zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

12.12.2007
Obecné
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 12. prosince 2007 v 09:00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

7.  
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  
č.j. 1452/07  
Předkládá: ministr zdravotnictví  

 8.  
Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zařízením  
č.j. 1436/07  
Předkládá: ministr zdravotnictví  

 9.  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin  
č.j. 1698/07  
Předkládá: ministr zemědělství 

18.  
Analýza problematiky zrušení omezené odpovědnosti provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody tak, aby platili tržní pojistné stejně jako v jiných průmyslových odvětvích (analýza současného stavu, mezinárodní srovnání, situace v jiných průmyslových odvětvích, problematika pojištění)  
č.j. 1695/07  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu  

 19.  
Analýza možností zapojení obcí do rozhodovacího procesu o umístění hlubinného úložiště  
č.j. 1727/07  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

K projednání bez rozpravy:

28.  
Zpráva o účasti předsedy vlády Mirka Topolánka na 1. zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě dne 26. listopadu 2007  
č.j. 1750/07  
Předkládá: ministr zahraničních věcí 

32.  
Povolení výjimky podle § 28, odst. 3 z ustanovení § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k žádosti s.r.o. K3 SPORT o odlesnění v CHOPAV Jeseníky pro záměr výstavby "Lyžařského areálu Kouty nad Desnou"  
č.j. 1719/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 33.  
Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - vstup za účelem studia změn flóry a vegetace v důsledku spontánní a řízené sukcese, žadatelka RNDr. Romana Prausová, Ph.D., bytem Býšť 44, vyučující Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové  
č.j. 1721/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 34.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací  
č.j. 1734/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 35.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro p. Petra Hronovského, provozovatele Vosecké boudy za účelem vjezdu na účelovou komunikaci Harrachov - Vosecká bouda na území KRNAP  
č.j. 1735/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 36.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP a CHKO České republiky dle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. pro pana Martina Hyťhu, a to za účelem táboření ve volné přírodě ve všech velkoplošných chráněných územích České republiky  
č.j. 1736/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 37.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska v Chráněné krajinné oblasti Pálava a to za účelem vstupu potřebného k umístění a provozu základnové stanice veřejné komunikační sítě CDMA spol. MobilKom, a.s. na věž spol. Radiokomunikace a.s. na vrcholu kopce Děvín  
č.j. 1763/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 38.  
Povolení výjimky na žádost SK Krakonoš ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku dle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb. pro pořádání závodů psích spřežení „Ledová jízda“ a „Vetamix trail“na území KRNAP  
č.j. 1764/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 39.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty v souvislosti se stavbami, které budou součástí relaxačního objektu v k.ú. Komňa  
č.j. 1765/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

 40.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Beskydy uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro LČR, s.p. LS Ostravice za účelem výsadby geograficky nepůvodního druhu lesní dřeviny  
č.j. 1766/07  
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Pro informaci: 

 1.  
Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru EBR v případě, že bude umístěn ve vojenském újezdě Brdy na kótě 718 u obce Míšov  
č.j. 1767/07  
Předkládá: ministr zdravotnictví  

 2.  
Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích  
č.j. 1749/07  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr zdravotnictví  

 3.  
Informace o Návrhu informační kampaně ke zdravotním důsledkům vytápění  
č.j. 1748/07  
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr zdravotnictví 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí