zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

F 700: Priekopnícke spojenie kultúry jazdy a ekologickosti

27.10.2007
Obecné
F 700: Priekopnícke spojenie kultúry jazdy a ekologickosti
Potreba individuálnej mobility bude v nadchádzajúcich rokoch na celom svete ďalej stúpať – práve v krajinách s rýchlym rozvojom národného hospodárstva. Mobilita pritom ostane aj v budúcnosti najdôležitejším základom úspešného rozvoja hospodárstva a spoločnosti.

Zmení sa charakter mobility. Stále viac ľudí žije v obrovských mestách, jazdné časy sa predlžujú. Tým rastie dopyt po nielen úsporných, ale aj rovnako komfortných, vodiča odbremeňujúcich a samozrejme aj bezpečných automobiloch. Popri tom je mobilita stále viac ovplyvňovaná obmedzenými zdrojmi a povinnosťou šetrného zaobchádzania s prirodzenými základmi života. Naďalej musí klesať predovšetkým spotreba a emisie.

Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu tak, aby to bolo znesiteľné pre človeka i životné prostredie, je zodpovednosť, ktorú Mercedes-Benz ako vynálezca automobilu berie nesmierne vážne. Rozhodujúcimi sú pritom inžinierske oduševnenie a inovačná sila. Pretože iba intenzívnymi vedeckými a vývojovými prácami vznikajú nové technológie a otvárajú sa nové cesty riešenia.

Tradícia výskumných vozidiel Mercedes-Benz dokumentuje, ako dôsledne a predvídavo stuttgartskí inžinieri už dlho riešili kľúčové témy automobilovej techniky a vyvíjali inovačné riešenia pre budúcnosť.

F 700 tak ukazuje nové cesty k vysoko komfortnej mobilite, ktorá zároveň šetrí zdroje:
- Priekopnícky pohon DIESOTTO znižuje spotrebu limuzín najvyššej triedy na úroveň vozidla kompaktnej triedy. 
- Aktívny PRE-SCAN podvozok zvyšuje jazdný komfort na doposiaľ nedosiahnutú úroveň.
- Koncepcia interiéru a obsluhy so SERVO-HMI garantuje uvoľnenú jazdu aj na najdlhšie vzdialenosti.
Mercedes-Benz F 700 pritom nanovo definuje kultúru jazdy automobilom.

Pohon DIESOTTO:
zážihový motor úsporný ako diesel
Spotrebu automobilu ovplyvňuje množstvo faktorov. Medzi ne patrí hmotnosť, jazdný odpor zapríčinený prúdením vzduchu a pneumatikami alebo aj manažment početných spotrebičov vo vozidle. Ústredným a najdôležitejším bodom je však pohon. Zvýšenie účinnosti v motore naďalej ostáva prvým a rozhodujúcim faktorom na zníženie spotreby.

Mercedes-Benz je presvedčená, že spaľovacie motory ostanú aj v nadchádzajúcich rokoch prevažujúcim druhom pohonu automobilov – avšak po všetkých stránkach výrazne zdokonalené. Podľa podmienok používania a jazdného profilu môže byť užitočné aj ich doplnenie o hybridný modul. Mercedes-Benz ponúka široko odstupňovanú ponuku zážihových a vznetových motorov, ktoré budú v blízkej budúcnosti rozšíriteľné o rozličné hybridné moduly. Každý zákazník si tak môže podľa oblasti používania a osobných preferencií vybrať optimálny pohon pre svoje účely.

Doteraz boli role medzi zážihovým a vznetovým motorom jasne rozdelené: diesel bol úspornejší, benzín zasa možno ľahšie zvládnuť pri čistení splodín. „Náš strategický cieľ je znížiť spotrebu zážihového motora na úroveň vznetového a vznetový motor spraviť taký čistý, ako je zážihový motor“, vraví Dr. Thomas Weber, ktorý v predstavenstve DaimlerChrysler AG zodpovedá za koncernový výskum ako i za vývoj Mercedes Car Group. Časť tejto stratégie je už splnená: Technológia čistenia splodín BLUETEC dáva vznetovému motoru potenciál splniť aj tie najprísnejšie emisné predpisy na svete – aj v budúcnosti. Technológia BLUETEC je v USA už na trhu a koncom 2007 bude dostupná aj v Európe.

„Vedci a výskumníci potrebujú výzvy a veľké ciele“, vraví Dr. Thomas Weber. „Preto v Mercedes-Benz rozmýšľame oveľa ďalej: skombinujeme sily a prednosti oboch spaľovacích princípov do jednej inovačnej koncepcie motora: pohon DIESOTTO je priekopníckym krokom vpred.“

Jedinečný systém na zníženie spotreby
Pohon DIESOTTO v novom výskumnom vozidle je jedinečný, integrovaný systém na zníženie spotreby.

K tomu patrí
- downsizing redukciou počtu valcov a zdvihového objemu,
- turbopreplňovanie,
- priame vstrekovanie benzínu,
- variabilný kompresný pomer,
- spaľovanie s priestorovým zápalom,
- hybridný modul s integrovaným štartér-generátorom.
DIESOTTO prináša prednosti dieselovej technológie do zážihových motorov: V oblasti priestorového zápalu sa tu zmes z paliva a vzduchu vznecuje sama od seba, rovnako ako je to u vznetového motora. DIESOTTO pritom nekladie žiadne osobitné nároky na kvalitu paliva: Motor beží s normálnym benzínom určeným pre zážihové motory.

Kontrolovaný samozápal je nielen úspornejší, ako konvenčné, zapaľovacou sviečkou iniciované horenie, z pohľadu emisií je aj čistejší. Takto pri spaľovaní s priestorovým zápalom, ako inžinieri v Mercedes-Benz svoj nový postup v odbornom jazyku nazývajú, nevznikajú prakticky žiadne oxidy dusíka (NOx). DIESOTTO takto píše budúcnosť benzínového motora – vymyslený, prebádaný a vyvinutý firmou Mercedes-Benz.

Dvojstupňové turbopreplňovanie a hybridný modul
Prvým krokom k nižšej spotrebe je zmenšenie motora – nazývané downsizing. Namiesto veľkoobjemového sacieho motora sa použije kompaktný, preplňovaný agregát. Tento skok v počte valcov a vo veľkosti zdvihového objemu smerom dole znižuje vnútorné trenie v motore, menší agregát beží viacej v oblasti efektívneho spaľovania. Pohon vo výskumnom vozidle tvorí štvorvalec so zdvihovým objemom iba 1,8 litra. Znie to v prvom momente prekvapujúco na vozidlo najvyššej triedy, kde bolo doteraz štandardom najmenej šesť valcov a tri litre zdvihového objemu.

Suverénny pocit jazdy najvyššej triedy však ostáva zachovaný, koniec koncov ďalší výkon dostáva agregát DIESOTTO cez systém dvojstupňového preplňovania. Jedno väčšie nízkotlakové turbodúchadlo a jedno vysokotlakové turbodúchadlo s menším priemerom sú tu usporiadané za sebou a spoločne optimálne pokrývajú celý rozsah otáčok. Náročný systém sa stará o pružné reagovanie  z nízkych otáčok, umožňuje vyrovnaný priebeh silného krútiaceho momentu a dosiahnutie vysokého špičkového výkonu. Okrem toho pri rozbiehaní pomáha spaľovaciemu motoru aj elektromotor hybridného modulu.

Maximálny výkon spaľovacieho motora predstavuje 175 kW (238 k), elektromotor poskytuje ďalších 15 kW (20 k), a maximálny krútiaci moment systému dosahuje hrdých 400 newtonmetrov. Takto má najvyššia trieda limuzín garantované jazdné výkony, čo dokazuje aj čas 7,5 sekundy potrebný na zrýchlenie z nuly na 100 km/h.

Hybridný modul so svojim integrovaným štartér-generátorom pomáha ďalej výrazne znížiť už beztak vynikajúcu spotrebu pohonných látok predovšetkým vo vnútromestskej premávke s častým zastavovaním. Spaľovací motor sa vypne vždy vtedy, keď nie je potrebný. Pri rozbiehaní sa z kombinácie spaľovacieho motora a elektromotora so silným krútiacim momentom stáva záprah so silným a hodvábne mäkkým štartom. Elektromotor okrem toho pri valení a brzdení získava späť energiu, ktorá sa uskladňuje v špeciálnom vysokonapäťovom akumulátore a ktorá sa využíva pri nasledovnom rozbiehaní. Tento štartér-generátor je integrovaný do automatickej prevodovky 7G-TRONIC.

Priame vstrekovanie a variabilný zdvih ventilov
Ďalšou, rozhodujúcou časťou systému DIESOTTO je priame vstrekovanie. Mercedes-Benz je so svojim CLS 350 CGI pionierom systému priameho vstrekovania benzínu s vedením lúča druhej generácie. V porovnaní s konvenčným vstrekovaním pomocou nasávacej rúrky prináša táto technológia, okrem iného aj režimom s chudobnou zmesou pri čiastočnom zaťažení, zníženie spotreby zhruba o desať percent.

V motore DIESOTTO sa priame vstrekovanie aplikuje inak, ako v motore CGI, ktorý v režime s chudobnou zmesou potrebuje zapáliteľný oblak zmesi okolo zapaľovacej sviečky. DIESOTTO pracuje s chudobnou zmesou, potrebuje však priame vstrekovanie pre homogénnu zmes vo valci a pre voľné riadenie vstrekovacích procesov.

Ďalšou časťou je variabilný rozvod ventilov. Tu možno nielen v širokom rozsahu nastaviť otváracie časy, ale aj prestaviť zdvih ventilov. Za tým účelom sú vačkové hriadele pre každý ventil vybavené dvoma vačkami, jednou menšou a jednou väčšou. Veľký zdvih ventilov sa používa pre prevádzku v plnom zaťažení a pri vysokých otáčkach, malý zdvih ventilov predovšetkým pre spaľovanie s priestorovým zápalom pri čiastočnom zaťažení.

Variabilné časovanie kľukového hriadeľa
Aby bolo možné realizovať požiadavky, ktoré sú odlišné pre čiastočné a plné zaťaženie, DIESOTTO má variabilné časovanie kľukového hriadeľa, pomocou ktorého možno plynulo nastaviť geometrickú kompresiu. Takto možno uskutočniť úsporný pohon aj napriek vysokému špecifickému výkonu.

Perspektívny nový priebeh horenia
Výhodná spotreba vyplýva predovšetkým z porovnateľne chudobnej zmesi s vysokým podielom emisií a z kompresného pomeru prispôsobeného pracovnému bodu. Nízka emisia oxidov dusíka vyplýva z homogénneho horenia s rovnomernou, relatívne nízkou teplotou. Oxidy dusíka vznikajú teplotnými špičkami, ktorým sa pri konvenčnom horení iniciovanom zapaľovacou sviečkou nemožno vyhnúť. Na ďalšie čistenie splodín u pohonu DIESOTTO plne postačuje obvyklý trojcestný katalyzátor. Takto možno splniť aj budúce sprísnené emisné normy.

Vysoké inžinierske umenie umožňuje najjemnejšiu reguláciu
Vysoké inžinierske umenie pri vývoji DIESOTTO spočíva v kombinácii jednotlivých technológií, ich riadení a regulácií. Predpokladom riešenia použiteľného v praxi je ich prepojenie.
Spaľovanie s priestorovým zápalom sa hodí pre najviac využívané jazdné oblasti, pri nízkych a stredných rýchlostiach ako aj pri stredných požiadavkách na záťaž. Pri vyšších záťažiach DIESOTTO v rámci jedného pracovného taktu prepne na konvenčné spaľovanie: Vtedy dýcha cez veľký zdvih ventilov, zapaľuje opäť pomocou zapaľovacích sviečok a beží s priamym vstrekovaním v režime Lambda1.

Dnešný výhľad do budúcnosti spaľovacieho motora naznačuje jeho veľký potenciál a ukazuje, že nová koncepcia pohonu je realizovateľná v strednodobom výhľade. Niektoré z integrovaných čiastkových riešení sú v Mercedes-Benz už v sériovej výrobe, ako napríklad systém priameho vstrekovania benzínu. Ostatné postupne nabehnú do sériových motorov až do realizácie kompletného riešenia.

Aktívny PRE-SCAN podvozok - ďalší míľnik na zlepšenie komfortného správania podobného „lietajúcemu kobercu“
Najdôležitejšia požiadavka kladená na limuzínu najvyššej triedy je uvoľnené a pohodlné cestovanie. Vysoký komfort jazdy a pruženia významne prispieva k šetreniu individuálnych zdrojov vodiča a pasažierov. Mercedes-Benz je celosvetová jednotka v oblasti komfortu odvaľovania a pruženia: so systémom Active Body Control už ponúkajú aktuálne modely triedy S a triedy CL špičkové riešenie modernej techniky podvozku.

Podvozok F 700 teraz ukazuje najbližšie rozhodujúce kroky do budúcnosti: Novo vyvinutý aktívny PRE-SCAN podvozok zlepšuje ako citlivé reagovanie na nerovnosti vozovky ako aj aktívnu stabilizáciu pohybu karosérie o ďalší stupeň.

Najlepšie spojenie komfortu a bezpečnosti
Vývoj konvenčného, pasívneho nastavenia podvozku možno vždy prirovnať k hľadaniu optimálneho kompromisu: športovo tvrdé nastavenie znižuje vozovkou zapríčinené kmity kolies, z dlhodobého hľadiska je však relatívne nepohodlné. Príliš mäkko nastavené pruženie a tlmenie zasa vnášajú do podvozku a karosérie nepokoj a tým znižujú stabilitu jazdy a jazdnú dynamiku.

Active Body Control
Pre výskumné vozidlo F 700 inžinieri v Mercedes-Benz systém výrazne zdokonalili: Riadenie z rozličných snímačov zrýchlenia dostáva informácie o aktuálnej jazdnej situácii a porovnáva ich s údajmi snímačov tlaku v hydraulike ABC a s údajmi snímačov úrovne v ramenách náprav.

Stabilizácia v zlomku sekundy
Pretože tlak hydrauliky je neustále k dispozícii, tento aktívny podvozok dokáže karosériu v zlomku sekundy stabilizovať. O kmity s vyššími frekvenciami a o tlmenie kolies sa starajú konvenčné pružiace prvky a tlmiče. Kombináciou s reguláciou Active Body Control ich možno naladiť mimoriadne komfortne a pritom zaručiť maximálnu bezpečnosť jazdy.

Do aktívneho podvozku F 700 je integrovaná ďalšia komfortná funkcia: na mimoriadne príjemné nastupovanie a vystupovanie alebo na prejazd cez zlé úseky cesty, ktoré vyžadujú vyššiu svetlú výšku, akčné členy podvozku ABC môžu karosériu zdvihnúť až o 80 milimetrov.

Laserové senzory skenujú cestu
Funkcia PRE-SCAN rozširuje aktívny podvozok o jedinečný informačný kanál: Dovoľuje prispôsobiť stratégiu riadenia nerovnostiam na vozovke pred vozidlom. Aj v tomto projekte sa inžinieri v Mercedes-Benz inšpirovali prírodou. Ak systém rozpozná nerovnosť vozovky, vozidlo s PRE-SCAN si už v predstihu vypočíta vhodnú stratégiu regulácie a nastaví na ňu svoje systémy.

„Očami“ aktívneho PRE-SCAN podvozka sú dva senzory LIDAR. LIDAR je skratka pre systém merania vzdialenosti pomocou svetelných vĺn (light detection and ranging) a označuje metódu merania vzdialenosti, ktorá je veľmi podobná činnosti radaru. Senzory vysielajú impulzné laserové lúče v infračervenom pásme, zisťujú odrazené svetlo a z času potrebného na návrat odrazeného lúča sa vypočítava vzdialenosť.

Podvozok s jedinečnou inteligenciou
Podvozok pracuje s dvoma zdrojmi informácií: Laserové senzory poskytujú signály o priebehu povrchu vozovky a sústava snímačov podvozka prispieva informáciami o aktuálnom jazdnom stave. Riadiaca jednotka z toho vypočíta najlepšiu stratégiu na prekonanie prekážky. Takto môže vozidlo už v predstihu a individuálne pre každé jedno koleso nastaviť tlmenie systému aktívneho pruženia (Active Body Control) tvrdšie alebo mäkšie alebo a pomocou aktívnej hydrauliky koleso zaťažiť alebo odľahčiť.

Pneumatiky s veľmi nízkym valivým odporom a vysokým potenciálom úspory emisií CO2
Mercedes-Benz F 700 jazdní na špeciálnych, pre túto koncepciu vozidla vyvinutých pneumatikách značky Michelin. Pneumatiky rozmeru 195/55 R 21 sa vyznačujú nízkym valivým odporom ako aj vysokým komfortom jazdy a nízkou hlučnosťou. Tvoria tak optimálny doplnok pokrokovej koncepcie pohonu a podvozku nosiča technológie.

Štúdiou pneumatík vyvinutou špeciálne pre toto koncepčné vozidlo vyriešila firma Michelin konflikt medzi nízkym valivým odporom na strane jednej a kultivovaným odvaľovaním na strane druhej. Veľký priemer 21 palcov ako aj výrazná výška boku sa starajú o optimálny komfort a nízky hluk pri odvaľovaní. Šírka pneumatiky iba 195 milimetrov v spojení s behúňom pozostávajúcim zo 100-percentnej gumovej zmesi zosilnenej silikou zabezpečuje vynikajúce vlastnosti: Valivý odpor je asi o 17 percent nižší, ako u obvyklých pneumatík pre osobné automobily, čo znižuje spotrebu pohonných látok a emisie CO2. Ďalší efekt vysokého podielu siliky: pneumatika rýchlo dosiahne svoju optimálnu prevádzkovú teplotu a poskytuje tak vysokú úroveň bezpečnosti aj na mokrej vozovke.

Koncepcia obsluhy a zobrazovania: Inovácie pre intuitívne jednoduchú obsluhu
Limuzíny najvyššej triedy sa prednostne používajú na dlhé trasy: medzi ich najdôležitejšie úlohy patrí zabezpečenie komfortu a kondície pre vodiča a pasažierov. F 700 šetrí zdroje svojich pasažierov príkladným spôsobom: Popri veľkorysej a variabilnej koncepcii interiéru a úplne novej úrovni komfortu pruženia inovačná koncepcia zobrazovania a obsluhy významne prispieva k uvoľnenej jazde.

Rozhranie medzi strojom a človekom – skrátene HMI – je odborným pojmom pre úlohu vývoja, ktorej sa Mercedes-Benz venuje s vysokým nasadením. Pritom ide o najlepšie možné prispôsobenie techniky človeku a o koncepciu obsluhy, ktorá umožňuje zvládnuť techniku ľahko, bezpečne a intuitívne. Vodičovi má poskytnúť maximum informácií a individuálnych možností nastavenia pri minimálnom odpútaní pozornosti.

Pre F 700 technici Mercedes-Benz vyvinuli úplne novú koncepciu zobrazovania a osvedčenú koncepciu obsluhy COMMAND zdokonalili celým radom perspektívnych inovácií. Medzi ne okrem iných patria:
SERVO-HMI zvýšením odstupu znižuje únavu očí.
Rozpoznávanie reči s virtuálnym asistentom obsluhy (avatár) na zjednodušené ovládanie komplexných funkcií prostredníctvom hovoreného dialógu.
Zredukovaný počet obslužných funkcií zvýšením stupňa automatizácie.
Otočné tlačidlo s rozšírenou posuvnou funkciou.
Systém zábavnej elektroniky s premietaním okolia vozidla (Roadview) a priestorovým 3D kinom.

 
Tento inovačný pohľad do budúcnosti sa pritom opiera o optimálnu koncepciu obsluhy súčasnosti: Základom štúdie budúcnosti je osvedčený systém COMAND aktuálnych modelov triedy S a CL.

Zrkadlový displej na šetrenie zraku
Jedným z významných faktorov únavy počas dlhých jázd je takzvaná akomodácia očí. Myslí sa tým prispôsobovanie očí počas častého striedania pohľadu z blízkej do vzdialenej oblasti, čiže z blízko umiestneného displeja v kokpite na vzdialené dopravné dianie na ceste. Oko na tieto zmeny úrovne zaostrenia potrebuje silu svalov, predovšetkým u veľmi blízkych objektov.

Ako príspevok ku kondičnej bezpečnosti pre F 700 vyvinuli výskumní inžinieri SERVO-HMI. Na ňom zobrazované informácie o jazde a o vozidle sa zobrazujú na spodnom okraji čelného skla, opticky sú však posunuté o kúsok ďalej. Pretože na najprednejšom bode interiéru vozidla sa nachádza zrkadlo, displej samotný je vodorovne zapustený do kokpitu. Pozorovacia vzdialenosť sa skladá zo vzdialenosti medzi displejom a zrkadlom a medzi zrkadlom a hlavou vodiča. Oči sa preto pri pohľade na displeje už nemusia v takej miere preostrovať z pohľadu do diaľky do pohľadu do blízky a sú preto podstatne menej zaťažované – citeľný príspevok k bezpečnosti jazdy, ktorý potvrdzujú vedecké štúdie.

 
Asistenčné systémy, ako napr. DISTRONIC PLUS ako aj funkcie palubného počítača a funkcie vozidla sa obsluhujú pomocou ľavého rolovacieho kolieska vo volante. Za tým účelom vyvinuli inžinieri veľmi jednoduchú a prehľadnú ponuku. Osobitne dôslední v znížení obslužných funkcií boli vývojári F 700 pri funkciách svetiel a stieračov. Obe sú riadené plne automaticky: Dažďové senzory dotiahnuté do dokonalosti a premyslená senzorika jazdných svetiel robia konvenčné spínače pre tieto funkcie prebytočnými. To isté platí aj pre rozmrazovaciu polohu automatickej klímy alebo vyhrievanie zadného okna. Aj tu boli obvyklé spínače nahradené automatikou riadenou senzormi.

Dôkladne zdokonalený a rozšírený o mimoriadne vzhľadného asistenta, takto sa prezentuje obslužný systém. Namiesto samostatnej obrazovky sa na tento účel využíva pravá tretina veľmi širokého SERVO-HMI. Takto vodič aj pri pohľade na navigačnú mapu alebo na zoznam rozhlasových staníc profituje z výhod tejto technológie displeja, ktorá šetrí oči.

Znížený počet úrovní ponúk, jednoduché zadávanie
Obslužný systém v SERVO-HMI riadi tri skupiny funkcií: Navigáciu, komunikáciu/telefón a audio/zábavnú elektroniku. Jednotka sa obsluhuje pomocou otočného tlačidla na stredovej konzole. Najvyšším cieľom vývojárov bolo zníženie počtu úrovní ponúk a ich jednotlivých položiek bez toho, aby tým utrpeli funkcie. Jednu úroveň ponúk bolo možné vypustiť vďaka prídavnej funkcii ovládača: Na prepínanie medzi troma hlavnými skupinami funkcií stačí posunúť ovládač dopredu alebo dozadu.

Na výber jednoduchej funkcie boli vytvorené klasické položky ponuky. Na komplexnejšie zadávanie údajov slúži inovačná podporná funkcia: individuálny asistent zadávania v podobe virtuálnej osoby, v počítačovom jazyku zvanej avatár. Takíto avatári sú známi zo sveta internetu alebo počítačových hier ako grafickí zástupcovia reálnej osoby.

Rozhovor s asistentom
Avatár v obslužnom systéme F 700 má podobu mladej ženy, podľa krajiny a kultúry však možno zobraziť aj iných asistentov. Virtuálna osoba vstupuje do kontaktu s vodičom cez hovorený dialóg. Napríklad pri položke ponuky cieľ navigácie sa opýta na požadovaný cieľ. Vodič oznámi mesto a ulicu alebo iba meno z adresára systému. Avatár potvrdí zadanie a vypočíta sa trasa. Podobne funguje výber osoby z telefónneho zoznamu alebo požadovanej rozhlasovej stanice.

Naviazanie rozpoznávania hlasu na systém dialógov a na jednotlivé položky ponúk má veľké výhody: pretože virtuálna asistentka si požadované informácie vypýta jednoznačne, nemusí si vodič pamätať žiadne dohodnuté hlasové príkazy. V opačnom smere funguje rozpoznávanie hovoreného slova spoľahlivejšie, pretože systém pozná kontext hovorených slov.

Rozsah asistenčnej funkcie možno neskôr rozširovať prakticky donekonečna. Virtuálny asistent by mohol cez internetové pripojenie z vozidla pristupovať na on-line databázy a napríklad nechať si pre zvolené mená zistiť adresy a telefónne čísla, aktualizovať kalendár termínov vodiča alebo prečítať dôležité e-mailové správy. Obsluha prostredníctvom hovoreného dialógu znižuje odpútanie pozornosti vodiča na minimum, pretože v Mercedes-Benz má bezpečnosť vždy prednosť.

Ovládací prvok rozpozná používateľa
Klimatická pohoda je podstatným prvkom pocitu komfortu na palube automobilu. Automatická klimatizácia, ktorá nenápadne reguluje a pracuje bez prievanu, je preto samozrejmá. Obsluhuje sa vlastným otočným tlačidlom na stredovej konzole.

Aj tu platí prvé prikázanie jednoduchých postupov: Ovládací prvok preto automaticky rozpoznáva, či je obsluhovaný vodičom alebo spolujazdcom a podľa toho aktivuje ovládanie klimatizácie pre ľavú alebo pravú stranu. SERVO displej ako prvú úroveň ihneď ukáže teplotu aktivovanú pre príslušnú stranu vozidla, podrobnejšie nastavenia nasledujú cez jednu úroveň ponúk. Aj tu bolo ďalej zdokonalené vedenie používateľa z aktuálnej triedy S.

Inovačné rozpoznávane používateľa je založené na prenose elektrického prúdu pokožkou: Hneď ako sa centrálneho otočného tlačidla dotkne napríklad spolujazdec, zopne sa kontakt medzi ovládacím prvkom a snímacou rohožou vo vankúši sedadla a prepne na ovládanie klimatizácie pre stranu spolujazdca. Pasažieri sediaci vzadu si klimatizáciu nastavia individuálne pomocou ovládacích prvkov v zadných dverách.

Inovačné rozhranie človek/stroj použité v F 700 napriek početným novým funkciám znížilo počet ovládacích prvkov v kokpite na minimum – na veľkú radosť dizajnérov interiéru. Tento purizmus v Mercedes-Benz samozrejme nie je samoúčelný: Pre celý rad funkcií je klasické ovládanie naďalej najlepším riešením – napríklad pre elektrické spúšťače okien, pre nastavovanie vonkajších zrkadiel alebo zapínanie vnútorného osvetlenia. A prominentne umiestnené tlačidlo pre výstražné smerové svetlá patrí samozrejme medzi elementárne aspekty bezpečnosti.

3D kino na štyroch kolesách
K jedinečnej koncepcii interiéru a sedadiel F 700 patrí rovnako jedinečný systém zábavnej elektroniky: Jeho významnou súčasťou je prehrávač médií, vysokokvalitný systém priestorového zvuku, obrazovky v opierkach hlavy – a predovšetkým nový typ monitora v 20-palcovom formáte s trojrozmerným zobrazením obrazu.

Táto obrazovka umožňuje pozoruhodne realistický priestorový dojem videnia – bez akýchkoľvek pomôcok, ako napríklad špeciálne okuliare, ktoré bolo potrebné nosiť v starších technológiách na získanie trojrozmerného efektu. Predmety sa javia na dosah blízko, vzniká dojem, že na osoby sa možno pozerať zo všetkých strán, a človek má pocit, že je súčasťou zobrazovaných scén.

Ako vzniká tento trojrozmerný obrazový efekt? Oči človeka sú navzájom vzdialené šesť až sedem centimetrov a dívajú sa preto na svoje okolie z dvoch odlišných uhlov pohľadu. Mozog tieto čiastkové obrazy poskladá do jedného a vyhodnotí informácie o hĺbke oboch odlišných perspektív – vidíme priestorovo. Pri pozorovaní dvojrozmerného obrazu, napríklad na konvenčnom TV monitore, vidia obe oči ten istý obraz a mozog nedostane žiadne informácie o hĺbke.

3D obrazovka má pred svojim LCD displejom vrstvu z trojrozmerných rebier, ktoré vyžarujú dva čiastkové obrazy do rozličných uhlov. Preto vidia oči pozorovateľa navzájom iný obraz, mozog môže z toho vytvoriť obvyklý trojrozmerný dojem. Je možných deväť odlišných pozorovacích miest, preto sa pozorovateľ môže pred monitorom dokonca i pohybovať.

Použitím monitora s uhlopriečkou obrazu 51 centimetrov a systému priestorového zvuku sa z F 700 stáva pozoruhodné 3D kino. Displej síce pracuje so špeciálnymi filmami, prehráva však obvyklý dvojrozmerný obraz takisto vo vysokej kvalite.

Celkom iný pôžitok kina kvázi v reálnom čase poskytuje funkcia Roadview: Dve kamery snímajú okolité dopravné dianie. Jedna sa nachádza za horným okrajom čelného skla a slúži primárne ako senzor pre asistenta nočného videnia, prípadne asistenta jazdného pruhu, druhá je namontovaná v „plutve“ na zadnom okraji strechy vozidla. Obrazy týchto kamier možno – ako alternatívu k programu zábavnej elektroniky – premietať na 8-palcové monitory v opierkach hlavy. Predovšetkým keď obraz ukazuje dianie v smere jazdy, opierky hlavy sa javia „priesvitné“ a pocit dostatku miesta účinkuje na pasažierov sediacich vzadu ešte veľkorysejšie.


F 700: Priekopnícke spojenie kultúry jazdy a ekologickosti F 700: Priekopnícke spojenie kultúry jazdy a ekologickosti F 700: Priekopnícke spojenie kultúry jazdy a ekologickosti
F 700: Priekopnícke spojenie kultúry jazdy a ekologickosti F 700: Priekopnícke spojenie kultúry jazdy a ekologickosti F 700: Priekopnícke spojenie kultúry jazdy a ekologickosti

 

http://auto.server.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí