zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní pravidla

08.10.2007
Odpady
Základní pravidla
Nakládání s vraky upravují zvláštní právní předpisy, a to zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (úprava nakládání s autovraky v § 36-37e) a zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (úprava obecného užívání pozemní komunikace v § 19).

Zákon o odpadech: Co se týče vraku odstaveného na území obce, s výjimkou jeho odstavení na dálnici, silnici nebo místní komunikaci, postupuje se podle zákona o odpadech (§ 36-37e zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech). Obecní úřad vrak do 2 měsíců od okamžiku, kdy se o něm dozví, přemístí na vybrané parkoviště. Poté vyvěsí na úřední desce informaci o umístění vozidla na parkovišti, a je-li to možné, písemně o tom vyrozumí vlastníka vraku. Po uplynutí 2 měsíců od vyvěšení informace na úřední desce, případně od vyrozumění vlastníka, pokud se ho podařilo nalézt a podařilo se mu doručit informaci o umístění vraku na parkoviště, se obecní úřad zbaví nevyzvednutého vraku tak, že jej bez zbytečných průtahů předá provozovateli zařízení k odstraňování autovraků.

Náklady vynaložené obcí je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

Zákon o pozemních komunikacích: Pokud jde o vrak odstavený na dálnici, silnici nebo místní komunikaci, postupuje se podle zákona o pozemních komunikacích (úprava obecného užívání pozemní komunikace v § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Další nakládání s vrakem (nepostará-li se o něj jeho vlastník) je úkolem vlastníka silnice, dálnice nebo místní komunikace. V případě dálnic a silnic první třídy tento úkol tedy připadá státu, v případě ostatních silnic příslušnému kraji, a teprve v případě místních komunikací zůstává další nakládání s vrakem úkolem dané obce. Na vraky odstavené na účelových komunikacích se vztahuje režim zákona o odpadech.

Je-li vrak odstaven na místní komunikaci, doručuje obec vlastníkovi vraku bez zbytečných průtahů výzvu k jeho odstranění a pokud tak vlastník vraku do 2 měsíců od doručení výzvy sám neučiní, zlikviduje vrak obec na náklady vlastníka.

Nelze-li vlastníka přes vyvinuté úsilí dohledat, zveřejní obec bez zbytečných průtahů výzvu k odstranění vraku, a to způsobem v místě obvyklým (zpravidla na úřední desce, případně i umístěním stejnopisu výzvy na vrak) a po 2 měsících od zveřejnění výzvy zlikviduje nevyzvednutý vrak na své náklady.

Likvidace vraku by měla probíhat podle zákona o odpadech, tzn. formou předání vraku provozovateli zařízení k odstraňování autovraků (opět bez zbytečných průtahů). Náklady likvidace může obec vymáhat po vlastníkovi vraku, podaří-li se jej odhalit.

Zdokumentování postupu obce: Ať už je vrak nalezen kdekoliv, vždy je vhodné zdokumentovat jeho stav (fotograficky, protokolárně), stejně jako všechny úkony, které obec s vrakem provede (zjišťování vlastníka, zveřejňování výzev, předání vraku provozovateli zařízení k odstraňování autovraků atd.). A to nejen pro případ sporů s náhle se "objevivším" majitelem zlikvidovaného vraku (po němž lze naopak vymáhat náklady spojené s likvidací odstaveného vozidla), ale i pro případ kontroly České inspekce životního prostředí, týkající se nakládání obce s odpady.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí