zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V Přerově ubude úniků těkavých organických látek a látek poškozujících ozónovou vrstvu

28.11.2007
Ovzduší
V Přerově ubude úniků těkavých organických látek a látek poškozujících ozónovou vrstvu

PRAHA (Arnika - program Toxické látky a odpady) - Meopta – optika, s.r.o. Přerov, která figuruje v žebříčcích původců látek poškozujících ozónovou vrstvu za rok 2006, pracuje na snížení emisí těchto látek. Především však sníží úniky těkavých organických látek (VOC), jejichž množství vypouštěné Meoptou v emisích do ovzduší v hlášeních do IRZ není (1). V reakci na tiskovou zprávu Arniky poskytla Meopta – optika, s.r.o. Přerov sdružení Arnika informace o emisích těchto látek i nad rámec dat v IRZ. „Tyto informace nás zaujaly, protože ukazují možnosti snížení emisí těkavých organických látek i pro jiné podniky. Je to důležité i proto, že řada těkavých organických látek patří k látkám s nezanedbatelnými dopady na zdraví lidí a životní prostředí,“ řekl RNDr. Jindřich Petrlík vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika v souvislosti s daty získanými od Meopty – optiky, s.r.o. Přerov.


„V letošním roce jsme zahájili náhradu myček pracujících s těkavými organickými látkami, jejichž úniky patří k našim hlavním problémům v oblasti životního prostředí. Několikamilionové investice hradíme z velké časti sami, ale jsme rádi, že se nám podařilo zajistit také asi čtyřicetiprocentní dotaci z Operačního programu Infrastruktura Evropské unie. Kromě toho postupně vyměňujeme starou klimatizaci za nové jednotky. V těch se již nepoužívají měkké freony. Toto bude mít za následek, že naše firma bude v dalších letech v hlášeních o únicích látek poškozujících ozónovou vrstvu Země uvádět stále nižší hodnoty, protože přestaneme používat zařízení obsahující měkké freony,“ shrnul aktivity a záměry Meopty – optiky, s.r.o. Přerov Ing. Josef Hořelka, zodpovědný v podniku za management jakosti a environmentální management.

K nejvýraznějšímu snížení emisí VOC dojde ve druhém pololetí 2008 instalací katalytické spalovací jednotky na omezení emisí z ultrazvukových linek Naicotec a Kraintek, a to ze 13 tun VOC v emisích na jednu. K podstatné redukci VOC v emisích však došlo již letos náhradou ručního mytí v provozu M4 bezemisní perchlorovou myčkou. Podrobně celkové snížení emisí z jednotlivých provozů charakterizuje tabulka v příloze (2).

„Pokud se Meoptě podaří snížit emise těkavých organických látek z jednotlivých provozů o více jak 85 procent, pak to lze jenom přivítat. Její příspěvek k emisím těchto látek v Přerově se sníží o více jak 24 tun (3). Výměna klimatizace by pak měla eliminovat emise látek poškozujících ozónovou vrstvu. „Přestože náhradou (4) za ně budou perfluoruhlovodíky přispívající ke skleníkovému efektu, půjde oproti současnému stavu o zlepšení. Nyní používaný měkký freon HCFC 22 má totiž vedle schopnosti poškozovat ozónovou vrstvu Země také větší potenciál přispívat ke skleníkovému efektu nežli jeho náhrada v nových klimatizačních jednotkách. Ovšem určitý vliv na životní prostředí bude mít Meopta jako průmyslový provoz stále, ale její kroky ke snižování emisí považujeme za kladné,“ vysvětlil Petrlík výsledný dopad modernizace klimatizačního zařízení v Meoptě.

Přílohy a poznámky:

(1) Do skupiny těkavých organických látek (VOC) používaných v současnosti v Meoptě patří především mytí v toluenu, acetonu a ethanolu. Toluen figuruje také v hlášeních IRZ o předaných odpadech. Novými opatřeními dojde ke snížení předávaného množství toluenu Meoptou v odpadech.

(2) Tabulka: Přehled emisí těkavých organických látek (VOC) z provozů v Meoptě – optika, s.r.o. Přerov před úpravami technologie a po ní. Zdroj: Informace získané o Meopty – optika, s.r.o. Přerov.

Rok

Emise VOC z provozů, kde dochází k náhradě v kg/rok

Celkem pro tyto provozy

V %

M4
(UZ myčka)

M4
(spalování VOC)

M2

M5

2006

9955

13035

1467

3857

28314

100,00

Po změně*

992

1060

700

1000

3752

13,25

* Některé náhrady proběhnou již v roce 2007, jiné pak v roce 2008. Za rok 2007 lze tedy ještě očekávat vyšší emise VOC nežli po celkové výměně technologie.


(3) V roce 2003 vypustily všechny zdroje emisí v Přerově do ovzduší přes 187 tun VOC, z toho u kategorie zdrojů REZZO 2 to bylo celkem 71 tun. V této kategorii, kromě ostatních provozovatelů těchto zdrojů znečištění v Přerově, figuruje i většina provozů Meopty.


(4) Náhradou bude směs R-407C, ve které jsou v poměru 23:25:52 použity perfluoruhlovodíky HFC 32, HFC 125 a HFC 134a.Kontakt: Arnika - program Toxické látky a odpady, toxic@arnika.org, tel: 222 781 471

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí