardy eur určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou republiku, což představuje 4,96 miliardy eur (zhruba 140 miliard korun). Pro první výzvu, k níž lze podávat žádosti od 3. září do 26. října, je připraveno 20 miliard korun. O úspěšnosti žádosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí.

V první výzvě jsou podporovány následující oblasti:

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní s důrazem na snížení znečištění vod z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí zahrnující zlepšování kvality ovzduší, snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí včetně těch z energetických systémů. Udržitelné využívání zdrojů energie, kam patří výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Dále výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla včetně úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Výzva je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů, jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve. Další výzvy budou zveřejňovány postupně od podzimu tohoto roku.

Při přípravě OP ŽP využilo ministerstvo a fond zkušenosti s administrací předchozího operačního programu, a Fondu soudržnosti a také Národních programů. SFŽP přitom patří k nejúspěšnějším subjektům v čerpání prostředků z evropských fondů. V uplynulých dvou letech se nejlépe dařilo využívat evropské peníze právě v rámci Operačního programu Infrastruktura 2004 až 2006.

OP ŽP přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Zejména se to týká zrychleného financování projektů s platbami do třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur, rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební dozor. Finanční limit projektů podléhajících schválení Evropskou komisí se u Fondu soudržnosti posunula z 10 na 25 milionů eur, což proces administrace žádostí urychlí.
logoVydavatel: Webreporter.cz, Česká informační agentura, s.r.o.
Redaktor: Barbora Bělinová
Telefon: 420224800977
e-mail: belinova@webreporter.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí