zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hledání obce, kde stojí za to žít

01.12.2007
Obecné
Hledání obce, kde stojí za to žít
Malé i větší komunity v zemích a kulturách po celém světě řeší stejné otázky bez ohledu na to, v jakém stadiu rozvoje se právě nacházejí.

Finanční prostředky jsou omezené, ale zároveń se očekává, že kvalita života obce se bude zvyšovat. V období finanční tísně často doplácejí na redukce právě ty služby, jichž je nejvíce zapotřebí ke zlepšení kvality života. Otázkou zůstává, jak dosáhnout vyšší kvality služeb a novými postupy přispět k rozvoji obce. Cílem je vytvořit “spokojenou obec”, tedy místo, kde stojí za to žít.

 

Tento pojem se složitě definuje. Dle obecné interpretace se jedná o místo, na které jsou občané hrdí – místo, kde žijí lidé psychicky i fyzicky zdraví, jsou v bezpečí a užívají si výhod ekonomického růstu. Ačkoli existuje mnoho definicí, každý má jasnou představu, co pro něho pojem “spokojená obec” znamená.

 

Existuje stále více důkazů, že pokud se zlepší úroveň managementu obce a přiblíží se cíli, tedy obci, kde stojí za to žít, zmírńují se i sociální problémy. Redukuje se společensky škodlivé chování včetně kriminality. Obec se stává ekonomicky aktivnější, což na oplátku přináší vnitřní investice a komunita se stává celkově “zdravější”.

 

Existuje příliš mnoho případů, kdy došlo k omezení finančních prostředků, aniž by si dotyční plně uvědomili širší důsledky takového kroku, což demonstruje nedostatek tzv. globálního myšlení. Například proběhne redukce výdajů na parky a otevřená prostranství bez plného pochopení následků - snížení kvality parků a otevřených prostor totiž nepříznivě ovlivní dosažení dalších cílů týkajících se zdraví, společensky škodlivého chování a rozvoje obce. A naopak, existují důkazy, že investice do všech součástí “spokojené obce” se vrátí v podobě všestranného rozvoje komunity.

 

Výzvou zůstává, jak dosáhnout úrovně “obce, kde stojí za to žít”. Existují tři základní kroky: musí být zvoleni obecní zastupitelé, kteří mají vizi a zároveň jsou otevřeni názorům veřejnosti; musí být k dispozici někdo s odpovídající odbornou praxí, a co je to nejdůležitější, obci nesmí chybět nadšení zlepšovat kvalitu svého života. Spolu s těmito třemi faktory musí jít ruku v ruce znalost nejen místních, regionálních či celostátních nejlepších zkušeností. K řešení současných problémů je zapotřebí znalost nejlepších mezinárodních postupů (International Best Practice).

 

Základní součástí “obce, kde stojí za to žít” je “propojené myšlení” mezi jednotlivými oblastmi politiky, což je také ústřední téma Mezinárodních Cen za “spokojenou obec” – The LivCom Awards. The LivCom Awards jsou jediná globální ocenění zabývající se managementem na místní úrovni a založená výhradně jako hlavní forum, ve kterém se přispívá k nejlepším mezinárodním postupům (International Best Practice) a také se z nich čerpá. Mezinárodní ceny The LivCom Awards vznikly před jedenácti lety. Kritéria hodnocení reflektují všeobecné chápání pojmu “obec, kde stojí za to žít” a její složky. Jsou to: “Zlepšení krajiny”, “Správa dědictví”, “Používání ekologicky šetrných postupů”, “Trvalá udržitelnost komunity”, “Zdravý styl života” a “Plánování do budoucna.”

 

Ceny LivCom Awards jsou pod záštitou United Nations Environment Programme (Program Životního Prostředí Spojených Národů) pod vedením UK Registered Charity (Britská Registrovaná Charita). The LivCom Awards byly založeny v roce 1997 a jejich finálová kola se konala v různých velkoměstech po celém světě. Každým rokem je reprezentováno více a více zemí, v roce 2006 to bylo více než 50 zemí.

 

Úspěch v soutěži LivCom Awards znamená značný přínos. Vysoká zaměstnanost je zásadní pro ekonomický růst, který pak na oplátku přináší prostředky k investicím do nejdůležitějších politických cílů přispívajících k vytvoření “obce, kde stojí za to žít”. Velké firmy, uvažující o investování do vznikajících či existujících míst, se téměř jistě budou zabývat otázkami kvality života obce, jíž se její budoucí zaměstnanci stanou součástí. Je oblast esteticky příjemná, s dostatečným volným prostorem? Je zde cítit hrdost současné komunity na své dědictví? Má oblast pověst ekologicky čistého místa? Jsou zde znaky udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu obce? Má daná oblast plány do budoucna? Úspěch v soutěži LivCom Awards znamená kladné odpovědí na všechny tyto otázky a může být hlavním faktorem ovlivňující příliv komerčních investic do obce.

 

Faktem zůstává, aniž by se jednalo o kritiku, že vize a kreativita obecních zastupitelů i odborných pracovníků je omezena jejich zkušenostmi. Obec často čelí nějakému problému a neví nic o tom, že jiné obce v jiných zemích či kulturách řeší podobný problém, a možná s jiným či lepším přístupem. Obzvláště za těchto okolností je nezbytná informovanost o nejlepších mezinárodních postupech (International Best Practice).

 

Jedním ze způsobů informování o nejlepších mezinárodních postupech je účast na kongresech, ovšem ne vždy jsou kongresy efektivní, jelikož pro jednotlivé delegáty jsou relevantní pouze části programu. Existuje pouze jeden efektivní způsob, jak být informován o nejlepších mezinárodních postupech (International Best Practice) a jak se spojit s mezinárodní komunitou řešící podobné otázky, a to je účast na LivCom Awards.

 

Je mnoho dalších okamžitých výhod, které přináší účast na LivCom Awards. Obecní zastupitelé se dozvědí o jiných politických přístupech, které mohou být přejaty k řešení sociálních otázek. Odborní pracovníci se z nejlepších mezinárodních postupů učí odbornému řešení problémů a zastupitelé obcí účastnící se finálového kola LivCom Awards se učí, jak obce v jiných zemích a kulturách přispívají k vytvoření “obce, kde stojí za to žít”.

 

Neexistují žádné unikátní problémy pouze jedné obce, všechny komunity čelí stejným problémům, jen s různými prioritami. Každý rok se mezi obcemi, které se potkaly ve finálových kolech LivCom Awards, vytvářejí partnerství, obce si navzájem vyměńují informace a pomáhají si při řešení podobných otázek. Taková partnerství přinášejí nejen výrazné finanční úspory, ale také okamžitá zlepšení v oblastech životního prostředí a vybavenosti obce.

 

Samo sepsání návrhu (přihlášky) pro LivCom je procesem určité interní prověrky, který se může stát základem pro vytvoření budoucího strategického plánu. Mnoho delegátů ve finále LivCom uvedlo, že jejich účast v LivCom pro ně znamenala zásadní profesní zkušenost a další přínos vyplývající z trvalé vzájemné výměny informací v rámci mezinárodní komunity.

 

Účast na The LivCom Awards není jednosměrný proces. Obce dostanou prostor, kde mohou využít své nejlepší postupy, což na oplátku přispívá k rozvoji nejlepších mezinárodních postupů (International Best Practice).

 

Účast na The LivCom Awards nemusí být časově ani finančně nákladná, ale jisté je, že tyto investice přinesou praktické výhody pro obec na mnoho let.

 

Získání povědomí o nejlepších mezinárodních postupech (International Best Practice) není jediným důvodem, proč se obce účastní LivCom Awards. Další důvody jsou:

 

  • Občanská hrdost
  • Dosažení mezinárodního uznání
  • Kontakt s ostatními obcemi
  • Dosažené cíle obce v porovnání s jinými předními světovými obcemi
  • Dosažení úspěchu na mezinárodní úrovni, což pomůže podpořit ekonomický rozvoj, vnitřní investice a cestovního ruch

 

Uzávěrka pro registraci pro ročník 2007 je 31.květen 2007. Přihláška a detailní informace jsou k dispozici ve 30 jazycích na www.livcomawards.com. Můžete nás také kontaktovat na info@livcomawards.com. Finále se bude konat v Londýně 22. – 26. listopadu a bude zahrnovat jednodenní seminář na vysoké úrovni, pro delegáty LivCom zdarma.

 

 

Alan Smith

LivCom

Leden 2007
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí