zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ANOTACE ČASOPISU ALTERNATIVNÍ ENERGIE 5/07

24.10.2007
Energie
ANOTACE ČASOPISU ALTERNATIVNÍ ENERGIE 5/07
Rozšířené obory:  vytápění, využití biomasy, pelety, bionafta, fotovoltaika, tepelná čerpadla, energetická náročnost budov

ČÍSLO 5/2007 VYŠLO 22. ŘÍJNA 2007 (JUBILEJNÍ X. ROČNÍK)
DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 10. PROSINCE 2007

Pelety z pilin z Paskova
Břetislav Koč
Koncem září byl v Paskově (okres Frýdek-Místek) zahájen provoz závodu na výrobu pelet z pilin a hoblin pro topení. Nová linka, která tu byla postavena během 5 měsíců za 7 mil. €, je společným podnikem dvou rakouských firem - Mayr Melnhof Holz, která v Paskově provozuje velkou pilu, a Leitinger Bio Pellets Paskov.Obě firmy spolu sousedí doslova přes plot, nad nímž je postavena unikátní 400 metrů dlouhá zavěšená lávka s transportérem, jímž do zásobníků výrobce pelet proudí pro jednu firmu „odpad“, který se v areálu druhé firmy stává surovinou pro cílový produkt. Nejde přitom zdaleka o zanedbatelné množství. Pila ročně vyprodukuje celkem 650 tis. m3  hoblin a pilin, z nichž u sousedů vznikne až 100 tis. tun topných pelet.

Nahradíme peletami uhlí?
Zdeněk Kučera
Tak, jak je v Rakousku používání pelet na vyspělé úrovni jak po stránce výroby tak i distribuce, v Česku se tento zdroj tepla rozvíjí jen velmi pomalu. Dílem tomu „pomohlo“ zařazení pelet do daňové úrovně 19 % DPH, které způsobilo, že drtivá většina českých výrobců svou produkci vyváží na německý a rakouský trh, kde je o ně obrovský zájem.  U nás neexistuje žádný ucelený systém distribuce,  peletky se prostě shánějí.
Od 1. července však produkty z biomasy byly zařazeny do nižší sazby (5 % DPH), bohužel to tak dlouho nevydrží, neboť od příštího roku se pětiprocentní komodity budou zařazovat na 9 procent.
I tak se dá říci, že tento krok nastartoval stav správným směrem a výroba tohoto ekologického a ekonomického paliva se doufejme, zdárně rozvíjí. V článku je představena výroba úpelet firmy PAL-EKO v Kájově v jižních Čechách.

Japonský topol v praxi
Jaroslav Peterka
V Hodkovicích nad Mohelkou (u Liberce) se konal seminář o pěstování japonských topolů, navazující na únorovou akci ve Višňové „Skácení prvního metru Japonského topolu v Libereckém kraji“. Pořadatelem bylo občanské sdružení Česká krajina CZ. Seminář byl určen vlastníkům či uživatelům zemědělské půdy, zájemcům o pěstování a pěstitelům RRD, vedoucím samosprávních celků, studentům lesnických, zemědělských a ekologických škol, pracovníkům ve státní správě a veškerým sympatizantům s pěstováním biomasy.

Vztah mezi úsporami energie a využitím OZE
Karel Murtinger
V poslední době se objevuje řada názorů, které zpochybňují možnosti obnovitelných zdrojů energie výrazně přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. Není až tak  překvapivé, že se s tímto názorem setkáme u zastánců většího rozvoje jaderné energetiky, ale některé námitky proti zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na energetické bilanci jsou celkem racionální a stojí za to se jimi zabývat. Nelze vyloučit, že některé naše představy o potenciálu obnovitelných zdrojů energie byly v minulosti příliš optimistické. Rýsují se  pochybnosti, zda některé uplatňované strategie pro dosažení většího podílu obnovitelných zdrojů jsou opravdu rozumné a účinné. 

Biomasa jako palivo
Infoservis Spolkového ministerstva pro životní prostředí
Velmi rychlý rozvoj zažívá vytápění pomocí dřevěných pelet. Pelety je možno spalovat jak v krbových kamnech, tak  i ve velkých plně automatických a emisně seřízených centrálních topeništích. Pomocí přepravních šneků nebo sacím systémem se pelety automaticky dopravují ze zásobníku do spalovací komory. Nezbytný sklad pro palivo je pro pelety proti topným olejům trochu větší.
Výroba tepla není omezena pouze na malé systémy. Spalováním dřeva mohou být napájeny teplem také sítě dálkového vytápění. V Rakousku, které již léta využívá biomasu, je mnoho set zařízení dálkového vytápění, která ji systematicky využívají. V těchto velkých teplárnách se vyplatí také vynaložené náklady na optimalizaci celého procesu.

Teplo a elektřina z komunálního odpadu
Zdeněk Kučera
Mezi alternativní paliva lze zahrnout i upravený komunální odpad. Jeho spalování je jedním ze způsobů nakládání s odpadem, při kterém ještě získáme teplo a elektrickou energii. K energetickému využití je ho více než dost a jeho produkce se ani v příštích letech nesníží. Tuto strategii také razí Evropská unie, neboť   recyklace a skládkování narůstající obrovské množství nebudou do nekonečna schopny ekonomicky a ekologicky zpracovávat. Mnohé země i firmy přiznávají, že vysoké náklady na recyklaci,  nákladné technologie třídících linek, dopravní zátěž i následné průmyslové zpracování začínají být v některých surovinách  už neekonomické. V České republice fungují zatím tři spalovny, které využívají komunálního odpadu  jako paliva pro výrobu tepla,  v Praze,  Liberci a v Brně.
Likvidací pražského komunálního odpadu jsou pověřeny Pražské služby. Praha za rok vyprodukuje na 250 tisíc tun, kolem 215 tisíc tun odpadu skončí v Závodě na energetické využití odpadu Malešice. ZEVO Malešice, zbytek se skládkuje na pražské řízené skládce v Chabrech. V současné době se malešickém závodě připravuje projekt na instalaci kogenerační jednotky, která by už roce 2009 mohla z komunálního odpadu vyrábět a dodávat do pražské energetické sítě kolem 90 tisíc MWh ročně.

Nejvýkonnější FV elektrárna ve střední Evropě
Počátkem listopadu bude na jižní Moravě u Jaroslavic zahájen provoz nejvýkonnější fotovoltaické elektrárny ve střední Evropě. Jde o první projekt energetické skupiny Energy 21 zaměřující se na využití obnovitelných zdrojů energie. Začátkem roku 2008 bude dokončena výstavba dalších dvou fotovoltaických elektráren v regionu jižní Moravy (Hrádek a Vojkovice), všechny projekty dohromady představují výkon cca 2,4 MW. Celkové investiční náklady společnosti se tak v letošním roce  budou pohybovat na úrovni 300 milionů Kč.
V roce 2008 hodlá Energy 21 do fotovoltaických projektů investovat již cca 3 miliardy Kč, celkový výkon se potom bude pohybovat v řádu desítek MW, řada jednotlivých projektů výrazně překoná hranici 1 MW a prvenství fotovoltaické elektrárny v Jaroslavicích tak nebude mít dlouhého trvání. Další fotovoltaické projekty Energy 21 vyrostou nejen na jižní Moravě, ale v celé České republice i zahraničí, v první fázi půjde zřejmě např. o Španělsko, Portugalsko, Řecko a další vhodné regiony.

Čtyři mýty a pomluvy dvouosých polohovacích jednotek pro fotovoltaické systémy
Při rozvoji a uplatňování nových technologických prvků se vždycky šíří debata a pochybnosti. Nejinak je tomu u užívání polohovacéch jednotek.
1) Dvouosé polohování dosahuje navýšení proti pevným systémům maximálně o 25%.
2) Dvouosé polohování je drahé.
   Tento mýtus je pravděpodobně založený na poměřování absolutních nákladů na pevnou  
   nosnou konstrukci a na dvouosé polohovací jednotky.
3) Provoz polohovacích jednotek je drahý.
    Provoz polohovacích jednotek je téměř bezúdržbový.
4) Životnost dvouosého polohování je maximálně 5 let.
    Všechny části dvouosých polohovacích jednotek SunFlex jsou dimenzovány pro životnost    
    minimálně 30 let.

Hodnocení provozu fotovoltaické elektrárny na VŠB-TU Ostrava
Mojmír Vrtek, Oto Pumprla, Bohumil Horák,
Fotovoltaický systém na VŠB-TU Ostrava vznikl z iniciativy katedry energetiky Fakulty strojní a katedry měřicí a řídicí techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Tento systém byl první velkoplošnou instalací fotovoltaických článků v rámci programu Slunce do škol a byl v té době největší fotovoltaickou elektrárnou v České republice. Po dokončení byl fotovoltacký systém předán do správy katedry měřicí a řídicí techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky, která provedla úpravu záznamového systému a zpřístupnila on-line informace o provozu systému na internetu (solarnisystemy.vsb.cz).

Solární soustava Domova důchodců Sedlčany
Jaroslav Peterka
Domovy důchodců patří mezi vhodné objekty pro předehřev teplé vody (TV) sluneční energií z toho důvodu, že mají poměrně značnou spotřebu této vody a navíc téměř rovnoměrně po celý týden včetně víkendu a rovněž po celý rok. Využití sluneční energie je v takovém případě optimální. Článek předtavuje jedno řešení na budově Domova důchodců v Sedlčanech, kde byla na ploché střeše  realizována solární soustava sestávající ze 108 kusů kolektorů Heliostar (1,78 m2) s celkovou příjmovou plochou absorbérů 192,2 m2. Kolektory jsou instalovány ve svislé poloze se sklonem 45o jižním směrem. Na kolektory byla poskytnuta záruka 12 let. Výkon pole činí 75,6 až 100,4 MWh/rok.

Elektrické vytápění v EPD
Fenix
Společnost Fenix Jeseník se rozhodla podporovat několik projektů výstavby nízkoenergetických domů (NED), u kterých bude možné dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat provoz objektu a spotřeby energií. Jedním z nich je i stavba rodinného domu v Moravanech u Brna. Dům je realizován s cílem ukázat možnosti úspory energie, snížení závislosti na klasických palivech, využívání obnovitelných zdrojů energie a tím i reálného snižování zátěže životního prostředí. Dům je jednopodlažní se sedlovou střechou (atriový), celková podlahová plocha je 130 m2 s úložným prostorem v podkroví 30 m2. Tepelnou pohodu v celém domě budou zajišťovat výrobky z produkce Fenix Jeseník. V domě bude převážně podlahové vytápění fóliemi Ecofilm, v koupelnách a kuchyni budou  pod dlažbou topné rohože Ecofloor, ve dvou místnostech bude stropní vytápění fóliemi Ekofilm. To vše bude samozřejmě regulováno centrálně.

Pro volbu elektrického vytápění domu mluví i skutečnost, že pro objekty, které se svými parametry blíží k hranici NED, již totiž není nejdůležitějším faktorem cena samotné energie, ale významný vliv hrají pořizovací náklady, tzv. udržovací náklady a životnost topného systému a jeho komponentů. Spotřeba energie na vytápění je zde již tak malá, že například u tepelných čerpadel, přestože dokáží vyrobit teplo nejlevněji, je návratnost investice delší než životnost zařízení a tím se stává nevýhodnou. Výpočty ukazují, že tento systém je velmi ekonomický, investoři navíc oceňují jeho rychlost, přesnost a vysoký uživatelský komfort.

Zkušenosti z realizací a provozu EPD
Martin Jindrák
Ve čtvrtém závěrečném pokračování představujeme měřené parametry prvního energeticky pasivního domu v ČR. V tom to díle se zabýváme názorem, že teplovzdušné cirkulační vytápění vysušuje interiér. Je ale úplně lhostejné, jaký systém rozvodu energie zvolíme – jestli radiátory, podlahové topení, teplovzdušné cirkulační vytápění. Ve všech případech ohříváme interiérový vzduch. Vedle parametru relativní vlhkosti známe i parametr měrné vlhkosti, který udává konkrétní hmotnostní množství vody ve vzduchu. Tato hodnota se ohřevem vzduchu nemění.

První hromadně realizovaný soubor pasivních domů v ČR
ATREA
V srpnu 2007 byl dokončen a předán k užívání pilotní obytný soubor 12-ti pasivních
rodinných domů a školícího střediska v obci Koberovy v Českém ráji, jako první hromadně
realizovaná experimentální výstavba v ČR na bázi úsporné dřevoskeletové konstrukce.
Jako centrální zásobník tepla je navržen ohřívač IZT 615, na který jsou napojeny solární panely a teplovodní vložky krbových kamen na kusové dřevo. Na střeše školícího střediska je
instalován plošný fotovoltaický systém s výkonem 8,5 kWp s distribucí do veřejné sítě. Měrné investiční náklady dodavatelského systému v základním standardu PD a při vybavení
„na klíč“ přitom nepřesáhly 20.000,- Kč/m2 užitkové plochy, což odpovídá nákladům běžné
výstavby v ČR.

Šetří pákové baterie teplou vodu?
Jaroslav Peterka
Pákové baterie odstranily problém klasických baterií, kdy při mixování požadované trvalé teploty teplé vody (TV) trvalo příliš dlouho, odteklo větší množství nevyužité vody a po uzavření rukojetí (ventilů) se nastavená teplota opět zrušila. Páková baterie má tu výhodu, že si každý zapamatuje polohu páky, při které teče teplá voda o požadované teplotě.  Další výhoda polohy je v tom, že teplota vody není ani příliš studená ani příliš teplá, která by mohla zdravotně ublížit. Nevýhoda je ale v tom, že namixování teploty je provedeno již předem, ještě než TV přiteče od ohřívače do baterie. Tato doba je přímo úměrná délce potrubí a nepřímo úměrná odebíranému množství.

GE Energy představila 4-megawattový plynový motor
Josef Laurin
Jedná se o světový unikát - motor Jenbacher J624 GS o výkonu 4 MW. Je to první motor s 24-válcovou jednotkou. Motor, který právě úspěšně absolvoval testy v rakouském Jenbachu, představuje skutečně obrovský skok v technologii plynových motorů – jeho konstruktérům se podařilo efektivně zužitkovat zkušenosti GE v oblasti vysokorychlostních plynových motorů pro lokální energetické aplikace. Nový motor se vyznačuje stejnou palivovou flexibilitou (včetně možností být poháněn plynem z dolů nebo vrtů, stejně jako alternativními palivy, jako je bioplyn, plyn z odpadu nebo zplyněný průmyslový odpad) a vysokou spolehlivostí, které jsou charakteristické pro celé portfolio plynových motorů Jenbacher.

Nový parný motor s rotujúcim piestom
Ján Tuna, Vladimír Vavruš 
Nový parný motor s rotujúcim piestom je motor s vonkajším spaľovaním, ktorého výhodou je,   že horenie  paliva  prebieha  mimo  skrine  motoru.  Pracovné  médium  /vodná  para,  alebo  para  z iných kvapalín, alebo ohriate plyny/, po odovzdaní energie piestu motora, sa vracia naspäť do kotla.  Použitie motoru je vhodné na účinnú  a efektívnu  premenu  nízkoteplotných  a menších  zdrojov  tepelnej  energie  na  mechanickú prácu – rotačný pohyb hriadele motora.
 Využitie: na výrobu elektrickej energie jako  pohon generátorov elektrickej energie, na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie prostrednictvom kogeneračné jednotky,  na pohon čerpadel,  na pohon kompresorov pre výrobu chladu,  na pohon ventilátorov  sušiarní, pre špeciálne pohonné jednotky – na pohon lodnej skrutky, alebo pohonné jednotky poháňané
stlačeným vzduchom – vhodné do výbušného prostredia.

Přimíchávání biopaliva do motorové nafty   
Josef Laurin             
Podle ustanovení zákona  č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, je od 1. září 2007 do motorové nafty v ČR  přimícháváno biopalivo.   
Během jednoho roku  má být množství biopaliva přimíchaného do nafty 2 - 5 % objemových  z celkového množství motorové nafty dodaného na trh pro dopravní účely. Výfukové plyny motorů provozovaných na čistý MEŘO obsahují výrazně menší  množství oxidu uhelnatého, uhlovodíků a částic, obsah oxidů dusíku bývá mírně vyšší.  Z nevýh MEŘO bývají nejčastěji uváděny agresivita vůči součástkám vyrobeným  z pryže, zvýšená tvorba úsad v motoru a v jeho palivovém příslušenství,  rychlejší znehodnocování motorových olejů  a nutnost častějších  výměn   olejů,  problémy při  dlouhodobém skladování  MEŘO, snížení výkonu motoru při původním seřízení vstřikovacího systému  pro provoz na naftu, vysoká výrobní cena MEŘO.      
Několikaleté zkušenosti např. v Německu však ukazují, že vlivem MEŘO v naftě nedochází k problémům v provozu motorů ani k jejich poškozování.

Teplo zdarma - tepelná čerpadla
Firma Master Therm CZ. má velmi širokou nabídku tepelných čerpadel převážně vlastního, českého vývoje a výroby, ale i z dovozu od renomovaných firem. Pro klienty stanovili největší přednosti TČ. nezávislost na cenách energií,  ekonomické vytápění domu, nízká sazba za elektřinu pro celou domácnost, krátká doba návratnosti investice, ekologický provoz, komfortní vytápění, levná klimatizace,  bezpečný provoz.
Při provozu tepelného čerpadla nehrozí nebezpečí výbuchu či vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.

Až se zima zeptá…aneb teplo bez zákona
Zdeněk Kučera
V letech 2002 – 2005 proběhl schvalovací proces zákona o výrobě elektřiny a tepla z OZE. Kvůli námitkám, že by byl zákon nepřehledný a složitý,  bylo teplo vyděleno a do účinnosti vešel známý zákon 180/2005 Sb. pojednávající o podpoře výroby elektřiny z OZE. 
Za rok, přesněji 29. září 2006 podala skupina poslanců návrh dalšího zákona o výrobě tepelné energie z OZE. Návrh je ve sněmovních materiálech uváděn jako tisk 57. Ten byl projednáván na prvním čtení 28. listopadu 2006. Po té byl vrácen k k přepracování.  Do sněmovny také přišlo k tomuto návrhu zamítavé stanovisko vlády. K blížícímu se prvnímu výročí  prvního čtení návrhu zákona se už nic výraznějšího nestalo.
Zákon o výrobě tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie a novelizovaný  energetický zákon mohly už legislativně podporovat nadcházející Ekologickou daňovou reformu,  dodaly by impuls k rozvoji výroby tepla i v oboru zemědělské výroby a v činnosti veřejné správy. Neexistence zmíněného zákona dává za pravdu i uváděným příčinám výrazného zhoršení životního prostředí, které nedávno publikovala vláda.

Zpráva o životním prostředí varuje: Zlepšování se zastavilo
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministr životního prostředí Martin Bursík předložil výroční Zprávu o životním prostředí v České republice za rok 2006. Po uplynulých letech, kdy se životní prostředí mírně zlepšovalo až stagnovalo, nyní jsou naměřené hodnoty alarmující.
Největšími znečišťovateli jsou lokální topeniště a doprava, příčinou je stále malá podpora zavádění OZE.

V Arktidě začíná být horko
Zdeněk Kučera
Tahanice o malé ostrůvky v oblasti severního pólu se datují už od 50. let. Nejprve si  malý Hansův ostrov, kus skály v severním ledovém moři připsali Kanaďané na truc Dánům.  V pozdějších letech začali o tuto ponurou a mrazivou oblast projevovat zájem Američané a své červené eso letos v srpnu vytáhli Rusové.
Podle geologických výzkumů je Arktida poslední surovinovou bonanzou na této už téměř vydrancované planetě. Nacházejí se zde obrovská ložiska ropy, snad jedna čtvrtina všech dosud nenalezených zásob na celé planetě. Tohle tvrdí Američané a Rusové.  Je tu také zemní plyn, diamanty a drahé kovy. Samozřejmě i obrovská množství ryb, jichž v tradičních lovištích rychle ubývá.
Jak ledový krunýř mizí, Arktida získává  hodnotu stamiliard. A pokud prognostické odhady o konci těžby ve stávajících světových ložiskách ropy a plynu už konečně nabudou reálných údajů, význam nových podmořských ropných polí dále poroste. Rusové uvádějí, že jejich ropné zdroje mohou vyschnout kolem roku 2030, takže se dá očekávat, že cena ropy stále poroste a následná těžba v nejtěžších podmínkách se vyplatí a zaplatí.

V Čechách se plyn využívá již 160 let
Na počátku vývoje plynárenství v českých zemích stojí znojemský majitel ledkárny Zacharias Andreas Winzler, který již v roce 1802 vyráběl plyn odplyňováním dřeva v železné retortě, umístěné v žárovém topeništi a vyrobený plyn používal k osvětlování. Před 160ti lety, v roce 1847, byla v nemocnici Na Františku provedena první éterová anestézie v Čechách a 15. září zahájila v předměstské obci Karlín u Prahy provoz první karbonizační plynárna. Ten den se rozsvítilo prvních 200 plynových lamp na náměstích a ulicích v centru Prahy.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí