zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z výkladové komise ministra ŽP

26.11.2007
Příroda
Legislativa
EIA
Z výkladové komise ministra ŽP
Výklad k vydání podmíněného souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

k § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Obsahem výrokové části správního rozhodnutí nebo závazného stanoviska vydávaného podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. může být podle okolností konkrétního případu souhlas či nesouhlas anebo rovněž souhlas, který bude podmíněn úpravami navrhované činnosti oproti návrhu předloženému v žádosti.

Odůvodnění: Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Jestliže zákon dává jak možnost vydání souhlasu, tak nesouhlasu, nelze vydání souhlasu s podmínkami považovat za vybočení z pravomoci správního orgánu. Orgán ochrany přírody stanovením podmínek přímo do navrženého záměru nezasahuje, spíše jde o postup, kdy sdělí žadateli podmínky, za kterých je ochoten jeho záměr akceptovat.

Pokud orgán ochrany přírody vydá podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. souhlas podmíněný splněním podmínek, je takový postup pro žadatele výhodnější, neboť žadatel nemusí podávat novou žádost o udělení souhlasu, pokud stanovené podmínky respektuje. Takový postup je i v souladu se zásadou procesní ekonomie.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí