zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká Lípa umožní lidem třídit zelené odpady

05.11.2007
Odpady
Česká Lípa umožní lidem třídit zelené odpady
Hnutí DUHA přivítalo, že počínaje dneškem v České Lípě začne zkušební sběr zelených odpadů: z kuchyní a zahrad [1]. Řadí se tak mezi první česká města a obce, které tuto službu občanům nabízejí. Projekt bude na zkoušku probíhat do června 2008 a zájemci o kontejnery na třídění zelených odpadů se mohou od dnešního dne hlásit na městském úřadě.

Vládní Plán odpadového hospodářství počítá se zvýšením recyklace a kompostování komunálního odpadu ze současných 20 % na 50 %. [2]. Bez třídění a využití zelených odpadů, které tvoří až polovinu hmotnosti odpadů vyprodukovaných ve městech a obcích [3], není možné dosáhnout tak vysoké míry recyklace [4].

Zelený odpad je přitom možné relativně snadno přeměnit na kvalitní hnojivo, které dodává zemědělské půdě chybějící organickou hmotu, a tím zlepšuje zeminu.

Ačkoli se Česká republika zavázala snížit skládkování zelených odpadů z měst a obcí, skládkuje se naopak v posledních letech stále větší množství [5]. Příčinou jsou hlavně špatné recyklační služby: v drtivé většině měst a obcí domácnosti vůbec nemají možnost zelený odpad a zbytky z kuchyně třídit.

Třídění a zpracování zelených odpadů na kompostárnách nebo v bioplynových stanicích je tedy důležitým krokem ke:
· snížení skládkování komunálních odpadů,
· zvýšení míry recyklace komunálních odpadů,
· zlepšení kvality zemědělské půdy.

Hnutí DUHA prosazuje změny v zákoně, které by mimo jiné zavázaly města a obce, aby tuto možnost domácnostem dávaly. Vydalo podrobný plán konkrétních opatření, která umožní zvýšit recyklaci na 50 %, tedy na současnou úroveň Rakouska či Německa. Ministerstvo životního prostředí již anoncovalo, že v novele zákona o odpadech takovou klauzuli zařadí.

Recyklační plán Hnutí DUHA je ke stažení na:
www.hnutiduha.cz

Miloslav Lomič, místní skupina Hnutí DUHA Česká Lípa, řekl:
„Vítáme zkušební projekt třídění zeleného odpadu. Systém by však měl vedle tříděného sběru zelených odpadů klást důraz především na domácí a komunitní kompostování. Tedy nejlevnější a nejekologičtější způsoby zpracování zelených odpadů.“

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:
„Zelený odpad nepatří na skládky, měl by se vrátit zpátky na zemědělskou půdu ve formě kvalitního kompostu. Bez třídění to však nejde. Je tedy dobře, že radnice v České Lípě umožní domácnostem, aby třídily také zelený odpad. Zařadí se tak mezi nejlepší města v republice.“

Kontakty:

Miloslav Lomič, Hnutí DUHA Česká Lípa, telefon 721 508 086, email m.lomic@tiscali.cz

Ivo Kropáček, Hnutí DUHA, telefon 604 207 302, email ivo.kropacek@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] informace tiskové mluvčí města Česká Lípa, 31.10.2007

[2] Nařízení Vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, bod 6.

[3] Biologicky rozložitelné odpady tvoří kolem 41 % hmotnosti komunálních odpadů, Zdroj: Manuál pro přípravu projektů odpadového hospodářství Fondu soudržnosti , verze 9.0 (konečná), 8.11.2004

[4] Doposud tříděné suroviny papír, plasty, sklo a kovy tvoří pouze 45 % hmotnosti komunálních odpadů. Tedy ani v případě, že by se vytřídily všechny, není možné dosáhnout 50% míry recyklace komunálních odpadů.

[5] Podíl biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládku má poklesnout na 35 % hmotnostních v roce 2020 v porovnání s rokem 1995. V ČR se uložilo na skládku v roce 2003 108 %, v roce 2004 114 % a v roce 2005 119 % biologicky rozložitelných komunálních odpadů v porovnání s rokem 1995. Viz Druhá hodnotící zpráva o plnění POH ČR za rok 2005.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí