zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické aktivity spoločnosti Nissan

21.10.2007
Obecné
Ekologické aktivity spoločnosti Nissan
V rámci rozhodného a sústredeného úsilia spoločnosti Nissan riešiť ekologické otázky Nissan svojim zákazníkom neustále prináša inovatívne produkty navrhované s cieľom zníženia ich ekologického dosahu v „reálnom svete“. Rozvíjaním koncepcie udržateľnej mobility spoločnosť Nissan presadzuje svoj globálny firemný cieľ znižovania využívania zdrojov a obmedzovania ekologických dosahov spôsobených svojimi aktivitami a prevádzkou vozidiel Nissan zákazníkmi na také úrovne, ktoré planéta Zem dokáže prirodzene absorbovať.

Na dosiahnutie tohto cieľa si spoločnosť Nissan stanovila tri ekologické priority:
• znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2),
• ochrana ovzdušia, vody a pôdy dosiahnutím nižších emisií,
• recyklácia zdrojov.

Spoločnosť Nissan si pre každý tento okruh priorít stanovila konečné, merateľné ciele, a stupňuje úsilie o ich dosiahnutie. Napríklad zníženie emisií CO2 je zdôraznené ako hlavná priorita strednodobého plánu ekologických aktivít spoločnosti – Zelený program Nissan 2010. V tomto pláne sú stanovené konkrétne ciele zníženia emisií CO2 do roku 2010 a opatrenia na ich dosiahnutie. Spoločnosť Nissan koordinovane postupne smeruje k dosiahnutiu týchto cieľov.

Zníženie emisií CO2
Spoločnosť Nissan vypracovala dlhodobý plán potlačenia emisií CO2 do ovzdušia prostredníctvom zavádzania príslušných technológií. Spoločnosť Nissan sa usiluje o zavádzanie týchto technológií a produktov na účinné znižovanie emisií CO2 na základe filozofie „poskytovania správnych technológií na správny trh v správnom čase a so správnou hodnotou pre zákazníka.”

Spoločnosť Nissan zastáva názor, že spaľovacie motory (zážihové a vznetové) v krátkodobom až strednodobom horizonte naďalej zostanú globálne hlavným typom pohonu vozidiel. Na zníženie emisií CO2 spoločnosť Nissan propaguje včasné a široké zavádzanie technológií na zvýšenie úspor paliva v spaľovacích motoroch.

Spoločnosť Nissan takisto stupňuje svoje úsilie pri vývoji technológie elektromobilu, aby podporila v dlhodobom horizonte širšie využitie elektromobilov. Nissan plánuje v Japonsku predstaviť elektromobily na začiatku budúceho desaťročia.

Zlepšenie ekologických parametrov spaľovacích motorov: systém variabilného otvorenia a zdvihu ventilov (VVEL – Variable Valve Event & Lift)
Systém variabilného otvorenia a zdvihu ventilov (VVEL) je novou technológiou, ktorá výrazne zlepšuje výkon aj ekologické parametre motora a ponúka vyššiu citlivosť škrtiacej klapky, vyšší krútiaci moment a zároveň nižšiu spotrebu paliva a nižšie emisie. Zatiaľ čo konvenčné motory množstvo nasávaného vzduchu regulujú pomocou škrtiacej klapky, motory vybavené technológiou VVEL toto množstvo riadia priamo prostredníctvom nasávacích ventilov. To sa dosahuje plynulou reguláciou uhla natočenia a zdvihu nasávacích ventilov podľa tlaku na plynový pedál.

Kombinácia systému VVEL a systému plynulého časovania ventilov (variable valve timing control – C-VTC) umožňuje zároveň regulovať zdvih ventilu, uhol otvorenia a fázu a dosahovať tak vysokoflexibilné riadenie časovania a zdvihu ventilov. Tým sa dramaticky zvýši citlivosť nasávania vzduchu a zníži odpor nasávaného vzduchu (straty čerpaním), čím sa optimalizuje výkon aj ekologické parametre. Systém VVEL bol uplatnený v motore VQ37VHR používanom vo vozidle Skyline Coupe v Japonsku a vo vozidle Infiniti G37 Coupe dodávanom na globálny trh.

Čisté vozidlá so vznetovými motormi
Spoločnosť Nissan oznámila, že v rámci svojho Zeleného programu Nissan 2010 začne od fiškálneho roku 2010 zavádzanie vozidiel s čistým vznetovým motorom v Japonsku, Severnej Amerike a Číne. Tieto nové čisté vznetové motory budú spĺňať pripravované predpisy pre výfukové plyny na týchto trhoch. Na japonskom trhu je na jeseň 2008 plánované predstavenie nového čistého vznetového motora vo vozidle X-TRAIL SUV. V USA je plánované uvedenie čistého vznetového motora spĺňajúceho požiadavky emisnej normy „Tier 2 Bin 5“ vo vozidle Maxima modelového roku 2010.
Čistejšie emisie
Spoločnosť Nissan pri navrhovaní a výrobe svojich vozidiel dôsledne dbá na čo najnižšie úrovne emisií výfukových plynov a plnenie prísnych podnikových noriem a cieľov vychádzajúcich z predpokladaných požiadaviek trhu v budúcnosti. Spoločnosť Nissan v súčasnosti skúma a vyvíja technológie na stlačenie úrovne emisií vo výfukových plynoch na zodpovedajúci prirodzený obsah v atmosfére.

V máji 2006 bolo 80 % nových vozidiel Nissan predávaných na japonskom trhu poháňaných benzínovými motormi klasifikovaných ako vozidlá s veľmi nízkymi emisiami (Super Ultra-Low Emission Vehicles – SU-LEV*). Spoločnosť Nissan odhaduje, že výsledný dosah na zníženie výfukových plynov je prakticky taký istý, ako keby 40 % predaja vozidiel firmy v Japonsku tvorili elektromobily a iné čisté vozidlá.

*Vozidlá klasifikované ako SU-LEV vypúšťajú o 75 % menej oxidov dusíka (NOx) a nemetánových uhľovodíkov (NMHC) ako vozidlá spĺňajúce japonské predpisy z roku 2005 pre emisie výfukových plynov.

**Miera recyklovateľnosti sa počíta na základe pokynov vydaných Združením japonských výrobcov automobilov (Japan Automobile Manufacturers Association, Inc.) v roku 1998, týkajúcich sa definície a spôsobu výpočtu miery recyklovateľnosti nových vozidiel.

Recyklácia zdrojov
Spoločne so znižovaním emisií (CO2) a ochranou ovzdušia, vody a pôdy dosahovaním celkovo nižších emisií podporuje spoločnosť Nissan účinnú recykláciu obmedzených zdrojov, z ktorých sú vozidlá vyrobené. Dosahuje to navrhovaním jednoducho recyklovateľných konštrukcií vozidiel a maximálne efektívnym využívaním týchto zdrojov.

Počínajúc modelom Nissan March (predstaveným vo fiškálnom roku 2001) a v modeloch Cube, Lafesta a všetkých nových modeloch uvedených od roku 2005 je 95 % dielov recyklovateľných**. Vo fiškálnom roku 2006 dosahovala efektívna miera recyklovateľnosti na konci životnosti vozidiel Nissan hodnotu 95,2 hmotnostných percent. Spoločnosť Nissan sa však neuspokojuje ani s týmto podielom a zavádza opatrenia, ktoré by v nasledujúcich rokoch mali štandardy recyklácie posunúť ešte ďalej.

 
Technológie elektromobilov použité v štúdii Pivo 2:
Kompaktné lítiovo-iónové batérie
Kľúčovými prvkami podpory širokého uplatnenia elektromobilov sú batérie, motor a menič, ktorý motor riadi. Technológia kompaktných lítiovo-iónových batérií Nissan, jedna z tradične silných stránok spoločnosti, poskytuje batérie s viac než dvojnásobnou energiou v porovnaní s konvenčnými valcovými batériami rovnakého typu. Vďaka použitiu chemicky stabilných chrbticových mangánových elektród je pritom zaistená vysokobezpečná prevádzka batérií. V záujme lepšieho využitia schopností lítiovo-iónových batérií bol nedávno založený spoločný podnik so spoločnosťou NEC Corporation – s cieľom výrazne zvýšiť výkon batérie v budúcnosti a znížiť jej cenu. Spoločnosť Nissan vo fiškálnom roku 2010 uskutoční prevádzkové testy elektromobilu a tieto vozidlá zamýšľa uviesť na trh na začiatku budúceho desaťročia.

Motor 3D
Spoločnosť Nissan vyvíja nový motor diskového typu, ktorý ponúka markantné zvýšenie hustoty výkonu oproti konvenčným motorom. Príčinou tohto zlepšenia je optimalizované rozloženie magnetov a elektromagnetov spoločne s vysokoúčinnou reguláciou viacfázového prúdu. Ďalšou výhodou motora 3D je jeho diskovitý tvar, čo znamená, že ho možno integrovať do sústavy kolesa. Táto koncepcia pomáha konštrukcii typu „maximum pre človeka/minimum pre mechanické diely“, uplatnenej vo vyspelých štúdiách Pivo a Pivo 2, ktorá umožňuje maximálne efektívne využiť priestor pre cestujúcich.

Kompaktný menič
Spoločnosť Nissan vyvíja výrazne menší menič so značne menšími rozmermi, vyššou účinnosťou a s možnosťou zabudovania priamo do motora.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí