zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo dopravy bojkotuje posouzení variant R55

29.11.2007
Příroda
Ministerstvo dopravy bojkotuje posouzení variant R55

Evropská komise již řeší stížnost proti trase přes ptačí oblast

Ani po více než dvou měsících od usnesení vlády č. 1064 ze dne 19. září, které ministru dopravy Aleši Řebíčkovi ve spolupráci s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem uložilo jmenovat skupinu odborníků pro vyhodnocení variant rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice – Rohatec, se Ministerstvo dopravy nerozhoupalo tuto komisi ustanovit. Přitom Operační program Doprava podle požadavků Evropské komise takové posouzení rovněž požaduje, neboť bez něho nelze získat žádné evropské peníze.

„My to chápeme jako bojkot ze strany ministra Řebíčka urychleně řešit dopravu na stávající silnici I/55, neboť odborná komise mohla být dávno sestavena a mohla už pracovat, protože jinak se těžko stihne termín zahájení její výstavby v roce 2012, jak ještě v říjnu předseda vlády Mirek Topolánek osobně horlivě sliboval místním starostům obcí a měst,“ prohlásil Miroslav Patrik z Dětí Země, o. s.

Přestože MŽP do této komise navrhlo jedenáct zástupců, ta dosud ale díky otálení náměstka ministra dopravy Jiřího Hodače nevznikla. Spor o trasování silnice R55 na Slovácku přitom probíhá již několik let, neboť uvažovaná trasa má procházet přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, aniž by došlo k vyhodnocení, zda ji nelze vést mimo tuto evropsky chráněnou oblast soustavy Natura 2000.

„Letos v dubnu byla vypracována alternativní trasa R55 mimo ptačí oblast, v květnu jsme společně s Dětmi Země poslali Evropské komisi stížnost proti porušení evropských směrnic a již v říjnu Komise vyzvala MŽP, aby se k ní do konce roku vyjádřila,“ vyjmenovává Tomáš Brinke z České společnosti ornitologické poslední důležité aktivity kolem sporu o vedení R55 a doufá, že Komise brzy rozhodne.

Pokud Komise a následně pak Evropský soudní dvůr uznají porušení evropských směrnic o ochraně ptáků a stanovišť, nemusí Česká republika získat slíbené evropské dotace, třeba právě pro dopravní infrastrukturu.

„Tomuto riziku je možné se samozřejmě vyhnout, ale to by musel ministr Řebíček chtít tyto problémy s R55 skutečně řešit a ne je vytvářet neplněním usnesení české vlády a požadavku Komise zahrnutým v OP Doprava,“ konstatuje na závěr Patrik a připomíná, že odborníci měli také posuzovat varianty R1 u Prahy a D3.

Poznámka:

Část Preambule Operačního programu Doprava z 11. října 2007: „Schválení spolufinancování kteréhokoli projektu uvedeného v OP Doprava a v přílohách podléhá posouzení projektové žádosti Řídícím orgánem OP Doprava, včetně posouzení dopadu na životní prostředí (EIA) a ekonomické analýzy (analýzy nákladu a přínosu - CBA), která by měla zahrnovat mimo jiné porovnání alternativních možností na základě jejich nákladových a environmentálních aspektů ve shodě s literou i smyslem příslušné legislativy Společenství. Závěry srovnávacích studií posuzovaných alternativ projektu, jak z ekonomického, tak z environmentálního hlediska, budou součástí oficiální žádosti o spolufinancování projektu.“

Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno
tel./fax 545 210 393, Miroslav Patrik, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz

Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5
tel./fax 274 866 700, Tomáš Brinke, brinke@birdlife.cz, www.birdlife.cz

Společná tisková zpráva ze dne 27. listopadu 2007

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí