zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První podpořené projekty budou známy nejpozději v lednu 2008

12.11.2007
Energie
Obecné
Energie
První podpořené projekty budou známy nejpozději v lednu 2008
První výzva se mj. zaměřovala na využití obnovitelných zdrojů energie
V rámci první vlny příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) přijal Státní fond životního prostředí (SFŽP) od 3. září do 26. října 2007 téměř 700 žádostí o podporu projektů za celkem více než 18 miliard korun. O úspěšnosti svých projektů budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí. Pro OP Životní prostředí je na období let 2007-2013 připraveno více než 5,2 miliardy eur, tedy zhruba 150 miliard korun.

První výzva se mj. zaměřovala na využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), které je zakotveno v prioritní ose 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Podpora byla určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů, jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve.

Připomeňme, že v této prioritní ose jde o následující oblasti podpory:

3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny (například výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla /tepelná čerpadla, solární soustavy, biomasa/, výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny /malé vodní, fotovoltaické nebo větrné elektrárny/ či kombinovaná výroba elektřiny a tepla);

3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (například zateplování obvodových plášťů, střech, výměna tvorových výplní, dále rekonstrukce otopných soustav, zvyšování účinnosti energetických systémů, zavádění měřicí a regulační techniky nebo využití odpadního tepla /rekuperace/);

3.3 - Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby (například solární soustavy /přitápění, TUV/, tepelná čerpadla, kotle na biomasu či využití odpadního tepla /rekuperace/).

Z podpory jsou však zatím vyloučeny projekty, jejichž realizace se předpokládá v obytných domech (i těch, které jsou ve vlastnictví obcí). SFŽP to vysvětluje tím, že dosud v této otázce nebyla uzavřena dohoda s Evropskou komisí. Nicméně podle tiskové mluvčí SFŽP Jany Kulískové se o tom s Bruselem intenzivně jedná, přičemž výsledek by měl být znám do konce letošního roku.

Vzhledem k pravidlům nastaveným Evropskou komisí nemůže souběžně s OP Životní prostředí existovat žádný další operační program, který by byl v oblasti podpory OZE rovněž zaměřen na obce. Nicméně určitou možnost poskytuje Operační program Podnikání a inovace (OP PI), který je v gesci ministerstva průmyslu a obchodu a zahrnuje i prioritní osu Efektivní energie. Obce (a jimi zřizované příspěvkové organizace) jsou sice z podpory poskytované v tomto programu vyloučeny. Ale o podporu se mohou ucházet všechny podnikatelské subjekty, jak jsou definovány v § 2 obchodního zákoníku, tedy rovněž obchodní společnosti založené obcemi a městy. Tyto subjekty však zatím musí splňovat i definici malých nebo středních podniků, která je uvedena v příloze I nařízení ES č. 70/2001.

Součástí OP PI je program Eko-energie, který mj. podporuje také tyto aktivity:

2.1.1 - Výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z OZE a druhotných zdrojů energie;

2.1.2 - Rekonstrukce stávajících výrobních zařízení za účelem využití OZE a druhotných zdrojů energie;

2.1.3 - Výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z OZE a druhotných zdrojů energie.

Výše podpory u jednotlivých typů OZE činí: malé vodní elektrárny (35 %), biomasa - výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem (30 %), fotovoltaika (30 %), bioplyn - výroba elektřiny samostatně nebo v kombinaci s teplem (30 %), elektřina geotermální (20 %), výstavba zařízení na výrobu pelety a brikety z obnovitelných a druhotných zdrojů (15 %), teplo z OZE (30 %).

AUTOR: IVAN RYŠAVÝ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí