zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská komise odmítla financovat rakouskou část dálnice z Brna do Vídně

26.11.2007
Obecné
Evropská komise odmítla financovat rakouskou část dálnice z Brna do Vídně

Evropská komise tuto středu rozhodla, že na výstavbu severní části tzv. Nordautobahn A5 směrem od Vídně na Mikulov nepřispěje jediné Euro 1). Rozhodnutí, které ještě musí schválit Evropský parlament, Komise odůvodnila nesrovnalostmi ohledně hraničního bodu v Mikulově a potřebou vyjasnit vedení trasy na české straně. Komise tak potvrdila svá dřívější vyjádření, že bez srovnání variant tras dálničního spojení Brna s Vídní neuvolní na realizaci tohoto projektu žádné finanční prostředky.

Dopravní, ekologické a ekonomické porovnání trasy R52 na Mikulov s variantou přes Břeclav již dlouhou dobu prosazuje Ekologický právní servis (EPS) spolu s dalšími občanskými sdruženími a některými jihomoravskými obcemi. "Je to požadavek, který vyplývá z platné české i evropské legislativy," uvedla právnička EPS Barbara Homolová. Přesto k ničemu takovému dosud nedošlo.

Neposouzení břeclavské varianty dálnice do Vídně je předmětem kritiky veřejného ochránce práv 2), dvou ústavních stížností 3) a žaloby, kterou projednává Nejvšší správní soud. Minulý týden odmítla udělit souhlas s umístěním jednoho ze tří úseků R52 i Správa chráněné krajinné oblasti Pálava 4).

Jihomoravská občanská sdružení již nechala na své náklady vypracovat několik nezávislých odborných studií porovnávajících břeclavskou a mikulovskou variantu z hlediska ekonomického, ekologického i dopravního 5). Všechny tyto studie potvrdily výhodnost břeclavské varianty. Přesto, že příslušné úřady (např. Krajský ! úřad Jihomoravského kraje) mají tyto studie k dispozici, neustále pokračují v přípravě R52 na Mikulov.

"Komise si je problémů s R52 velmi dobře vědoma. Podmínku vyhodnocení variant vznesla také v průběhu vyjednávání o Operačním programu Doprava pro Českou republiku, který mimochodem není dosud schválen," potvrdila Barbara Homolová. Pokud tedy Česká republika tuto podmínku nesplní, může se jí stát, že stejně jako Rakousko nedostane na realizaci R52 z evropských fondů ani cent. "Pokud krajští představitelé trvají na trase, která nemá opodstatnění a kterou si nikdo včetně Evropské komise nepřeje, měli by začít přemýšlet, jak ji zafinancují z vlastních kapes," uzavírá Homolová.

1) Viz např. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/491&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en nebo http://aa.ecn.cz/img_upload/9352d85bc5d489cac6f0f97c415da7ed/EU_nebude_financovat_A5.pdf
2) Blíže viz http://aa.ecn.cz/img_upload/213998dd557a6ecf241d80d7748bd811/! Ombudsman_VUC_Breclavska_zavarecna_zprava.pdf
3) Podrobněj! i viz ht tp://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=2037552
4) Podrobněji viz http://www.eps.cz/php/index.php?cat=arch&art=news&x=2057201
5) Strnad, M: Posouzení alternativní koncepce komunikační sítě v širším okolí brněnské aglomerace (leden 2007), Volf, O: Hodnocení vlivů dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. záměru: rychlostní silniční spojení Brna s Vídní na základě podkladů k záměrům: R52 Pohořelice-Mikulov, Břeclav -- obchvat, R55 úsek obchvat Břeclavi a návrhnu ÚP VÚC Břeclavska (leden 2007), Dufek, J: Dopravní studie variant rychlostní silnice R55 a silničního spojení Brna s Vídní (září 2007)


Kontakt pro další informace:
Ekologický právní servis
Barbara Homolová, tel. 775 154 085, barbara.homolova@eps.cz

 
Kontaktní osoba: Barbara Homolová
Telefon: 775 154 085
E-mail: barbara.homolova@eps.cz
 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí