zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Slovensko - okolo hluku je chaos

08.10.2007
Hluk
Slovensko - okolo hluku je chaos

Od septembra platí nový zákon, ktorý upravuje ochranu pred hlukom. Nehovorí však presne o tom, v akých hodnotách je už neprípustný. Mestské časti, ktoré sa snažia stíšiť stavby, majú rozdielne názory na to, ako situáciu riešiť.

Viaceré mestské časti sa po sťažnostiach obyvateľov rozhodli obmedziť stavebníkom čas, v ktorom môžu robiť hlučnejšie práce. Takáto podmienka sa u niektorých objavila v uznesení, v stavebných povoleniach aj pri príprave všeobecne záväzného nariadenia.

Vychádzali pri tom zo zákona, ktorý upravoval ochranu pred hlukom. Ten sa však od septembra zmenil. Problém je v tom, že sa zrušilo nariadenie vlády, ktoré určovalo prípustné hodnoty hluku. Vymedzovalo aj čas, v ktorom mohli stavebníci robiť hlučnejšie práce.

Zatiaľ teda neexistujú hodnoty hluku, ktoré sa nesmú prekročiť. Netýka sa to len stavebníkov, ale všetkých, ktorí používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku. Máloktoré mestské časti o tejto úprave už vedia. Nie je ani jasné, ako majú novú situáciu riešiť.

V uznesení Ružinova k urbanistickej štúdii Twin City sa hovorí, že stavebníci budú musieť obmedziť hlučné práce počas sobôt, v nedele a sviatky nemajú pracovať vôbec.

Hovorca Ružinova Maroš Smolec povedal, že vedenie samosprávy plánuje zaviesť systém, kde v rámci stavebného povolenia budú obmedzenia hlučných stavebných prác počas víkendov a sviatkov. „Bude závisieť od investorov, ako to budú akceptovať, lebo zákon im to nenariaďuje. Zatiaľ sme sa slovne stretli zo súhlasnou reakciou.“

V Karlovej Vsi pripravujú všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by malo brzdiť aj hlučnú stavebnú činnosť.

„Hlavne cez letné horúčavy sme mali veľké množstvo sťažností, preto sme chceli vydať VZN. Čakáme ešte na prijatie nového nariadenia vlády, z ktorého potom môžeme vychádzať,“ vysvetlila starostka Karlovej Vsi Iveta Hanulíková.

Dodala, že zatiaľ dávajú podmienku do stavebných povolení, podľa ktorej sa stavby musia stíšiť v sobotu poobede a v nedeľu. Rovnaké je to s ohlasovaním prác napríklad pri prerábaní bytu alebo domu. „Horšie je to s veľkými stavbami, nemôžeme od nich nič také vyžadovať, ak to už nemajú v stavebnom povolení.“

Petržalka tiež žiadala od stavebníkov, aby nešírili nadmerný hluk. Opierala sa pri tom o teraz zrušené nariadenie vlády, podmienku stanovovala v stavebnom povolení.

Nový zákon stanovuje, že všetci, ktorí používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, musia zabezpečiť, aby mu obyvatelia boli vystavení čo najmenej. Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Veronika Wiedermannová povedala, že pôvodné nariadenie zrušili, lebo s novým zákonom sa spája aj novelizácia vykonávacích predpisov. Kedy zač­ne nové nariadenie platiť, Wiedermannová neupresnila.

Už teraz podľa nej zo zákona vyplýva to, že kto bude robiť prílišný hluk, porušuje ho. „Prípustné hodnoty budú len hornou hranicou. Všetci sa budú musieť snažiť vyregulovať hluk tak, aby bola expozícia obyvateľov čo najnižšia.“ Otázkou ostáva, ktorý hluk sa už dá označiť za nadmerný.

Oproti pôvodným by sa decibely, ktoré nemožno prekročiť, nemali zmeniť. Vychádzajú z odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie. „Ak by sa to niekto v súčasnosti snažil využiť, treba sa obrátiť na obec,“ hovorí Wiedermannová o chýbajúcich prípust­ných hodnotách.

Odporučila, aby si mestské časti vytvorili VZN, v ktorom si stanovia konkrétnejšie aj čas pre hlučné práce.

„Je to veľmi problematické. Do stavebného povolenia nemôžeme dávať podmienku na základe neplatnej normy,“ povedal petržalský hovorca Ľubomír Andrassy. „Budeme hľadať také riešenie, aby sme to legislatívne upravili. Zákon však nehovorí, že podrobnejšie to má ustanoviť VZN, je otázne, či takúto právnu normu nespochybní prokurátor.“

Hovorkyňa ZMOS Oľga Gáfriková upozornila, že obmedzenie pre stavebníkov platí len v stavebných povole­niach, ktoré boli vydané ešte za platnosti vládneho nariadenia.

http://bratislava.sme.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí