zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Certifikované semináře OP ŽP

17.10.2007
Obecné
Certifikované semináře OP ŽP

Analýza přínosů a nákladů v projektech financovaných z Operačního programu životní prostředí

Místo a čas seminářů:

Budova CITY EMPIRIA, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4
Semináre se uskutecní od 9:00 do 16:30.

Chcete získat dotace z OP ŽP?

Připravujete v současnosti projekt a nevíte co s finanční a ekonomickou analýzou?

V minulých obdobích ČR nevyčerpala všechny prostředky z fondů EU. Operační program Životní prostředí (OP ŽP) je z pohledu finančních prostředků druhým největším českým operačním programem. Z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. EUR (cca 138,68 mld. Kč), což činí přibližně 18,4 % veřejných prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. EUR.

Jaký je cíl seminářů?

Cílem pracovních seminářů je naučit účastníky analýzy nákladů a přínosů následně pak účastníky detailně seznámit s Modely používanými pro zpracování finanční a ekonomické analýzy pro projekty financované z Operacního programu Životní prostredí. Semináře jsou koncipovány jako pracovní, což znamená, že převážná část každého ze seminářů bude věnována konkrétním příkladům a projektům. Každý účastník bude schopen odcházet s vědomím, že je schopen sám vypracovat analýzu nákladů a prínosů pro svůj konkrétní projekt. Každý účastník semináre dostane certifikát o úspešném absolvování semináře.

Pro koho jsou semináře určeny?
• pracovníkum státní správy
• pracovníkum poradenských společností zpracovávajících CBA analýzy
• pracovníkum regionálních rozvojových agentur
• pracovníkum měst a obcí, kteří se zabývají přípravou projektu financovaných z EU
• akreditovaným poradcům OP ŽP

Jaká je kapacita seminářů?

Kapacita seminářu je omezena na 30 osob/seminář. Jedná se o pracovní seminář, kde každý účastník by měl mít k dispozici svůj vlastní notebook (nutno aby si každý účastník zajistil). Díky tomuto nízkému počtu účastníků jednotlivích seminářů zde bude možnost prodiskutovat vaše individuální projekty.

Jaké jsou termíny semináru?

05. 11. 2007 Pracovní seminář – Základy analýzy nákladů a přínosů

08. 11. 2007 Pracovní seminář – Základy analýzy nákladů a přínosů

14. 11. 2007 Pracovní seminář – Model pro zpracování FEA – Prioritní osa 1 (VODA)

16. 11. 2007 Pracovní seminář – Model pro zpracování FEA – Prioritní osa 2,3 (ENERGETIKA)

21. 11. 2007 Pracovní seminář – Model pro zpracování FEA – Prioritní osa 4 (ODPADY)

Kdo semináře povede:

Školení povedou zkušení konzultanti společnosti Mott MacDonald Tim Young a Pavel Válek, kteří jsou zároveň AUTORY modelù používaných při výpočtu míry podpory v prioritních osách 1-4 Operačního programu životní prostředí.

Timothy J. L. Young, MSc.,
konzultant, Mott MacDonald Praha
Tim Young má dlouholeté zkušenosti v poradenství v oblasti analýzy nákladů a přínosů pro projekty financované z fondů EU. V letech 2003-4 působil jako Twinningový poradce pro projekt „Finanční nástroje pro implementaci acquis v oblasti Životního prostředí“ na Ministerstvu Životního prostředí ČR. V této funkci vedl tým který vyvinul úspěšný nástroj pro finanční a ekonomickou analýzu vodohospodářských projektů. Později působil jako Poradce Odboru integrovaného financování MŽP ČR pro oblast Fondu soudrŽnosti. Od roku 2005 je nezávislým konzultantem, který úzce spolupracuje se společností MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Je hlavním autorem standardních nástrojů pro analýzu nákladů a přínosů projektů s příjmy v oblasti Životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na konci roku 2005 byl důležitým členem týmu advokátní kanceláře Johnson & Kramařík, jako zpracovatele studie pro Ministerstvo dopravy o aplikaci partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) při financování projektů v oblasti dopravy z fondů EU a v roce 2007 vedl tým pro tvorbu modelu finanční analýzy pro projekty vytvářející příjmy v oblasti dopravy. Tim Young často školil v oblasti analýzy nákladů a přínosů (i mezinárodně) a hovoří plynule česky a anglicky.

Ing. Pavel Válek,
vedoucí oddělení Voda, Životní prostředí a fondy EU, Mott MacDonald Praha
V současnosti vede dvacetičlenný tým konzultantů zaměřený na problematiku vodního hospodářství, Životního prostředí a evropských fondů v konzultační společnosti Mott MacDonald. Byl jedním s klíčových expertů realizujících projekt Technické asistence pro Ministerstvo Životního prostředí ČR a Státního fondu Životního prostředí ČR „Pomoc MŽP a SFŽP ČR při přípravě a realizaci projektů Fondu soudržnosti“. V poradenském týmu konzultanta v rámci projektu TA byl odpovědný za prioritní osu 1 „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní „ Operačního programu Životní prostředí. Podílel se na přípravě metodických pokynů Ministerstva Životního prostředí ČR týkajících se vodohospodářských projektů financovaných z Fondu soudržnosti v období 2004 – 2006. Konsultačně se podílel na vypracovaní finanční a ekonomické analýzy pro některé žadatele, kteří usilovali o získání dotace z Fondu soudržnosti v roce 2004 - 2006.

Specifikace jednotlivých pracovních seminářů


Pracovní seminář – Základy analýzy nákladů a přínosů (CBA)
· Základní pojmy finanční analýzy
- Stále versus běžné ceny
- Diskontování
- Čistá současná hodnota (NPV) a vnitřní míra návratnosti (IRR)
• Dokumenty a Nařízení EK k problematice CBA
• Přehled požadavků na zpracování CBA
• Právní problematika Projektů vytvářejících příjmy
• Finanční analýza: výpočet finanční mezery
• Finanční analýza: porozumění hlavních indikátorů
• Velké projekty: požadavky EK pro ekonomickou analýzu a analýzu citlivosti
• Praktické cvičení – finanční analýza dle pravidel EU

Pracovní seminář – Model pro finanční analýzu – Prioritní osa 1 (VODA)
• Krátký souhrn hlavních bodů z prvního semináře (Základy analýzy nákladů a přínosů)
• Metodické aspekty a rozdíly s dřívějším modelem pro finanční a ekonomickou analýzu projektů Fondu soudržnosti
• Úvod k fungování modelu finanční analýzy pro Prioritní osu 1
• Ukázka fungování zjednodušeného formuláře a převodníku
• Praktické cvičení: projekt, který je realizován v rámci stávající infrastruktury (s využitím zjednodušeného formuláře a převodníku)
• Praktické cvičení: projekt „na zelené louce“
• Vysvětlení a praktické cvičení – vyplňování elektronického formuláře BENEFILLu s využitím výstupů z finanční analýzy
• Požadavky na velké projekty – dosud nezveřejněná část modelu (ekonomická analýza a analýza citlivosti)

Pracovní seminář – Model pro finanční analýzu – Prioritní osa 2,3 (ENERGETIKA)
• Krátký souhrn hlavních bodů z prvního semináře (Základy analýzy nákladů a přínosů)
• Úvod k fungování modelů finanční analýzy pro Prioritní osy 2 a 3
• Praktické cvičení – fotovoltaika
• Praktické cvičení – kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)
• Praktické cvičení – přírůstkový model (kombinovaný projekt zateplování a CZT)
• Vysvětlení a praktické cvičení – vyplňování elektronického formuláře BENEFILLu s využitím výstupů z finanční analýzy
• Požadavky na velké projekty – dosud nezveřejněná část modelu (ekonomická analýza a analýza citlivosti)

Pracovní seminář – Model pro finanční analýzu – Prioritní osa 4 (ODPADY)
• Krátký souhrn hlavních bodů z prvního semináře (Základy analýzy nákladů a přínosů)
• Úvod k fungování modelů finanční analýzy pro Prioritní osu 4
• Praktické cvičení – zjednodušený model pro malé projekty
• Praktické cvičení – komplexní model
• Vysvětlení a praktické cvičení – vyplňování elektronického formuláře BENEFILLu s využitím výstupů z finanční analýzy
• Požadavky na velké projekty – dosud nezveřejněná část modelu (ekonomická analýza a analýza citlivosti)

Podrobnosti na http://www.bids.cz/confer.php?rozbal=07opzp&text=main

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí