zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Trasa R55 mimo ptačí oblast obstála v nové dopravní studii

05.12.2007
Příroda
Trasa R55 mimo ptačí oblast obstála v nové dopravní studii

Obce na silnici I/55 si od aut oddechnou stejně jako u oficiální varianty

Z nejnovější dopravní studie (1) vyplývá, že navržená trasa silnice R55 mimo Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví v úseku Rohatec – Otrokovice podstatně sníží počty aut na stávající silnici I/55 stejně jako oficiální varianta. Alternativní trasa, kterou v dubnu vyprojektoval autorizovaný inženýr Ing. Jiří Kalčík (2), tak splňuje technické, ekologické i dopravní požadavky a je možné ji plnohodnotně a bez problému porovnat podle usnesení vlády č. 1064 z 19. září s oficiální.

„Z výpočtů studie vyplývá, že v roce 2020 by po stávající silnici I/55 mezi Rohatcem a Uherským Hradištěm mohlo jezdit více než deset tisíc aut za den a mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi téměř dvacet tisíc aut, kdežto po vybudování silnice R55 v oficiální či v alternativní variantě by se toto množství snížilo o více než polovinu,“ říká s uspokojením nad výsledky studie Miroslav Patrik z Dětí Země.

„V úseku Rohatec – Uherské Hradiště by oficiální varianta R55 měla snížit dopravní intenzity na stávající silnici I/55 v průměru o 50-70 % a alternativní trasa dokonce až o 55-80 %,“ upřesňuje dále ekologický expert Ekologického právního servisu Jiří Hummel, které tuto studii zadalo.

Studie také prokázala, že po realizaci silnice R55 by se nemusely stavět obchvaty obcí a měst, tj. Petrova, Strážnice, Veselí nad Moravou, Ostrožské Nové Vsi atd., v celkové délce cca 26,5 km za 2,7-3,2 mld. Kč.

„Otálet ale dva a půl měsíce od požadavku usnesení vlády č. 1064 posoudit obě varianty R55 ze strany ministra dopravy Aleše Řebíčka či jeho náměstka Jiřího Hodače je silně nezodpovědné a připadá mi, že pomoc obcím na silnici I/55 od aut je poněkud na okraji politického zájmu,“ domnívá se dále Patrik.

Evropská komise také od května zkoumá stížnost České společnosti ornitologické a Dětí Země, neboť při hodnocení vlivů silnice R55 na životní prostředí nebyla posouzena právě varianta mimo ptačí oblast. Česká republika tak může čelit velkým problémům, pokud tato stížnost bude za několik měsíců uznána za oprávněnou.

Alternativní trasa silnice R55 v délce 53 km se dvěma krátkými tunely by vedla po levé straně řeky Moravy z Rohatce kolem Uherského Hradiště a mimo Napajedla až do Otrokovic a stála by asi 14 mld. Kč. Oficiální varianta přes Moravský Písek je o 7 km kratší a její náklady Děti Země odhadují na 12,5 mld. Kč. Podle schváleného harmonogramu českou vládou z 19. září by se tento úsek měl stavět v letech 2009-14.

V dotčené ptačí oblasti je evropskou směrnicí o ochraně volně žijícího ptactva chráněno šest druhů ptáků: čáp bílý, moták pochop, strakapoud jižní a prostřední, skřivan lesní a lelek lesní. Právě pro něho a pro skřivana lesního znamená oficiální varianta R55 velmi vážné ohrožení.

Zdroj (archív Dětí Země):

1) Mgr. Jiří Dufek: Dopravní studie variant rychlostní silnice R55 a silničního spojení Brna a Vídně, září 2007

2) Ing. Jiří Kalčík: Vyhledávací studie trasy rychlostní silnice R55 mimo Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, duben 2007

Související tiskové zprávy:

Ministerstvo dopravy bojkotuje posouzení variant R55: www.detizeme.cz

Silnice R55 mimo ptačí oblast může být levnější: www.detizeme.cz

Evropská komise řeší stížnost proti silnici R55 na Slovácku: http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2012070
Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 4. 12. 2007:

 

Trasa R55 mimo ptačí oblast obstála v nové dopravní studii

 

Předpokládané dopravní intenzity na vybraných úsecích silnice I/55 v roce 2020 v jednotlivých variantách (údaje v tisících vozidel za den a zprůměrované)

Úsek na I/55

Počet vozidel za den na I/55 (2005)

(2)

Počet vozidel za den I/55 (2020):

Nulová varianta (1)

Počet vozidel za den I/55 (2020):

Oficiální varianta (1)

Počet vozidel za den I/55 (2020):

Alternativní varianta (1)

Petrov – Strážnice

9,5

11,6

3,6

4,0

Strážnice – Veselí nad Moravou

8,7

11,0

2,7

1,9

Veselí n. Moravou – Uherský Ostroh

6,7

8,9

2,7

1,5

Ostrožská Nová Ves – Kunovice

9,4

9,2

4,5

3,7

Napajedla – Otrokovice

16,8

18,0

6,7 (R55 = 33,5)

9,9 (R55 = 30,0)

Zdroj:

(1) Mgr. Jiří Dufek: Dopravní studie variant rychlostní silnice R55 a silničního spojení Brna a Vídně, září 2007

(2) Sčítání dopravy v roce 2005, ŘSD ČR 2006 (http://www.scitani2005.rsd.cz)

Pozn. 1: Modelové intenzity dopravy z dopravní studie (1) nezahrnují vnitroměstskou dopravu, proto mohou být na některých úsecích výhledové intenzity nižší než údaje ze sčítání dopravy.

Pozn. 2: Nulová varianta představuje stávající silniční síť bez nových silničních staveb, oficiální varianta zahrnuje plánované stavby podle ŘSD ČR a alternativní varianta znamená zcela nové dopravní řešení výstavby silniční infrastruktury Jihomoravského kraje (viz sborník „Dopravní politika Jihomoravského kraje a Dolních Rakous: stav po deseti letech“ – http://www.veronica.cz/?id=128&i=45)

Pozn. 3: Oficiální varianta silnice R55 má přes Napajedla procházet po estakádě v těsném souběhu se stávající silnicí I/55 v nivě řeky Moravy. Alternativní trasa silnice R55 je naopak vedena na levém břehu řeky Moravy přes návrší mezi Napajedly a Pohořelicemi mimo jejich obytnou zástavbu.

Závěry z dopravní studie (1) k variantám silnice R55 na Slovácku:

1) Alternativní trasa silnice R55 v úseku Petrov – Uherské Hradiště by měla srovnatelné dopravní účinky (z hlediska přesunu dopravy ze stávajících silnic na R55) jako oficiální varianta R55 přes Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. V úseku Rohatec – Uherské Hradiště by oficiální varianta snížila dopravní intenzity na I/55 v průměru o 50-70 %, alternativní trasa pak dokonce až o 55-80 %.

2) Vzhledem k očekávaným velmi nízkým dopravním intenzitám na silnici I/55 v úseku Rohatec – Uherské Hradiště (méně než 4,5 tisíc voz./den) po realizaci silnice R55 v obou variantách není nutné z dopravního hlediska v blízké budoucnosti budovat plánované obchvaty obcí a měst, tj. Petrova, Strážnice, Veselí nad Moravou, Ostrožské Nové Vsi atd., v celkové délce cca 26,5 km za 2,7-3,2 mld. Kč.

3) V roce 2020 lze při realizaci oficiální varianty R55 očekávat, že mezi Otrokovicemi a Napajedly projede po R55 kolem 33,5 tisíc vozidel za den a po silnici I/55 asi 6,7 tisíc voz./den. Při realizaci alternativní trasy na protějším břehu řeky Moravy východně od Napajedel by přes toto město po stávající I/55 sice projíždělo kolem 10 tisíc voz./den, tj. o 50 % více než v oficiální variantě, ale podstatná část dopravy (cca 30 tisíc vozidel/den) by byla po silnici R55 odvedena mimo inverzní údolí řeky Moravy. Díky převažujícímu směru proudění vzduchu by byly emise z dopravy rozptylovány mimo Napajedla.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí