zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové závazky ministrů zodpovědných za evropské lesy

09.11.2007
Les
Nové závazky ministrů zodpovědných za evropské lesy
Varšava (Polsko) 7. listopadu - Ministerská
deklarace a dvě usnesení vzešly z 5. Ministerské konference o ochraně lesů
v Evropě, která se uskutečnila ve Varšavě. Byly přijaty závazky na posílení
úlohy dřeva jako obnovitelného zdroje energie a úlohy lesů při ochraně vody
v kontextu změn klimatu, které podepsalo 38 signatářů MCPFE, a zavázalo se
je zavést na národní úrovni v jednotlivých zemích.
   V hlavním dokumentu konference, Varšavské deklaraci, se země zavázaly
provádět běžné činnosti pro další zavádění trvale udržitelné správy lesního
hospodářství jako nezbytného prvku trvale udržitelného rozvoje. Deklarace
podtrhuje významnou úlohu lesů při zlepšování životních podmínek na naší
planetě a dlouhodobou vizi budoucnosti lesů v Evropě. Kromě toho indikuje
pozici MCPFE jako regionálního procesu, který má přínos v relevantních
mezinárodních iniciativách týkajících se lesů.
   Vzhledem k nevyhnutelným důsledkům klimatických změn ministři přijali dvě
Varšavské rezoluce. Varšavská rezoluce 1: "Lesy, dřevo a energie" zavazuje
státy zvyšovat úlohu lesního sektoru při výrobě energie a využití lesní
biomasy jako obnovitelného zdroje energie, a pro redukci emisí skleníkových
plynů, stejně jako posilovat spolupráci veřejných a soukromých majitelů
lesů, dřevozpracovatelů a výrobců energie. Zároveň se země zavázaly
podnikat aktivity na mobilizaci lesních zdrojů v perspektivě různých
sektorů.
   Varšavská rezoluce 2: "Les a voda", přitahuje pozornost k vodním zdrojům a
podtrhuje úlohu lesů v ochraně kvality a množství vody, ochraně před
povodněmi, zmírňování následků sucha a akce proti erozi půdy.
   Kromě toho byla přijata aklamací dvě ministerská prohlášení o lesních
požárech v jižní Evropě a iniciativa Panevropský týden lesů (Pan-European
Forest Week) v roce 2008.
   "Jsem zvláště spokojen s tím, že hlavní teze varšavských dokumentů se
týkají změn klimatu a potřebě něco proti nim podniknout, například
prostřednictvím aktivit propagujících využití dřeva jako přirozeného a
ekologického zdroje energie a jako suroviny pro další průmyslová odvětví,"
řekl prof. Jan Szyszko, polský ministr životního prostředí. V závěru
konference polský ministr vyzdvihl úlohu Ministerské konference o ochraně
lesů pro soustavnou a trvale udržitelnou správu lesního hospodářství v
Evropě.
   
   KONTAKT:
   Sekretariát MCPFE Varšava (MCPFE Liaison Unit Warsaw)
   Marta Gaworska
   Mobil: ( 48) 695 790 204
   Internetové stránky: www.5th.mcpfe.org
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí