zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Správní rozhodnutí ministra životního prostředí

23.11.2007
Ovzduší
Legislativa
Správní rozhodnutí ministra životního prostředí
K postavení žadatele o vydání povolení podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší

k § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Pokud provozovatel zdroje znečišťování ovzduší není rovněž jeho vlastníkem, není to důvodem pro nevyhovění žádosti tohoto provozovatele o vydání povolení podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Doložení vlastnických vztahů je věcí příslušného stavebního úřadu, který rozhoduje o následném stavebním povolení, neboť až na základě pravomocného stavebního povolení může dojít k zásahu do vlastnického práva.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 19. ledna 2007, č. j. 100/M/07, 1192/ENV/07, sp. zn. R/1917)

Rozhodnutím podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu ministerstvo zrušilo pravomocné rozhodnutí M. (dále jen „magistrát“), ze dne 10. 8. 2005, č. j. MHMP-158498/2005/OOP-III-Nov/R-3288, kterým bylo na základě žádosti odvolatele, zastoupeného Ing. P., vydáno povolení podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších právních předpisů, ke změně stavby středního zdroje znečišťování ovzduší – instalaci dvou kotlů V. o celkovém výkonu 450 kW v rámci rekonstrukce kotelny v domech v ulici N. Podle ministerstva bylo rozhodnutí magistrátu ze dne 10. 8. 2005 vydáno v rozporu s právními předpisy, protože bylo vydáno na základě žádosti podané Ing. P., který však k tomu podle ministerstva nebyl zmocněn všemi spoluvlastníky předmětné kotelny.Proti rozhodnutí ministerstva podal odvolatel rozklad. Odvolatel nesouhlasí s argumentací napadeného rozhodnutí ministerstva.
Upozorňuje, že většina spoluvlastníků předmětné kotelny zmocnila Ing. P. k podání žádostí o povolení ke stavebním změnám předmětné kotelny dodatečně a že plné moci od těchto spoluvlastníků jsou k dispozici na příslušném stavebním úřadě. Odvolatel upozorňuje, že postupoval v dobré víře, měl všechna potřebná povolení a výměna kotlů proběhla bez nejmenších problémů. Odvolatel také uvádí, že všichni spoluvlastníci byli o plánované výměně kotlů informováni. Na základě návrhu rozkladové komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 16. 10. 2006 (vypraveno dne 17. 10. 2006) zrušil a přezkumné řízení zahájené ministerstvem zastavil.

Z odůvodnění:

K argumentaci rozhodnutí ministerstva ze dne 16. 10. 2006, že rozhodnutí magistrátu ze dne 10. 8. 2005 bylo nesprávně vydáno na základě žádosti menšiny spoluvlastníků plynové kotelny, resp. jednotky č. 434/101, bez zmocnění většiny spoluvlastníků této kotelny, jsem nucen konstatovat, že ze správního spisu vyplývá, že žádost o povolení podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší ke změně stavby podal provozovatel plynové kotelny, kterým je podle odborného posudku Ing. M. z července 2005 odvolatel (prostřednictvím svého statutárního orgánu). Pokud odvolatel jako provozovatel zdroje (plynové kotelny) není rovněž jejím vlastníkem, není to důvodem pro nevyhovění žádosti tohoto provozovatele o vydání povolení podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Doložení vlastnických vztahů je věcí příslušného stavebního úřadu, který rozhoduje o následném stavebním povolení stavebních změn, k nimž vydal orgán ochrany ovzduší povolení, neboť až na základě pravomocného stavebního povolení může dojít k zásahu do vlastnického práva spoluvlastníků dané kotelny, kteří zřejmě nedali souhlas se stavebními úpravami kotelny. V dané věci se proto jedná zejména o pochybení příslušného stavebního úřadu, který povolil provedení stavebních změn na objektu, k němuž však stavebník nedoložil svoje vlastnické právo, resp. souhlas většiny spoluvlastníků plynové kotelny, resp. jiného nebytového prostoru, jehož vybavením je plynová kotelna. Z ustanovení § 139 odst. 2 občanského zákoníku totiž vyplývá, že o hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů.

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí