zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zlínská CO2 liga 2007/8

04.12.2007
Ovzduší
Zlínská CO2 liga 2007/8

Co je cílem soutěže?
Cílem soutěže „Zlínská CO2 liga“ je zprostředkovat veřejnosti informace o globální změně klimatu v souvislosti s problematikou energie a o způsobech, kterými lze klima chránit. Tuto regionální soutěž pořádá Centrum Veronica Hostětín společně s Energetickou agenturou Zlínského kraje.

Komu je soutěž určena?
Do soutěže se může přihlásit tým, který bude tvořen členy alespoň dvěma partnery ze skupiny škol (II. stupeň ZŠ, SŠ), domácností, obcí, veřejných institucí a podniků / podnikatelů (např. školní skupina ze ZŠ Vlára si k sobě najde domácnost nebo obecní úřad, anebo místní řemeslník či živnostník osloví místní obecní úřad apod.). Jakákoliv kombinace partnerů v týmu je možná, podmínkou je účast alespoň 2 různých subjektů - partnerů v týmu.
Do soutěže se může předběžně přihlásit i skupina žáků /studentů, domácnost apod., která si zatím nedokázala najít soutěžního partnera a my jí partnera pomůžeme najít!
Soutěž bude zaměřena také na praktická opatření úspor energie, a proto každý tým přihlásí do soutěže kromě svých členů také budovu / sídlo za každou partnerskou skupinu (např. soutěžní tým Čtyřlístek tvořený žáky ZŠ Vlára a domácností rodiny Novákových přihlásí do soutěže také budovu školy ZŠ Vlára a byt rodiny Novákových).

Jak se do soutěže přihlásit?
Od 22. října 2007 se můžete přihlásit (zde), případně o ní lze požádat emailem či telefonicky. Do soutěže se lze přihlásit do 10. prosince 2007.

Proč se do soutěže přihlásit?
Kromě toho, že se všichni soutěžící dovědí mnoho nových a užitečných informací, jejich účast v soutěži rozšíří i povědomí dalších lidí v jejich okolí o ochraně klimatu a dalších tématech (viz. Soutěžní zadání – Úkol 5: Informační kampaň).
Školní skupiny se svou prací v soutěži budou věnovat především průřezovým tématům environmentální výchova a mediální výchova, jednotlivé úkoly se budou opírat i o znalosti z předmětů fyziky a matematiky.
Pro vítěze soutěže budou připraveny věcné ceny a exkurze na zajímavé místo s ukázkou využití obnovitelných zdrojů energie.

Průběh soutěže
Od obdržení soutěžního zadání až do 30. dubna budou týmy zpracovávat soutěžní zadání a mohou využít možnosti průběžných konzultací s organizátory soutěže. Do 11. února tým odevzdá tzv. meziúkol (je to menší, samostatný úkol – vyhledávání instalací obnovitelných zdrojů energie v okolí přihlášeného týmu). Odevzdání meziúkolu je podmínkou pro setrvání v soutěži.
V únoru 2008 proběhne seminář pro přihlášené týmy v Hostětíně a jeho součástí bude exkurze po modelových ekologických projektech, školení (psaní tiskové zprávy), konzultace soutěžního zadání a další program zaměřený na obnovitelné zdroje energie.
Stručný přehled důležitých termínů soutěže:
22. října 2007 Vyhlášení soutěže
10. prosince 2007 Uzávěrka přihlášek
11. února 2008 Uzávěrka meziúkolu
Únor 2008 Seminář pro přihlášené
30. dubna 2008 Uzávěrka zpracovaných projektů
Květen 2008 Konference a vyhlášení vítězů

Soutěžní zadání:
Po přihlášeni obdrží zástupci týmu pracovní listy se soutěžním zadáním a s dalšími podklady a materiály.
Úkol 0 – Otázky a odpovědi: tento úkol není potřebné vypracovávat, účelem úkolu je obeznámit se s problematikou obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, jejich vlivem na životní prostředí, s globální změnou klimatu atd.
Úkol 1 - První detektivní meziúkol: v tomto úkolu je potřebné vyhledat zařízení využívající obnovitelný zdroj energie v okolí, v obci, v bydlišti soutěžního týmu. Soutěžící vyplní dotazník s potřebnými údaji a odešlou ho do 11. února 2008 – tj. cca o pár měsíců dříve než kompletní vypracované soutěžní zadání.
Úkol 2 – Malý energetický audit: v tomto úkolu soutěžící zjistí spotřebu energie budov přihlášených do soutěže a jaké množství emisí CO2 tak provoz budov vytváří.
Úkol 3a – Jak ušetřit energii?: V úkolu 3a soutěžní tým vymyslí opatření, pomocí kterých by se dala snížit spotřeba energie v budovách. Úkol 3b – Kdo šetří má za tři… anebo za kolik?: V tomto úkolu soutěžící převedou nápady na opatření z úkolu 3a do čísel – vypočítají kolik energie a emisí CO2 se pomocí navržených opatření ušetří.
Úkol 4 – Úspory všude, kam se podíváš: V úkolu 4 se soutěžící tým pokusí co nejvíce opatření na úspory energie a emisí CO2 z úkolu 3 uskutečnit – soutěžící si vyzkoušejí úspory energie v praxi.
Úkol 5 – Informační kampaň: tým vytvoří vlastní informační kampaň, ve které bude prezentovat svojí práci v soutěži, napíše tiskovou zprávu a článek do místních novin.

Podklady k vytištění
Přihláška

Více informací podá Hana Němcová.

Děkujeme
Soutěž se koná pod záštitou Energetické agentury Zlínského kraje o.p.s. a je financována z programu Environmental Activities Grant Program společnosti Toyota Motor Corporation.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí