zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Z výkladové komise ministra ŽP

27.11.2007
Příroda
Legislativa
EIA
Z výkladové komise ministra ŽP
Výklad k vydávání souhlasu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k dodatečnému povolení stavby podle § 129 odst. 3 stavebního zákona

k § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

k § 129 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Souhlas (nesouhlas) podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. lze vydat i v řízení o dodatečném povolení stavby, terénní úpravy nebo zařízení podle § 129 odst. 3 stavebního zákona.

Odůvodnění:

Stavební zákon upravuje v ustanovení § 129 možnost stavebníka nebo vlastníka stavby v případě stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem, při splnění podmínek stanovených v ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona, požádat o dodatečné povolení takové stavby. Podle ustanovení
§ 129 odst. 7 stavebního zákona se v případě terénních úprav, staveb, které podléhají pouze územnímu rozhodnutí, a u zařízení postupuje obdobně. Přestože zákon č. 114/1992 Sb. předpokládá, že souhlas či nesouhlas podle ustanovení § 12 odst. 2 tohoto zákona vydá orgán ochrany přírody před provedením činnosti, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz, dikce tohoto ustanovení nevylučuje postup, kdy by toto stanovisko bylo vydáno až následně. K vyloučení možnosti uplatnit stanovisko orgánu ochrany přírody podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. v řízení o dodatečném povolení stavby není dán žádný zákonný důvod. Na základě ustanovení § 129 odst. 3 stavebního
zákona musí stavebník předložit podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Existence stavby provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nijak nesnižuje kompetenci orgánu ochrany přírody v tomto stavebním řízení.
Diskrece orgánu ochrany přírody je ponechána, neboť řízení o dodatečném povolení stavby probíhá, jako by stavba nestála. Orgán ochrany přírody může vydat nesouhlas s touto stavbou a ta pak nebude moci být dodatečně povolena, neboť podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je k umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostem,
které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, souhlas orgánu ochrany přírody nezbytný.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí