zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak ovzduší zatěžuje výroba elektřiny a kolik to stojí

01.10.2007
Ovzduší
Energie
Jak ovzduší zatěžuje výroba elektřiny a kolik to stojí
Oeko-Institut e.V. - Ústav pro užitou  ekologii  v Darmstadtu vyvinul počítačovou metodu GEMIS (Global Emission Model of Integrated Systems), která umožňuje porovnávat  ekologickou  zátěž doprovázející produkci elektráren využívajících různé energetické zdroje.

Původním cílem tohoto ústavu bylo dohledat pravdu ohledně záležitosti, která je mnohdy předkládána veřejnosti (nejen v Německu) tak, že  jaderná   energie  je z hlediska klimatu nejčistší, protože produkuje nejméně skleníkových plynů. Ústav došel po propočtech k závěru, že  jaderné   elektrárny  opravdu patří mezi ty, které dotyčných plynů vypouštějí ze všech elektráren nejméně, ale dopracoval se i k některým poměrně překvapivým závěrům.

Jeho pracovníci např. vypočetli, že multikrystalické solární zařízení při produkci 1 kilowatthodiny vyprodukuje 101 gram  CO2  , resp. jeho ekvivalentu, což je dvojnásobek toho, co vyprodukuje při výrobě stejného množství proudu  elektrárna  produkující elektřinu ze zemního plynu. Přitom není takováto  elektrárna  , na rozdíl od výroby elektřiny ze solárních článků, zvýhodněna ve smyslu zákona o obnovitelných  energiích  , který v SRN platí.

Součástí obsáhlé zprávy o  emisích  skleníkových  plynů  , kterou ústav vyhotovil letos v březnu, je - mimo jiné - tabulka srovnávající  ekologické  zátěže v přepočtu na 1 kWh vyrobené elektřiny jednotlivých způsobů výroby elektřiny.

Nutno však upozornit, že do kalkulací ústav zahrnul i obvyklé, resp. jemu nahlášené náklady na pořízení kapacit sloužících k výrobě proudu, které se samozřejmě liší (srovnejme např. při srovnání solární aparatury s  jadernou   elektrárnou  ).

Z přehledu je zřejmé, že jednoznačně nejvýhodnější z (pouze)  ekologického  hlediska je elektřina vyráběná z  bioplynu  , i když je tomu tak za cenu toho, že obnovitelné zdroje jsou zmíněným zákonem zvýhodňovány. Výhodnost je výrazně dokumentována minusovým znaménkem, přičemž je nutno samozřejmě vzít v úvahu i zmíněný způsob výpočtu  ekologické  zátěžnosti.

Jednoznačně nejhorší hodnotu v bilanci emisí má produkce elektřiny z hnědého uhlí a po ní produkce elektřiny z černého uhlí, což nepřekvapuje.

Pro komplexnější vhled do problematiky uvádíme z uvedené zprávy také přehled výrobních nákladů elektřiny u výše uvedených způsobů využití energetických zdrojů

Tabulky doplňuje ústav komentáři, které upozorňují na různé důležité doplňující skutečnosti - např. na to, že cena kilowatthodiny proudu v tabulce se vztahuje na nové jaderné elektrárny v SRN, zatímco u starších jaderných elektráren je cena vyšší. Také pokud jde o využití solární energie, vztahuje se uvedené pásmo výrobních nákladů elektřiny, jak je uvedeno, na proud vyráběný v solárních elektrárnách v Německu, zatímco elektřina vyráběná v solárních zařízeních, která se do Německa dodává vedením ze Španělska, stojí pouze od 9 do 12 eurocentů za 1 kWh.

AUTOR: (k)


Průměrná pásma výrobních nákladů na 1 kWh elektřiny u různých energetických zdrojů v srn v eurocentech

Jaderná elektrárna 4,5-5,5
Tepelná elektrárna zpracovávající
dovážené černé uhlí 4,0-5,0
Tepelná elektrárna na hnědé uhlí 4,0-5,0
Elektrárna na zemní plyn
a paroplynová 3,5-4,5
Elektrárna na zemní plyn 7-8
Elektrárna na  bioplyn  6-8
Větrná elektrárna na souši 8-9
Větrná elektrárna na moři u pobřeží 6-8
Vodní elektrárna 5-10
Solární zařízení (multikrystalické) 30-50

Množství emisí z různých energetických zdrojů v srn (čísla uvádějí ekvivalenty  CO2  v přepočtu v gramech na 1/kWh elektřiny)

Jaderná elektrárna (uran z dovozu) 32
Tepelná elektrárna využívající
dovážené černé uhlí 949
Tepelná elektrárna na hnědé uhlí 1153
Elektrárna na zemní plyn
a paroplynová 428
Elektrárna na zemní plyn 49
Elektrárna na  bioplyn  -409
Větrná elektrárna na souši 24
Větrná elektrárna na moři u pobřeží 23
Vodní elektrárna 40
Solární zařízení (multikrystalické) 101

Zdroj: Oeko-Institut e.V.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí