zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kamiony v obcích a zelená logistika

06.11.2007
Obecné
Kamiony v obcích a zelená logistika
Velký počet kamionů začíná na silnicích a dálnicích i v obcích a městech působit komplikace. Jak tento problém řešit? Na toto téma hovoříme s Tomášem Holomouckým, jednatelem a ředitelem společnosti Schenker.

* Má tato situace nějaké řešení, přece nemůžeme stavět stále více silnic a dálnic. Jaké vidíte východisko?

Tento negativní trend nevzniká samovolně kvůli dopravcům, ale narůstá průmyslová výroba a také působí náš vědomý přechod ke konzumní společnosti. Nárůst počtu kamionů činí asi 15-17 procent ročně, to je ohromné číslo. Je evidentní, že se tady začínáme dusit, a bohužel vývoj se nezastaví, bude to ještě horší.

Opravdu to ale není problém jenom dopravců, týká se to prakticky každého z nás, protože všichni jsme spotřebitelé. Problém také není jen v nárůstu kamionové dopravy, ale především v nedostatečné a zanedbané infrastruktuře.

Bohužel se problémy nedají řešit ze dne na den. Jedním z řešení je nepopulární opatření pro speditéry a dopravce, a to je nová daň v podobě mýtného, resp. jeho rozšíření na další komunikace 2. a 3. třídy (plánováno od 1. 1. 2009). Záměrně to nazývám daň, protože to je poplatek na úrovni spotřební daně, která by měla přinést dodatečné prostředky do dopravní sítě v řádu miliard za rok. Důležitým úkolem mýtného je také částečně odklonit tranzitní přepravu mimo ČR a tlačit dopravce a speditéry na efektivnější vytěžování kamionů.

Další alternativou, kterou Schenker velmi podporuje, je železnice. Je to ekologicky šetrná doprava, která není závislá na výkyvech ropy, je levnější a kapacitně je schopná odčerpat ze silnic velké množství kamionů. Bohužel nikdy nenahradí dopravu na krátké vzdálenosti. Železniční infrastruktura v naší republice je navíc rozvinutá nerovnoměrně, bylo by třeba dostavět chybějící železniční koridory. A samozřejmě je třeba také zvětšit kapacitu stávajících silnic a dokončit dálniční spojení do míst, kde chybí, například Ostrava nebo jižní Čechy, okruhy kolem Prahy, rozšíření věčně ucpané D1. Důsledek: Ve výjimečných případech je řidič z důvodu neprůchodnosti hlavních tahů nucen volit objízdnou trasu.

* Po zavedení výběru mýtného na komunikacích vyšších tříd jste jistě i vy zaznamenal zvýšenou kritiku přicházející z obcí, kterým se nelíbí zvýšený provoz kamionové dopravy mimo hlavní a zpoplatněné tahy, tedy na silnicích nižších tříd...

Osobně s tímto tvrzením nesouhlasím, jde o výjimky: Obce okamžitě přistoupily k omezení a zákazu vjezdu těžkých kamionů.

Okresní komunikace mají nižší povolenou rychlost a jsou náchylnější na zácpy. Zákazníkem stanovované termíny dodávek - které jsou stále zkracovány a přísněji vyhodnocovány - není možno dosáhnout jízdou po komunikacích nižšího stupně. Čas jsou peníze a podobným "obcházením" bychom ve skutečnosti žádné náklady neušetřili, spíše naopak.

* Motivujete nějakým způsobem své řidiče, aby se podobným praktikám, jako je objíždění po nezpoplatněných silnicích nižší třídy vyhýbali? Jde Schenker ostatním "příkladem"?

Rozhodně. Předepisujeme dopravcům trasy, které musí bezpodmínečně dodržet.

Prakticky všichni naši zákazníci akceptovali navýšení cen dopravného o mýtné - za to jim garantujeme přepravu jejich zboží po logisticky nejoptimálnějších trasách.

I když nám kamiony nepatří, najímáme si je prostřednictvím smluvních dopravců, rádi bychom např. ve spolupráci se sdružením dopravců Česmad iniciovali kodex slušného dopravce, který by např. zavazoval ke snížení či eliminaci průjezdů obcemi v okolí placených úseků silnic, stanovoval pravidla slušnosti na komunikacích. Naším cílem je, aby kvůli několika nesolidním dopravcům, kteří nedodržují elementární pravidla slušnosti, nebyla napadána neoprávněně celá naše logistická branže, která se ve skutečnosti pouze snaží o uspokojování rychle rostoucí poptávky po různých komoditách.

* Z vaší zkušenosti - vidíte v tom pouze české specifikum? Nebo se podobná situace stává také v jiných evropských zemích?

Zkušenosti z Rakouska, Německa či Švýcarska jsou naprosto stejné. Rostoucí požadavky zákazníků prakticky vylučují upřednostňování okresních komunikací. Jediný rozdíl spatřuji v razantnějším přístupu obcí k zákazům průjezdu obcemi, častějších kontrolách a celkově stále ještě nesrovnatelném komfortu na silnicích vyšší třídy.

* Schenker již delší dobu propaguje termín "zelená logistika", mohl byste ve stručnosti vysvětlit, o co se jedná?

Podobně jako jiné konkurenční osvícené firmy si i Schenker plně uvědomuje svoji zodpovědnost za životní prostředí. Jsme si vědomi, že provozováním naši činnosti, tj. pozemní, leteckou a námořní dopravou dochází k znečišťování životního prostředí, které však lze do jisté míry zmírnit. Aktivně se podílíme na vývoji motorů s nižší produkcí emisí, recyklaci, a to včetně průmyslové, neustálé optimalizaci přepravních cest.

* Proč taková striktní orientace směrem k životnímu prostředí? Není to ekonomicky náročnější?

Odpovědnost je v tomto případě silnější. Navíc spousta zákazníků zohledňuje ohleduplnost k životnímu prostředí a aktivní enviromentální politiku při svých výběrových řízeních. Jsem hrdý na to, že díky tomuto přístupu se nám podařilo získat celou řadu celosvětových společností, které si udržitelný rozvoj vybraly za základní podnikatelskou filozofii.

* Nesníží se implementováním "zelených pravidel" ve výsledku vaše konkurenceschopnost?

Schenker se vždy orientoval na dlouhodobé cíle, proto ani v tomto případě nečekáme okamžitý efekt. I v této oblasti se snažíme udávat trend odvětví a ve spolupráci s vývojáři nejen v rámci našeho koncernu, ale i v partnerských univerzitách a výzkumných ústavech hledat nadčasová řešení, která prokazatelně přispějí ke kvalitnějšímu životu.

* Jaké jsou zkušenosti Schenkeru z jiných zemí se zelenou logistikou?

Dá se říci, že nejdále jsou dnes v severských zemích, kde se řešením environmentu zabývají již řadu let. Např. Schenker ve švédském Helsingborgu využívá již několik vozidel, která jezdí na bioplyn. Ve Finsku se postupně snaží maximum přeprav těžkých nákladů přesunout ze silnic na koleje, neboť se ukázalo, že touto cestou se ušetří zhruba dva miliony litrů paliva ročně, nemluvě o pozitivním vlivu na bezpečnost silničního provozu.

* Jak vypadá situace se zaváděním environmentálního systému ve vašich pobočkách v evropském a lokálním měřítku?

V září roku 2003 Schenker vytvořil vlastní koncernovou vizi, která se orientuje na veškeré environmentální činnosti a aktivity vyvíjené v rámci koncernové sítě. Cílem je v rámci této sítě zabezpečit platformu pro kontinuální nápravné procedury v oblasti životního prostředí. Na tuto vizi jsme navázali implementací normy v SCHENKER ČR. Po pilotním projektu ve smyslu kompletní implementace normy ISO 14001 na pobočce v Liberci se nyní nacházíme ve II. fázi implementace, kdy postupy úspěšně zavedené v Liberci nyní rozšiřujeme i na všechny ostatní pobočky Schenker v ČR. Naším cílem do konce roku je intenzivně pracovat na další implementaci. V srpnu proběhlo školení všech zaměstnanců v oblasti EMS. Pro tento účel slouží zvláštní tréninková internetová aplikace, která obsahuje i závěrečný test. Cílem tohoto pravidelného tréninku je systematicky zvyšovat povědomí našich zaměstnanců o negativních účincích lidské činnosti na životní prostředí a podněcovat jejich aktivní zájem a přístup k této problematice. Do konce první poloviny roku 2008 chceme mít normu zavedenou na všech pobočkách v ČR. Závěrečný audit by měl proběhnout v dubnu příštího roku. Plánujeme také více zapojit do systému environmentálního managementu naše subdodavatele a servisní organizace.

Schenker v implementaci ISO 14001 úspěšně pokračuje i v ostatních zemích Evropy. Kromě Francie, kde certifikace proběhne do konce roku 2007, a dále pak Velké Británie, Irska, Lotyšska, Běloruska, Moldávie a Ruska má Schenker normu ISO 14001 zavedenou všude. Certifikovaných poboček v jednotlivých zemích stále přibývá. Důraz je kladen na vzdělávání vlastních zaměstnanců, řidičů, efektivitu a optimalizaci vytížení vozových kapacit. Vozový park Schenkeru dnes čítá 23 vozidel třídy EURO 5. Nedávno nově založené oddělení environmentu v centrále Schenker v německém Essenu systematicky hledá další cesty a možnosti, jak přispět k řešení této problematiky.Společnost SCHENKER

Společnost SCHENKER je jedním z největších světových poskytovatelů integrované logistiky a globálních spedičních služeb. SCHENKER spol. s r. o. působí na českém trhu od roku 1991. Za úkol si klade zejména propojit fyzické a informační toky. Přepravuje téměř vše od špendlíku po lokomotivu, mezi všemi kontinenty a v uzlech, kterým se říká logistické terminály, nebo přímo v areálech průmyslových podniků přidává k základním přepravním službám další přidané hodnoty. S oblibou používá termín - Schenker-architekt logistiky, který plánuje, řídí a vyhodnocuje logistické toky. Společnost umožňuje svým zákazníkům dosáhnout po celém světě jejich obchodních cílů prostřednictvím logistických služeb.

Existuje celá řada odborných definic logistiky - podle různých asociací, zájmových celků, organizací apod. Ta nejjednodušší a obecně platná je, že logistika má za úkol dopravit správné věci na správné místo ve správný čas při optimálních nákladech. Jak dodává Tomáš Holomoucký, jednatel a ředitel společnosti SCHENKER, spol. s r. o., logistika má pomáhat obchodu a výrobě. V současnosti je důležité, že se do popředí tlačí kromě fyzického přesunu věcí také přenos informací.

"Existují zhruba tři základní oblasti, které mohou zajímat i laickou veřejnost. První z nich jsou komplexní projekty pro výrobní firmy. Dokážeme přemístit, sdružit a konsolidovat materiál pro výrobce v České republice od stovek dodavatelů z padesáti zemí. Jsme schopni ve skladu nebo ve výrobě pracovat se zbožím, třídit ho, přebalit, případně vyrobit obaly na míru, a pak ho poslat do jednotlivých výrobních závodů až k výrobní lince. Na konci od této linky odebereme hotové výrobky, zabalíme je a rozešleme do jiných sto padesáti států světa.

Druhá kategorie se přímo týká každého člověka - jedná se totiž o klasické spotřební zboží. Dnes se většina zboží vyrábí na Dálném východě a odtud je ho třeba převézt do Evropy, distribuovat do jednotlivých regionů a umět reagovat do několika hodin s dodávkou zboží až na regál.

Třetí a zřejmě nejzajímavější aktivitou naší společnosti je logistika sportovních událostí. V roce 2006 to byly například zimní olympijské hry nebo mistrovství světa ve fotbale. Nejedná se jenom o přepravu sportovního náčiní, ale zejména o propagační a jiné materiály sponzorů, ale také přepravu techniky pro média z celého světa. Loni jsme v Německu na fotbalovém mistrovství společně s Deutsche Bahn poprvé kompletně zajišťovali i přepravu osob na zápasy mezi dvanácti městy. V naší kompetenci byla také oficiální taxislužba pro představitele FIFA, aby se mohli bezpečně přemisťovat mezi zápasy.

Tak, jak roste složitost a rozsah požadavků trhu, chceme lépe těžit z předpokladů, které Schenker jako globální firma pro komplexní zadání našich zákazníků má a čím se odlišuje od menších spedičních firem. Požadavky na rozsáhlá řešení logistických úloh v rámci složitých dodavatelských řetězců s komplikovanými nároky na informační komunikační technologii jsou služby s vysokou přidanou hodnotou, na které si mohou troufnout jen firmy se silným zázemím finančních i znalostních kapacit, jako je SCHENKER. Kromě inovačních řešení nabízíme komfort komplexních služeb, individuální přístup, vysokou profesionalitu a oporu spolehlivého partnera. Snažíme se být svým zákazníkům a obchodním partnerům co nejblíže a pružně reagovat na jejich požadavky. Disponujeme veškerými možnostmi celosvětového know-how a technického, technologického i kapitálového zázemí. Jako globální značka navíc nabízíme vše z jednoho zdroje."

Úspěchy společnosti v uplynulém období

Úspěšný rozběh vzdělávacího programu podporovaného Evropskou unií "Schenker nezná hranic".

Navázání spolupráce s VŠE v rámci programu pro nejnadanější studenty s názvem Honors Academia.

Doplnění manažerského týmu o další logistické experty.

Zrychlení dodacích lhůt do většiny evropských států.

Úspěšné dokončení fúze s Bax Global, které se pro zákazníky projevilo otevřením nových možností a zvýšením kvality servisu do/z USA a Asie.

Zahuštění vnitrostátní distribuční sítě.

Výrazné posílení pozic v tzv. kontraktační logistice. Nová logistická centra v Ostravě a Trutnově, rozšíření zázemí v Brně a Praze.

Opět hlavním logistickým partnerem olympijských her

Společnost SCHENKER se stala hlavním logistickým partnerem pro olympijské hry v Pekingu a po Sydney, Aténách a Turínu je opět "u toho". Sportovní události, a tím spíše olympijské hry, jsou stále náročnější nejen po sportovní, finanční, společenské, ale i logistické stránce. Svěřit kompletní logistické zabezpečení vyžaduje nejen ohromné celosvětové zázemí, ale i zkušenosti a flexibilitu. Tento druh logistiky je velmi náročný na dokonalou souhru nadnárodních týmů v krátkém, přesně vyměřeném časovém období. Stále významnou roli zde hraje bezpečnost všech dodávek.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí