zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projednává vláda

07.11.2007
Obecné
Co dnes projednává vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 7. listopadu 2007 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

6.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit  
č.j. 1479/07 - stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 31.10.2007  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
7.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh  
č.j. 1418/07 - stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 31.10.2007  
Předkládá: ministr zemědělství 

13.  
Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2008, tříletý plán a dlouhodobý plán  
č.j. 1560/07  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

31.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a Přírodní památky Zadní rybník, pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníka Velká Kamenice z důvodů rybářského hospodaření  
č.j. 1562/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 32.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro stavbu rybníčku v k.ú. Cikháj  
č.j. 1563/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 33.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Šumava dle § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Jiřího Vrzala, a to pro vjezd motorových vozidel na přístupovou komunikaci k nemovitosti ev.č. 22 (pozemek p.č. 102 v k.ú. Srní I)  
č.j. 1564/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 34.  
Žádost o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO Šumava pro Obec Borová Lada k vjezdu rolby na účelové komunikace  
č.j. 1565/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 35.  
CHKO Beskydy, Přírodní rezervace (PR) V Podolánkách - povolení sběru hmyzu a odebírání vzorků mechorostů v rámci výzkumu na základě grantu GAČR č. 2006/07/0811, žadatelé RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. a RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity  
č.j. 1566/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 36.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranné podmínky Přírodní památky Štarkov a ze základních ochranných podmínek I. a II. zóny odstupňované ochrany Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro archeologický výzkum zříceniny hradu Skály  
č.j. 1574/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 37.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem provedení rozšíření silnic č. II/303 o stoupací pruhy v úseku 21,5 až 25,5 km dle základní varianty projektu na území II. zóny Chráněné krajinné oblasti Broumovsko  
č.j. 1575/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 38.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a to za účelem navýšení parametrů znečištění odpadních vod vytékajících z čistírny odpadních vod u chaty Barborka na Pradědu do toku Bílé Opavy na území NPR Praděd a I. zóny CHKO Jeseníky  
č.j. 1576/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 39.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1577/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 40.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje a Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty za účelem vjezdu motorových vozidel potřebných k těžbě a odvozu dříví  
č.j. 1592/07 - materiál připojen  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí