zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chlazení a vytápění tepelnými čerpadly v průmyslových objektech

15.11.2007
Obecné
Vytápění, zateplení
Chlazení a vytápění tepelnými čerpadly v průmyslových objektech
Požadavky na chlazení a vytápění objektu bývají řešeny odděleně, nezávislými systémy. Pokud účelně užijeme tepelné čerpadlo, lze dosáhnout velmi dobrých ekonomických výsledků.
Společnost G-Term se dlouhodobě, v návaznosti na působení firmy Geoterm, zabývá využitím tepelných čerpadel vyšších výkonů v průmyslových zařízeních. Díky dlouholetým zkušenostem a výkonným tepelným čerpadlům firmy Waterkotte má firma předpoklady pro netradiční využití tepelných čerpadel v chladicích a topných systémech.

Na několika příkladech budeme prezentovat technická řešení chladicích systémů.

Požadavky na chlazení a vytápění objektu bývají řešeny odděleně, nezávislými systémy. Pokud účelně užijeme tepelné čerpadlo, lze dosáhnout velmi dobrých ekonomických výsledků. Základní princip spočívá ve využívání kondenzačního tepla při režimu chlazení, případně vypařovacího tepla v režimu vytápění.

VÝROBNÍ ZÁVOD RYBENOR

Bývalé objekty stavebního podniku blízko Litoměřic byly rekonstruovány na závod pro zpracování dovážených mořských ryb. Stavba se realizovala během roku 2004. Projekt získal hlavní cenu Energetický projekt roku 2005.

Zdroj tepla pro stávající objekty tvořila kotelna na tuhá paliva o celkovém výkonu 2 x 750 kW, pronajatá pro tento účel. V rámci přípravy rekonstrukce bylo navrženo obvyklé řešení vytápění i chlazení. Po vybudování plynové přípojky měly být objekty napojeny na dvě kotelny o výkonu 100 a 500 kW. Chlazení se řešilo na dvou teplotních úrovních 12,0°C a 2,0°C sdruženými chladicími jednotkami se vzduchem chlazenými kondenzátory.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Původní zdroj chladu - blokové kondenzační jednotky byly nahrazeny dvěma tepelnými čerpadly, která dodávají chladicí vodu o teplotách v rozmezí -5°C až 5°C pro chladicí systém. Tepelná čerpadla řady DS 6485.3 pracují jako zdroje chladu s možností využití kondenzačního tepla pro vytápění objektů a ohřev TUV.

Strojovna I slouží pro chlazení prostor s teplotami 2-5°C. Okruh chladicí vody je trvale v provozu, regulace zapíná a vypíná ventilátory jednotlivých jednotek v závislosti na dosažené teplotě vzduchu v místnosti. Ze sekundární (topné) strany tepelného čerpadla jsou přes deskový výměník napojeny dva akumulační ohříváky TUV o objemu 900l a topný systém výrobního objektu. Strojovna I je propojena předizolovaným potrubím uloženým v zemi se strojovnou II. Propojení umožňuje mařit případné přebytky tepelné energie v deskovém výměníku, umístěném ve strojovně II, vodou čerpanou ze studní. Hlavní funkcí tohoto zařízení je chlazení, odpadní teplo je využito v nejvyšší možné efektivní míře. Veškeré provozní režimy ovládá systém MaR.

Strojovna II je zdrojem chladicí vody o teplotě 1-5°C pro chlazené prostory s vnitřní teplotou 12°C. Kondenzační teplo je využito pro vytápění a ohřev TUV v sousedním objektu (ubytovna, administrativa). Má-li se spolehlivě zajistit dodávka tepla bez ohledu na okamžitou potřebu chladu, musí být k dispozici ještě další zdroj primární energie. Tím je podzemní voda ze studní, umístěných na pozemku investora. Během vytápěcího provozního režimu tohoto tepelného čerpadla je chlazení zapojeno přednostně a regulační systém přepíná primární zdroje. Pro napojení sousedního objektu bylo částečně využito stávajících potrubních rozvodů.

Zařízení lze spouštět pomocí ovládacího programu v automatickém nebo ručním režimu. Řídicí počítač je umístěn ve strojovně I, dále se celé zařízení prostřednictvím GSM modemu monitoruje z pracovišť firmy Hennlich. Instalace tepelných čerpadel jako topného zdroje umožnila úplnou likvidaci stávající uhelné kotelny. Přínos pro snížení znečištění ovzduší je patrný z tabulky:

REMERX, S.R.O. - SLAVIČÍN: ELOXOVACÍ LINKA

Jedná se o projekt eloxovací linky na povrchové úpravy ráfků jízdních kol, jehož autorem je Ing. Petr Šubrt, a realizovaný v roce 2003. Technologické vany chladíme na 19°C a ohříváme oplachovací vodu na 65°C, kondenzačním teplem dále vytápíme provozní budovu. Jako zdroj chladu je navrženo tepelné čerpadlo DS 6299.4 s parametry:

- chlazení: 128 kW (7/13°C)

- topení: 199 kW (65/60°C)

- příkon TČ: 71 kW (maximální příkon).

Proti standardnímu řešení s chladicí jednotkou plynovým nebo elektrickým kotlem instalujeme pouze jedno zařízení. Celková instalace do tepelného čerpadla (včetně kotlového okruhu topení a chlazení) přišla na 1.790 000 Kč, instalace do chladicí jednotky a zdroje tepla pak na 1.170 000 Kč. Rozdíl investičních nákladů činí 620.000 Kč. Roční spotřeby energií: teplo: 746 000 kWh, chlazení: 480 000 kWh, a to při roční úspoře provozních nákladů ve výši 384.000 Kč. Návratnost je plánována na 1,6 roku (podle využití celé linky - dvousměnný provoz).

TEPELNÁ ČERPADLA SE OSVĚDČUJÍ

Využití tepelných čerpadel v průmyslových aplikacích jako zdroje chladu i tepla přináší velmi příznivé technické i ekonomické výsledky. Firma G-Term je odštěpným závodem společnosti Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o., která se dlouhodobě zabývá úsporami energií a využitím tepelných čerpadel především velkých výkonů. V typové řadě Waterkotte 5240 dodáváme tepelná čerpadla s pístovými šroubovými kompresory ve výkonech 10/35 od 118 do 194 kW, v provedení s chladivem R 407C, nebo pro vyšší teploty s chladivem R 134a. Nejvyšší výkonovou řadou je Waterkotte DS 6500 se šroubovými kompresory Bitzer v rozsahu výkonů (10/35) 237-485 kW, opět v provedení s chladivy R 407C a R 134a.

AUTOR: Ing. Karel Kodiš
Technický ředitel o.z.G-TERM
Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.hnědé tepelné snížení %

uhlí čerpadlo

tuhé kg/rok 5038,6 149,0 4889,5 97,0

látky

SO2 kg/rok 8553,0 750,0 7803,0 91,2

Nox kg/rok 1312,5 634,6 677,9 51,6

CO kg/rok 19668,6 158,7 19510,0 99,2

CyHy kg/rok 3889,5 0,0 3889,5 100,0

CO2 t/rok 735,6 360,6 375,0 51,0


Energetické hodnocení provozu

Bilance spotřeby tepla a chladu

v Rybenor, s.r.o.

celk.ová spotř. tepla pro vytápění a TUV 4 200 GJ/r

celková spotřeba chladu 2 400 GJ/r

teor. spotřeba zemního plynu 4 770 GJ/r

pro vytápění a TUV

teor. spotřeba el. energie pro chlazení 330 MWh/r

spotřeba el. energie pro provoz 02 MWh/r

tep. čerpadel


Ekonomické hodnocení provozu

Původní návrh

Investiční náklady 8,5 mil Kč

Provozní náklady

dodávka zemního plynu (250 Kč/GJ) 1 192 500 Kč/r

dodávka el. energie (2 000 Kč/MWh) 660 000 Kč/r

celkem náklady 1 852 500 Kč/r

Realizovaný návrh

Investiční náklady tepelná čerpadla 10 mil. Kč

Náklad na provoz tepelných čerpadel

dodávka el. energie (2 000 Kč/MWh) 1 004 000 Kč/r

Rozdíl nákladů při provozu TČ 848 500 Kč/r

a původním návrhem

(jsou zanedbány ostatní náklady -

mzdové, opravy a údržba - které se

pro původně projekt. stav a pro provoz

tepelných čerpadel příliš neliší)

Prostá návratnost zvýšených investic 1,8 roku

na tepelná čerpadla
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí