zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projednává vláda

21.11.2007
Obecné
Co dnes projednává vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 21. listopadu 2007 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

4.  
Návrh poslanců Davida Kafky, Daniela Petrušky, Přemysla Rabase, Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) (sněmovní tisk č. 337)  
č.j. 1554/07  
Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády  
 
 5.  
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008; Systém monitorování a vyhodnocování dosažených úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie  
č.j. 1633/07  
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

K projednání bez rozpravy:

15.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Broumovsko ze zákazu rozdělávání ohňů z důvodu pálení klestu na lesních pozemcích města Stárkova  
č.j. 1636/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 16.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v CHKO Broumovsko, Národní přírodní rezervace Trčkov a Národní přírodní rezervace Bukačka v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro vstup a odchyt živočichů, a to za účelem výzkumu chrostíků  
č.j. 1637/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 17.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les pro obnovu meliorační sítě v lesních porostech v revíru Jaronín  
č.j. 1638/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 18.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem pořádání XXIII. Šumavského skimaratonu v běhu na lyžích ve dnech 23. – 24. 2. 2007 v oblasti Prášil, Modravy, Filipovy Hutě, Horské Kvildy, Zhůří a Kvildy  
č.j. 1639/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 19.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Brouskův mlýn za účelem výzkumu avifauny  
č.j. 1640/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 20.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a i) a v § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek vybraných národních přírodních rezervací a přírodních rezervací v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, pro vjezd motorovým vozidlem a pro vstup a sběr rostlin, a to za účelem sběru reprodukčního materiálu  
č.j. 1641/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 21.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Smrk, Přírodní rezervace Studenčany, Přírodní rezervace Bučací potok a Přírodní rezervace V Podolánkách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup a odchyt živočichů a pro vjezd motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace, a to za účelem entomologického průzkumu  
č.j. 1642/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 22.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervaci Salajka, Přírodní rezervaci Smrk a Přírodní rezervaci V Podolánkách v Chráněné krajinné oblasti Beskydy pro vstup a odchyt živočichů, a to za účelem výzkumu pisivek (Psocoptera)  
č.j. 1643/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
 23.  
Přírodní rezervace (PR) Velký a Malý Kamýk - stavba základnové stanice BTS GSM T - Mobile č. 32097 Vysoký Kamýk, žadatel společnost T - Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, v zastoupení společností REALISTAV s.r.o., Okružní 627, 370 01 České Budějovice  
č.j. 1644/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 24.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales pro vstup, a to za účelem fotografování  
č.j. 1645/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  
 
D. Různé 

9.  
Informace o průběhu a výsledcích Devatenáctého zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu  
č.j. 1657/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí  

 10.  
Zpráva ze zasedání Rady EU pro životní prostředí ze dne 30. října 2007 v Lucemburku  
č.j. 1634/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí 

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí