zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

To se ještě budou dít věci

09.11.2007
Obecné
To se ještě budou dít věci
V oblasti vývoje a marketingu ekologických balení mají firmy stále ještě co dohánět.
Za prvé máme stále nedostatek jednoznačných informací o tom, jaké materiály a postupy přinášejí ty nejpříznivější a nejméně škodlivé výsledky. A taky nevíme, jak přesvědčit spotřebitele, aby projevili skutečný zájem o životní prostředí.

Spotřebitelé již několik let tvrdí, že dávají na trhu přednost ekologickým řešením. Stále více však vychází najevo, že mezi ekologickými zájmy a skutečně ekologickým chováním spotřebitele zeje veliká propast. Když dojde na skutečná ekologická řešení, spotřebitelé podmiňují svůj údajný zájem o ekologický výrobek řadou podmínek: pokud jej mohou koupit v obchodě, kde obvykle nakupují, pokud jsou výkonnost, kvalita a design produktu srovnatelné, pokud je cena téměř srovnatelná a konečně, ačkoli to není vždy podmínkou, pokud má nějakou vlastnost/výhodu navíc kromě toho, že je ekologický.

To jsou pro většinu značek vysoké požadavky. A možná se zdají být na místě i pochybnosti, zda má vůbec smysl - s tolika překážkami ze strany spotřebitele - vůbec se o nějaká ekologická řešení snažit.

Tlak ze strany maloobchodu

Dobrý příklad ekologického přístupu představuje společnost Wal-Mart. Značkám se s jeho pomocí naskýtá nový způsob, jak komunikovat ekologické vlastnosti svých obalů, a to na základě tzv. Packaging Scorecards (ekologických skóre obalů). Ty klasifikují značky podle množství skleníkových plynů, recyklovaného obsahu a dalších faktorů spojených s výrobou obalu. Od zavedení těchto scorecards 1. února tohoto roku přináší Wal-Mart zprávy o jejich "aktivním používání". Na webové stránky s údaji scorecards se již zalogovalo více než 2270 prodejců a do systému již vstoupilo nejméně 117 produktů. Wal-Mart očekává, že se tato čísla v následujícím roce budou zvyšovat s tím, jak značky lépe pochopí systém scorecard i možnosti a schopnosti svých vlastních obalů.

V současnosti má scorecard pouze "informativní" charakter, ale od roku 2008 bude sloužit pro zákazníky Wal-Martu jako povinný nástroj usnadňující jejich nákupní rozhodování. A můžete se vsadit, že se značky budou snažit svá skóre zlepšit na maximum. "Jde jednoduše o to poskytnout našim zákazníkům další nástroj usnadňující nákupní rozhodnutí a další kritérium ke zvážení," říká Matt Kistler, senior viceprezident pro marketing, výzkum a průzkum u společnosti Sam's Club, která stojí v čele Packaging Sustainability Network Wal-Martu.

"Wal-Mart by mohl podstatně zvýšit poptávku po ekologických produktech tím, že bude skutečně komunikovat danou hodnotu spotřebiteli. Budou tak mít vyhlídku, že se jim podaří dát si vše do souvislostí, což se marketérům značek zatím nezdařilo," vysvětluje Joel Makower z agentury GreenBiz.com.

Dva kroky dopředu? Nejméně!

Značky musí rovněž zvážit způsob, jakým hovoří o svých ekologických praktikách s dalšími skupinami společnosti, a to včetně ekologických aktivistů. Například organizace Greenpeace zahájila kampaň "Green my Apple", ve které obviňuje počítače Macintosh a výrobky iPod z toho, že jsou největšími producenty elektronického odpadu (viz další článek). V kampani se mimo jiné objevuje i toto tvrzení: "Pod svou slupkou jsou počítače Apple plné toxických chemikálií."

"Aby se značkám podařilo zůstat ve hře i třeba za padesát let, musí přijmout ekologické obchodní praktiky. V opačném případě by dopady metod, jakými realizují svůj obchod, rozhodně přivedly je i celý zbytek světa do záhuby," tvrdí Russ Meyer, vedoucí pro obchodní strategii u společnosti Landor San Francisco. Existují však i praktičtější důvody pro zavedení ekologických balení. Příkladem může být situace na evropském trhu - hrozba zákonných opatření v oblasti ekologie bude stále přísněji sledovat a diktovat obchodní postupy korporací. Budou-li jednat nyní, mohou se značky v budoucnu vyhnout potížím vyplývajícím z těchto zákonných opatření, namísto toho, aby na ně musely reagovat.

A je zde rovněž i obrovská a často přehlížená příležitost, jež se v problému ekologického přístupu skrývá, a tou jsou úspory ve výrobě (např. využívání energií) a na úrovni výběru materiálů. Značky mohou pozměnit své postupy, produkty a obaly tak, že poskytnou modernější či uživatelsky příjemnější výsledky za nižší náklady a s nižší ekologickou zátěží. Otázky udržitelnosti se tak pravděpodobně budou transformovat do jakéhosi ekonomického modelu spíše než do modelu ekologického.

Hledání cesty

Nic není ale úplně jednoduché. Dokonce i bio plasty, které se již vyrábějí, čelí problémům. Například materiál PLA se vyrábí z kukuřice a je kompostovatelný, ale není snadné jej oddělit od materiálů PET (bez použití infračerveného třídicího zařízení) a kontaminuje tak jejich recyklační cyklus. Dokud nebude PLA zahrnuto do separátního recyklačního cyklu, bude pro společnosti, jakou je například Coca-Cola, představovat dilema.

Ačkoli Coca-Cola realizovala první analýzu životních cyklů obalů již v roce 1969, zůstává podle April Crowe, hlavní manažerky pro ekologické otázky společnosti Coca-Cola, v otázce optimalizace ekologických obalů stále řada nevyřešených úkolů. Když byl například poprvé na trh uveden výrobek Dasani, byl dodáván v tmavě modré lahvi, která neměla vhodné vlastnosti pro recyklaci PET obalů. Značka tak musela provést změnu obalu na méně problematický světle modrý.

U značek, které nemají tolik zkušeností v otázkách udržitelnosti, jsou takové problémy ještě výraznější. Důvodem je možná i to, že donedávna neexistovala žádná jednotná měřítka, která by usnadňovala analýzu.

Obalové scorecards iniciované společností Wal-Mart určité vodítko poskytují, neboť posuzují obaly podle devíti atributů (emisí skleníkových plynů, hodnoty materiálu, poměru produkt/obal, využití prostoru, přepravy, obsahu recyklovaných složek, hodnoty obnovy, obnovitelné energie a inovace).

Otázka udržitelnosti v marketingu

Jakmile vyvinete podle vašeho mínění optimální ekologický obal, přichází na řadu marketing. "Ve finále jde jenom o způsob podání," říká Makower. "Obaly jsou obecně o síle výpovědi, ale platí to ještě více tam, kde dojde na otázky udržitelnosti. Zde se mísí rozum s citem. Je to o faktech, vědeckých poznatcích a podložených údajích, ale i o našich blízkých a naší budoucnosti. Důležité je o tom informovat kombinací slova, obrazu a textu."

Tyto snahy musí splňovat dva cíle: lepší ekologickou kvalitu a uspokojení zákazníka. Průzkumy ukazují, že řada ekologických produktů propadla kvůli jednostrannému zaměření marketérů na ekologické otázky a kvůli opomenutí širší perspektivy, již spotřebitelé vyžadují. Chtějí-li uspět, nemusí marketéři nutně klást udržitelnost na první místo. A ti, kteří se na ekologický obraz produktů zaměřují výhradně, mohou dosáhnout úspěchu tak, že se vystříhají starých známých problémů ve prospěch něčeho nového a moderního - podobně, jako se to podařilo značce gDiapers s jejími ekologickými spláchnutelnými plenami.

"Náš produkt je nejen ekologický, ale i, řeklo by se, ,pohodový' - má v sobě prvek modernosti,"

říká Jason Graham-Nye, zakladatel této značky kojeneckého zboží. "Mohli jsme se pojmenovat Eco-diapers (eko-plínky), ale to by nás odsunulo do výhradní kategorie ,zelených' produktů," vysvětluje Jason Graham-Nye. "Namísto toho jsme nechali interpretaci písmene ,g' v názvu gDiapers na spotřebitelích. Může to být 'g' jako green (zelený), jako groovy (pohodářský) či jako globální," dodává.

Jenom blázen spěchá

Ať už zvolíte jakoukoli metodu, ujistěte se, že vaše ekologické závazky nepřeháníte a neuspěcháváte. "Pokud takový produkt uvedete na trh, kde vám nikdo nevěří, že se vaše společnost o něco takového zajímá, minete se účinkem," říká Makower. Lidé vyžadují řešení, ale marketéři by měli mít na paměti, že zde neexistuje pouze dychtivost po ekologických obalech, ale i velká dávka skepticismu. "Nelze jednoduše udělat dobrou věc a očekávat, že vás za to budou všichni milovat - věci jsou poněkud složitější," doplňuje Makower.

Je dosti pravděpodobné, že bude nutné spotřebitele vzdělávat. Podle studie společnosti Landor (s názvem "Moc a síla zelených značek" z června 2006) spotřebitelé nezjišťují příliš často, jaké dopady na životní prostředí mají produkty, jež kupují. Uvedená studie zjistila, že 37 % populace není schopno definovat, co činí značku "ekologickou". Tato zjištění hovoří pro jedinečnou příležitost, jež se značkám naskýtá v podobě pomoci spotřebitelům lépe pochopit, co vlastně znamená pojem ekologický obal a jak dosáhnout svých cílů v této oblasti.

"Nacházíme se ve významném okamžiku. Obavy jsou vysoké, úroveň společenské debaty se zvedla a můžeme se přesvědčit přímo, jaký dopad mohou změny klimatu mít," říká Makower a dodává: "Lidé hledají své hrdiny. Nepředpokládám, že nová krabice na kukuřičné vločky může z někoho učinit hrdinu. Spíše jde o to, že jsme svědky otevřenosti, která ještě před dvěma lety neexistovala."


Desatero ekologického obalu

1. Nevyvíjejte obaly ale životní cykly.

2. Přírodní materiály nemusí být vždy lepší.

3. Sledujte spotřebu energie (řada výrobců

soustředí svou pozornost na výběr

materiálů, ale často podcení dopad

spotřebované energie).

4. Zvyšujte životnost obalu.

5. Nenavrhujte produkty a obaly, ale služby.

6. Používejte minimum materiálů.

7. Používejte recyklované materiály.

8. Optimalizujte recyklaci

(např. nepoužívejte papírové nálepky

na plastikové obaly a nekombinujte

různé druhy umělých hmot).

9. Klaďte "hloupé" otázky.

("Proč používáme tento obalový

materiál?")

10. Angažujte se (např. vstupujte aktivně

do diskusí o vývoji ekologických obalů).

Ekologický obal

Je přínosný, bezpečný a zdravý pro

jednotlivce i společnost v průběhu

celého životního cyklu.

Splňuje tržní kritéria kvality a nákladů.

Při získávání surovin k jeho výrobě,

při přepravě a recyklaci se využívá

obnovitelných zdrojů energie.

Maximalizuje použití obnovitelných a recyklovaných surovin.

Je vyráběn za použití čistých výrobních technologií a nejlepších metod výroby.

Je fyzicky navržen podle zásad optimálního využití materiálů a energie.

Je efektivně obnovitelný a využitelný v biologických a průmyslových životních (cradle-to-cradle) cyklech.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí