zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pitná voda pro obce - nejnovější trendy

12.10.2007
Voda
Pitná voda pro obce - nejnovější trendy
Vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinesl závazek zlepšit kvalitu a dostupnost jak čistíren odpadních vod, tak úpraven vod pitných.
Zvyšují se tak nároky na investice do nových i stávajících zařízení, kladou se vyšší požadavky na intenzifikaci procesu úpravy vody a zavádění nových technologií.

Pouhé mechanické čištění a desinfekce dnes již nestačí. Většina zdrojů vody musí být upravována dalšími vodárenskými procesy.

RŮZNÉ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ

K dosažení co nejefektivnějšího a nejúčinnějšího odstranění nežádoucích a zdraví škodlivých látek se používají vhodné kombinace různých technologií. Filtrace na pískových filtrech nebo moderní technologie membránové separace odstraní pevné nečistoty, filtry s aktivním uhlím zbaví vodu nežádoucího zápachu, těžkých kovů, herbicidů a pesticidů. Chemickým čištěním kontaminovaných vod včetně oxidace se sníží vysoký obsah železa, manganu apod.

K odstranění choroboplodných zárodků se používá UV reaktor, který pomocí ultrafialového záření bezpečně zneškodní bakterie a viry až s 99% účinností. Tyto nové technologie umožňují významně snížit použití chlóru, který negativně ovlivňuje kvalitu pitné vody.

Jenom ti, kteří dokáží včas implementovat tyto nové prvky do svých úpraven, budou vyrábět pitnou vodu, kterou lze bez obav používat a pít. Kvalitní a chutnou.

JAK VYBUDOVAT NOVOU ÚPRAVNU

V zásadě jsou možné dvě cesty, jak vybudovat novou úpravnu vody: postavit klasický zděný objekt, nebo si podle současného trendu pořídit typovou technologii instalovanou do kontejneru.

Stavba zděné budovy vyžaduje zdlouhavé procedury, které nelze obejít. Je to především příprava územního řízení, stavební povolení, vykoupení pozemků. Na stavbu je potřeba v celém průběhu dohlížet, což je z časového hlediska zdlouhavý proces. Samotná technologie pro úpravu vody se instaluje individuálně pro každou stavbu a souvisí s dispozicemi budovy. To představuje zpracování rozsáhlé projektové dokumentace. Před předáním uživateli se musejí uskutečnit delší provozní zkoušky.

V současnosti se ale i ve vodárenství prosazuje trend technologií instalovaných v kontejneru. Jejich využití, vedle dalších výhod, výrazně redukuje investiční náklady.

Dodávka úpravny v kontejneru s certifikovanou instalovanou technologií se většinou realizuje na klíč. Předpokladem je pouze 18 čtverečních metrů zpevněné plochy a jakýkoli zdroj sladké vody vhodné pro úpravu na vodu pitnou.

Kromě mobility kontejneru a možnosti jeho případného přesunu na jinou lokalitu jsou zde další významné výhody: automatický provoz a naprostá spolehlivost jednotlivých prvků jednotky, odzkoušených na desítkách aplikací. Použitá zařízení jsou vyrobena z materiálů špičkové kvality. Kompletní jednotka je podrobena důkladné provozní a výstupní kontrole.

JAK PRACUJE KONTEJNERIZOVANÁ ÚPRAVNA

Pro silné mechanické znečištění vstupní vody se používá čiřicí zařízení. Úpravna pracuje v automatickém režimu. Po nastavení vstupních parametrů a dávek chemikálií podle kvality vstupní surové vody sestává činnost obsluhy pouze z doplňování chemikálií a vizuální kontroly chodu zařízení - to vše jedenkrát denně. Systém automaticky řídí veškeré procesy úpravy vody, v každém okamžiku zajišťuje správné a přesné dávkování chemikálií v závislosti na momentálním průtoku, monitoruje důležité provozní parametry a provádí jejich správu. Zařízení může být vybaveno GSM modulem pro dálkový dohled a hlášení poruchových stavů. Kontejner poskytuje obsluze veškerý komfort: osvětlení, vytápění i klimatizaci.

Hygienicky upravená pitná voda je na výstupu jímána do vlastní nerezové nádrže. Bezprostředně může navazovat vodojem nebo distribuční rozvod, jelikož zařízení je vybaveno vlastní automatickou tlakovou stanicí a vyrovnávací expanzní nádobou.

Důležitým rozhodovacím parametrem jsou provozní náklady a ve výsledku cena vyrobené pitné vody, která je řádově třetinová proti dodávkám z komerčního vodovodního řádu.

Zjednodušeně řečeno: Přivezete kontejner se zabudovanou úpravnou na připravenou plochu, připojíte ho na elektrickou síť nebo vlastní zdroj energie, napojíte na zdroj surové vody na vstupu, připojíte výstup z vodárny a prakticky okamžitě dodáváte kvalitní pitnou vodu. Toto vše činí z kontejnerizované úpravny trend budoucnosti.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí