zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak se vyznat v přírodní kosmetice?

28.09.2007
Příroda
Jak se vyznat v přírodní kosmetice?
Image kosmetických značek už se prakticky neobejde bez přívlastků "přírodní" či "bylinná".

Podle čeho se může orientovat spotřebitel, který si chce vybírat výrobky skutečně ohleduplné k přírodě i k vlastnímu zdraví?

Stále se rozšiřující škála výrobků, zvyšující se počet prodejních míst, růst tržeb a zájem spotřebitelů o cokoliv "přirozeného a původního", to vše vytváří z přírodní kosmetiky, vedle wellness a kosmetiky pro muže, jeden z největších kosmetických trendů současnosti. Zatímco se kosmetické firmy a drogistické řetězce předhánějí v uvádění dalších značek na trh, nejasnosti o tom, co skutečně znamená označení "přírodní" či "organické", zůstávají.

Koupíte-li si "přírodní" krém, šampon nebo make-up, může se jednat o výrobek, v němž mohou naprosto převažovat syntetické složky, navíc testované na zvířatech. O ekologickém původu rostlinných složek se můžete rovněž jen dohadovat. Stěžovat si nemáte kde, protože nic z toho není v rozporu se zákonem.

Pravda, některé značky mají tak dobré jméno, že tvrzením typu "bez syntetických přísad" nebo "netestováno na zvířatech" spotřebitelé prostě důvěřují. Přesto existují některé standardy a certifikáty, které mohou orientaci na trhu usnadnit. Hledisek při výběru můžete uplatnit hned několik.

Nedostatečná "biolegislativa"

Co si představit pod pojmy organická či biokosmetika? Obecně vzato, přírodní kosmetika by měla obsahovat pouze nebo převážně přírodní ingredience, tedy takové, které pocházejí z rostlin nebo minerálů. Jednotlivé standardy přitom připouštějí různé procento zastoupení syntetických složek, obvykle od 0 % do 30 %. Nejednotný je přístup k užívání syntetických konzervantů, živočišných látek, případně k požadavkům na ekologická balení. Označení organická kosmetika nebo biokosmetika se většinou chápe ještě přísněji: Složky by měly v maximálně možné míře pocházet z kontrolovaného ekologického zemědělství a nebo kontrolovaného sběru na přísně vybraných lokalitách, nesmí být testovány na zvířatech a obsahovat GMO. Používání ropných derivátů, syntetických barviv, parfémů a konzervantů je zakázáno. Podmínkou je možnost zpětného ověření původu vstupních biosurovin, bez ohledu na zemi zpracování. Povinností je i užití recyklovatelných obalových materiálů, pravidlem pak balení pouze do nejnutnějších obalů.

Zatímco značení biopotravin podléhá legislativě Evropské unie, používání termínů "bio" či "přírodní" v kosmetickém průmyslu není zatím zákony nijak omezeno. V praxi to znamená, že si každá země, asociace či dokonce jednotlivý výrobce může zatím definovat pojem "přírodní kosmetika" podle vlastních kritérií. Snaha o zjednodušení stávající situace je na místě. Jak dokazuje úspěch certifikovaných biopotravin v Evropě, spotřebitelský potenciál zájemců o přírodní produkty je obrovský. Dokud však budou pouze skalní biovyznavači schopni rozeznávat, co je a co není skutečně přírodní, nebude se trh s biokosmetikou rozvíjet.

Známky, které pomohou

Budete-li se na našem trhu zajímat o kosmetiku s co možná největším obsahem skutečně přírodních látek, setkáte se nejčastěji se známkou Přírodní kontrolovaná kosmetika. Nejstarší, původně pouze v Německu platná známka kvality z roku 1996 (uděluje ji německá asociace BDIH - Spolkový svaz německých podnikatelů v průmyslu a obchodu sdružující obchodní a výrobní firmy z oblasti farmacie, health care produktů, potravinových doplňků a kosmetiky) je dnes jednou z nejčastěji užívaných ochranných známek i na mezinárodní úrovni. Výrobky s certifikátem BDIH nemohou obsahovat ropné produkty, syntetické konzervační a vonné látky ani syntetická barviva. Suroviny se nesmějí získávat z mrtvých zvířat a výrobky ani složky nesmějí být na zvířatech testovány. Rostlinné suroviny pocházejí, pokud je to možné, buďto z ekologického zemědělství nebo z kontrolovaných sběrů ve volné přírodě. Pozor: Známka BDIH nemusí nutně znamenat, že se jedná o bioprodukt! V době, kdy směrnice vznikala, nebyl na ekologický původ přírodních surovin kladen takový důraz jako nyní. Z těchto důvodů v názvu nejsou výrazy "bio" ani "organic", ale Kontrollierte Natur Kosmetik. Ačkoliv při výrobě mohou být používány certifikované biosuroviny, jejich skutečný podíl v konečných výrobcích není na obalu procentuálně deklarován.

Pokud pochází přírodní kosmetika z francouzsky či anglicky hovořících zemí, můžete na obalu výrobku nalézt logo "EcoCert" či "Soil Association Organic Standard". Obě tyto známky potvrzují, že produkty obsahují suroviny z kontrolovaného ekologického zemědělství a, na rozdíl od známky BDIH, informují o skutečném podílu těchto surovin ve výrobku.

Původně pouze certifikační a kontrolní orgán pro ekologické zemědělství EcoCert patří dnes mezi největší certifikační společnosti pro organické kosmetické výrobky. Od roku 2002 nabízí dva certifikáty. "EcoCert ECO" pro produkty, jejichž obsah je z 95 % přírodního původu, 5 % všech a 50 % rostlinných složek ekologického původu.

Přísnější "EcoCert BIO" označuje výrobky, které pochází z 95 % z přírodních surovin a 10 % všech a 95 procent rostlinných složek ve výrobku je biopůvodu. Procentuální podíl složek z ekologického zemědělství je uváděn na obalu.

Obdobná známka "Charte Cosmebio", udělovaná francouzskou obchodní asociací výrobců ekologické kontrolované kosmetiky Cosmebio, vychází rovněž ze standardů EcoCertu.

Britská Soil Association Certiffication Limited (certifikace kosmetických výrobků od roku 2002) zaručuje v případě přírodní kosmetiky minimálně 70% podíl organických složek ekologického původu (i zde je konkrétní procento na každém výrobku ještě uvedeno); pro výrobky označené pouze slovem "organic" a logem je pak závazné minimum 95 %.

Další značkou, která deklaruje, že produkt je zpracován v maximální možné míře ze surovin ekologického zemědělství, je Bio Eco Cosmesi, již udílí Italská asociace ekologického zemědělství (AIAB) ve spolupráci s Institutem pro etickou certifikaci (ICEA). Italský certifikát zaručuje netestování konečného výrobku na zvířatech, absenci GMO a použití výhradně přírodních surovin, které pocházejí v maximálně možné míře z ekologického zemědělství či kontrolovaného sběru ve volné přírodě.

Certifikací přírodní kontrolované kosmetiky se zabývá mnoho společností po celém světě (např. USDA Organic v USA, australská NASAA, rakouský Lacon Institut, belgická Biogarantie a další). Velké množství z nich se rekrutuje z organizací, které certifikují ekologické zemědělství - např. Soil Association či EcoCert, jejichž značky patří v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin mezi nejprestižnější.

Biokosmetika v České republice

V České republice se certifikací přírodní kosmetiky s obsahem biosurovin jako jediná zabývá společnost KEZ, která je také kontrolním a certifikačním orgánem pro ekologické zemědělství. Kosmetické výrobky označené značkou CPK (zkr. pro certifikovanou přírodní kosmetiku) neobsahují GMO, chemické UV filtry, syntetické konzervační látky, barviva a aromata, silikony, parafíny, vazelíny a další produkty z ropy. Při jejich výrobě se dává přednost ekologicky šetrným metodám zpracování. Výrobky ani suroviny nesmí být testovány na zvířatech. CPK BIO výrobky kromě výše uvedených podmínek musí obsahovat minimálně 10 % surovin pocházejících z certifikovaného ekologického zemědělství.

Na českém trhu existuje také ochranná známka Organic product, kterou uděluje Sdružení pro cenu České republiky za jakost. Spotřebitel, jenž bude pod tímto slovním spojením očekávat kosmetiku s obsahem biosurovin, může být ale značně rozčarován. Známka, která svým názvem tuto kosmetiku evokuje ("organic" je v anglicky hovořících zemích zákonem stanovený výraz pro označování biopotravin), garantuje sice minimálně 80% obsah přírodních ingrediencí, avšak bez ohledu na původ surovin! Do přírodních látek je podle těchto standardů možno zahrnout také vodu.

Kontrolované místo původu

Appelation d'origine Contrôlée (A.O.C.). Stejně jako u vín a sýrů nejvyšší kvality můžete toto značení nalézt i u přírodní kosmetiky. Znamená to, že výrobek obsahuje surovinu vysoké kvality pocházející z konkrétního místa a zpracovanou určeným postupem.

Kvalita i bez certifikátu

Ne vždy je logo ochranné známky dostatečným vodítkem. Řada firem totiž své produkty necertifikuje, přestože svými výrobními postupy přísná pravidla splňují.

Za situace, kdy se v chaosu značení neumí orientovat zákazníci, se jim to jednoduše nevyplatí. Mnohé společnosti spoléhají na vlastní renomé a kvalitu potvrzenou osobní zkušeností kupujících. Pro malé firmy je často důvodem finanční náročnost certifikačního procesu.

Zaostřeno na práva zvířat

Kromě již zmíněných certifikátů existuje jednotné mezinárodní kritérium zohledňující (ne)testování na zvířatech. Jedná se o HCS (Humane Cosmetics Standard), který vznikl v roce 1998 díky koalici organizací na ochranu zvířat z Evropy a Severní Ameriky. Kromě zkratky HCS jsou výrobky označeny logem králíčka (pozor, podobných obrázků lze vidět více, ale pravý "HCS králíček" je jenom jeden). Certifikát udělují jednotlivé organizace sdružené v Evropě pod hlavičkou Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE). Českou republiku zde nově zastupuje nevládní organizace Svoboda zvířat, která prozatím poskytuje informace k tématu a udělení certifikátu může zprostředkovat.

Firmy označené certifikátem HCS nesmějí pokusy na zvířatech samy provádět ani je zadávat jako zakázku jiným subjektům. Kromě toho nesmějí používat ingredience, které byly na zvířatech po určitém datu nově otestovány.

Zajímavá je také ochranná známka Vegan, udělovaná britskou neziskovou organizací Vegan Society. Logo se zelenou slunečnicí označuje výrobky zcela bez živočišných produktů

Obdobnou známku poskytuje také britská Vegetarian Society (na českém trhu např. přírodní kosmetika Lush).

Etická kosmetika

Stále větší oblibu si u spotřebitelů v EU nalézá také přírodní kosmetika zohledňující při výrobě vedle ekologického i sociální rozměr.

Tzv. etická kosmetika zahrnuje výrobky, jejichž produkce a distribuce probíhá v souladu s lidskými právy, bez využívání a vykořisťování osob, s ohledem na welfare a ochranu životního prostředí. Nejčastěji bývá tato kosmetika spojována s mezinárodní značkou Fair Trade. Výroba probíhá v souladu s pravidly spravedlivého obchodu: Suroviny pocházejí z rozvojových zemí, jejich výkup probíhá podle zásad trvale udržitelného rozvoje, s garancí výkupních cen s přiměřeným ziskem. Běžná bývá dlouhodobá podpora místních komunitních aktivit či zaměstnávání znevýhodněných sociálních skupin.

Nejpřesnějším vodítkem je INCI

Stále platí: Nejpřesnější informaci o obsahu zakoupené kosmetiky spotřebitel získá z přehledu složení (tzv. INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Jeho uvádění na obalu výrobku je povinné a řídí se několika pravidly. Všechny složky s obsahem nad 1 % z celkového obsahu výrobku se vždy řadí sestupně podle množství. Na konci přehledu se uvádí ingredience s obsahem menším než 1 %, již v libovolném pořadí. Rostlinné komponenty jsou označovány latinským názvem. Pokud produkt obsahuje i známé přírodní alergeny, je povinností uvádět jejich výpis. Ačkoliv chemické názvosloví může na první pohled působit hrozivě, spotřebiteli se orientace ve složení bezpochyby vyplatí. Informace o skutečném obsahu, které touto cestou získá, jsou nezpochybnitelné. Na otázku, nakolik je výrobek skutečně "přírodní", si pak snadno můžete odpovědět sami.

Kateřina Čapounová, Eva Rázgová,
www.biospotrebitel.cz

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí