zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekty s metodou úspor energie

22.11.2007
Energie
Energie
Projekty s metodou úspor energie
Při snižování energetické náročnosti budov se osvědčila metoda EPC (Energy Performance Contracting)
poskytovaná firmou energetických služeb (ESCO - Energy Services Company).

Jde o komplexní služby ke snížení spotřeby energie, které zahrnují energetickou analýzu, návrh řešení, instalaci energeticky úsporných opatření, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a sledování a vyhodnocování provozních údajů. Součástí služeb zpravidla bývá i zajištění financování projektu, takže zákazník - majitel nebo provozovatel budov - nemusí na realizaci projektu vynaložit žádné finanční prostředky.

NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍCH VZTAHŮ

ESCO (v našem případě společnost Siemens) uzavírá se zákazníkem smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Ta definuje především závazek poskytovatele energetických služeb dosáhnout zaručených úspor energie. Výsledky projektu jsou po celou dobu smluvního vztahu pravidelně monitorovány a vyhodnocovány. Jednou ročně je provedeno souhrnné vyhodnocení provozu a dosažených úspor. V případě, že k dosažení zaručených úspor vinou ESCO nedojde (chybný výpočet potenciálu úspor, chyby v projektu), je ESCO povinna uhradit zákazníkovi vzniklý rozdíl mezi skutečnou a zaručenou úsporou. Pokud jsou zaručené úspory překročeny, je vzniklý rozdíl rozdělen v předem dohodnutém poměru mezi ESCO a zákazníka (nejčastěji 50 % a 50 %). Po dohodě může být část víceúspory reinvestována do dalšího zhodnocení energetického systému.

Běžná délka trvání projektu EPC se pohybuje v rozmezí 4 až 8 let, je ale možné uzavřít kontrakt i na dobu delší než 10 let.

ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

Součástí energeticky úsporných opatření v budovách bývá nejčastěji zavedení systému měření a regulace (MaR), rekonstrukce zastaralých zdrojů tepla nebo chladu včetně distribučních uzlů, využití odpadního tepla nebo chladu, organizační opatření ve smyslu využití budov apod. Pro systém MaR (regulátory, ventily, pohony, čidla atd.) používá společnost Siemens především vlastní kvalitní produkty. Veškerá instalovaná úsporná opatření přecházejí po zaškolení obsluhy a podpisu protokolu o předání a převzetí do majetku objednavatele, který sám nebo prostřednictvím provozovatele (správce objektu nebo areálu) zodpovídá za jejich provoz. Nejedná se tedy o formu leasingu, objednavatel tímto způsobem ihned po instalaci zhodnocuje svůj majetek.

Metoda EPC není primárně určena pro nákladné stavební úpravy, jako je zateplování budov a výměna oken, protože doba návratnosti se pak neúměrně prodlužuje (více než 15 - 20 let). Uvedené stavební úpravy lze však realizovat i v rámci projektu EPC a to tam, kde technologická opatření vygenerují dostatečně vysokou úsporu, jež v rozumném časovém horizontu pokryje jak investici do technologie, tak i náklady na stavební opatření.

ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Pokud jde o konkrétní projekt EPC realizovaný společností Siemens, lze uvést například Psychiatrickou léčebnu Kosmonosy v letech 2003 až 2004. Původní spotřeba tepla v areálu léčebny přito činila 52 440 GJ za rok. Poskytovatel energetických služeb - společnost Siemens - se smluvně zavázal uspořit 25 % původní spotřeby. Dosavadní výsledky projektu však předčily očekávání, protože úspory za roky 2004 až 2006 dosahují hodnoty více než 45 % původní roční spotřeby. Garantovaná čísla tak byla významně překročena. Snížení hlavních emisí skleníkových plynů je pro dosahovanou úsporu vyčísleno na více než 1650 tun CO2 za rok.

Technické řešení projektu spočívalo v nahrazení původní parní kotelny novými zdroji ve formě dvou lokálních teplovodních plynových kotelen a zavedení kompletního systému měření a regulace typu Siemens Unigyr. Pro potřebu místní prádelny byl vybudován samostatný zdroj středotlaké technologické páry. Dále byly v rámci projektu vybudovány nové zemní rozvody topné vody, do budov byly instalovány předávací stanice se směšovacími uzly pro ÚT a přípravu TUV. Stávající otopné soustavy byly hydraulicky vyregulovány a hlavní oběhová čerpadla v kotelnách byla osazena frekvenčním měničem.

Nadřazený systém měření a regulace zajišťuje výrobu a dodávku tepla přesně podle potřeb léčebny a jeho součástí je také dispečerské pracoviště v kanceláři energetika, které umožňuje dálkový monitoring a správu všech částí systému, přehled o případných poruchách a energetické manažerství.

Projekt je monitorován odborem investičního rozvoje Ministerstva zdravotnictví ČR. Nedílnou součástí smlouvy o poskytování energetických služeb je také smlouva o servisní činnosti zaručující léčebně optimální funkci systému měření a regulace po celé období zaručených úspor a splácení vynaložené investice s ukončením v roce 2011. Před podpisem smluv došlo prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR k registraci projektu v databázi ISPROFIN vedené Ministerstvem financí ČR.

AUTOR: Ing. Radim Kohoutek
Siemens, s.r.o.


Motivace k použití metody EPC

> Majitel nebo provozovatel budov nemusí pro modernizaci energetického hospodářství vynaložit žádné vlastní finanční prostředky, investici splácí výhradně z budoucích úspor vygenerovaných projektem,

> má zaručeno, že úspory dosáhne,

> má zaručeno, že po dobu trvání smluvního vztahu nebude za energie platit více než platí v době bez aplikace úsporných opatření,

> efektivita provozu zůstává jako výhoda na straně zákazníka i po splacení investice a ukončení smluvního vztahu,

> pro všechny služby a dodávky má pouze jednoho partnera, tzn. ESCO.
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí