zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

BRT aneb Metrobus: trochu jiná MHD

08.12.2007
Obecné
BRT aneb Metrobus: trochu jiná MHD
V rámci třetího ročníku specializované evropské výstavy autobusů a autobusové dopravy Coach Progress, která se konala na podzim letošního roku v Praze, proběhl seminář METROBUS - šance pro střední Evropu o vysokokapacitních autobusových systémech.
Na ní společnost Veolia Transport představila návrh tohoto pozoruhodného dopravního systému pro ČR, a své zkušenosti s projekty metrobusů ve světě.

Metrobusy, známé také pod "oficiálním" označením BRT (Bus Rapid Transit), jsou pozoruhodné dopraví systémy, které představují, velmi zjednodušeně řečeno, jakousi kombinaci autobusové městské hromadné dopravy a tramvajových systémů či metra (odtud ostatně vzniknulo i jejich pojmenování). Jde o vysokokapacitní autobusové spoje, které fungují jako speciální forma městské hromadné dopravy.

Systém BRT je z ekonomických i kapacitních důvodů konkurencí (a alternativou) hlavně pro kolejovou dopravu - vozidla mají podobně jako tramvaje koleje k dispozici vyhrazené jízdní trasy, mají přednost v jízdě a disponují vyšší přepravní kapacitou než běžné autobusové spoje. Optimalizace provozu vozidel znamená menší zátěž pro životní prostředí a v porovnání s klasickými trakčními systémy mají relativně nízké nároky na infrastrukturu. Nevyžadují hlavně pokládání kolejí a vedení elektrické trakce, v případě nepředvídaných situací není problém operativní změna trasy po běžných komunikacích.

V našich podmínkách by těmto vozidlům odpovídaly asi nejvíce vysokokapacitní kloubové autobusy, ovšem s tím rozdílem, že zatímco metrobus má jako systém zajištěnu jízdní prioritu prakticky po celé trase příslušné linky, běžné městské autobusy (až na výjimky v některých úsecích) jsou součástí běžného silničního provozu, a tudíž ovlivňovány stejnými problémy jako automobily. Potýkají se tak se stejnými dopravními zácpami (zejména v provozních špičkách) a nepředstavují tedy pro cestující žádnou zvláštní výhodu (spíše naopak - v autě se cestuje pohodlněji než hromadnou dopravou, jejíž rychlost není o nic vyšší než ta, kterou dovoluje všem aktuální dopravní situace.

V České republice nebyl podobný projekt dosud realizován, nicméně obdobný systém už kdysi v Praze, byť v provizorní podobě, svého času již fungoval. A to v době povodňové krize v roce 2002, kdy musel pražský dopravní podnik nouzově vyřešit kritickou přepravní situaci poté, co povodně přerušily v některých úsecích provoz metra. Ač v nouzové formě, kterou nelze srovnávat s komfortem skutečných systémů BRT, tedy "metrobusů", si pamětníci zřejmě ještě vzpomenou, že díky vyhrazenému jízdnímu pruhy fungovaly autobusy ve frekvenci s krátkými intervaly velmi spolehlivě, a cestu z jinak tradičně dopravě přetížených čtvrtí do centra města zvládaly během 15 - 20 minut.

VE SVĚTĚ JIŽ ÚSPĚŠNĚ FUNGUJE

Nadnárodní dopravce Veolia Transport má s projekty typu BRT rozsáhlé zkušenosti. Metrobusy provozuje např. v oblasti Rouen ve Francii, v americkém Las Vegas, v Bogotě v Kolumbii nebo v oblasti York-Toronto v Kanadě. Projekty metrobusů jsou v Evropě kupodivu relativně rozšířené, a vedly k rehabilitaci image autobusové dopravy, která se tak začíná zbavovat vztahu k autobusů jako "diskontních produktů" v porovnání s tramvají.

Evropská města mají velmi specifickou urbanistickou morfologii, ve většině případů se musí stavitelé BRT systémů vypořádat s problematickou dopravní infrastrukturou v podobě městských dopravních sítí zděděných z minulosti, pro které je typický spíše rozvinutý městský kolejový provoz. Pro Evropu, kde je dopravní síť ve městech často výsledkem dlouhodobého vývoje, je charakteristická dobrá integrace tohoto typu dopravy (nutná pro fungování místní dopravy obecně), střední kapacita vozidel, a vysoké standardy komfortu, bezpečnosti a respektu k životnímu prostředí.

Pro příklady dobře fungujících BRT systémů, které se osvědčují, a prokazují výhody této koncepce, se lze podívat na několik již fungujících či v současné době budovaných projektů ve světě.

V kolumbijském hlavním městě Bogota funguje takovýto systém pod názvem TransMilenio.

V metropoli se 7 miliony obyvatel se autobusy podílejí na veřejné dopravě 78 procenty. Systém bude pokrývat 84 km tratí v souvislém chráněném koridoru se 114 zastávkami. Jeho vozový park bude tvořit po dokončení 850 kloubových autobusů, které by měly denně přepravit 1,4 milionu cestujících, a jezdit průměrnou rychlostí 29 km/h. Po dokončení všech fází výstavby bude systém obsluhovat 5 milionů cestujících a bude porovnatelný se sítí metra.

Pro obyvatele to bude znamenat hlavně trojnásobné snížení průměrného cestovního času (z 90 na 35 min). K dalším nezanedbatelným aspektům patří i to, že převedení části dopravy, která se jinak z velké části obvykle odbývá pomocí automobilů prodírajících se přeplněnými ulicemi, na síť autobusů by mělo podle propočtů projektu znamenat 40procentní snížení znečištění ovzduší, a snížení dopravní nehodovosti ve městě o 80 procent.

Další obdobný systém připravuje kanadský York-Toronto s populací přes milion obyvatel. Projekt s názvem Vivo zahrnuje 144 chráněných tratí, 107 chráněných zastávek a vozový park čítající 85 autobusů. Ty přepravují na 17.000 cestujících denně průměrnou rychlostí 23-31 km/h, ale provozovatelé očekávají nárůst cestujících o 30 procent. Stejně tak se ovšem očekává pokles počtu osobních automobilů na hlavní trasách v Yorku, a to až o 7 000, což znamená v rámci dané lokality výrazný přínos k ekologii. Podstatným prvkem je v případě tohoto projektu i předpokládaná možnost změny na tramvajový systém v roce 2013.

DOČKÁME SE METROBUSU U NÁS?

V ČR dosud nebyl realizován, takže chybí zkušenosti a právní základ pro takovýto dopravní systém, zaznělo na prezentaci návrhu koncepce BRT pro ČR. Motivace a očekávání objednatele musí být jasně formulovány. Metrobus musí mít jasně definované a měřitelné kvalitativní a výkonnostní ukazatele. Vzhledem k tomu, že jde nejen o svébytný dopravní systém, ale i zásah do již fungující infrastruktury, musí přípravě takovéhoto projektu předcházet důsledná analýza přepravních proudů a oponentní řízení, a na systém je nutno pamatovat v dopravním generelu.

BRT musí být zvýhodněn i např. dílčím omezením ostatní, zejména individuální dopravy, integrace s navazujícími dopravními módy je nezbytnou, avšak nikoli dostačující podmínkou. Metrobus vyžaduje taktový, celodenní provoz a jednoduchý jízdní řád.

Koncepce dopravního systému Metrobus samozřejmě není samoúčelná, ale je použitelná a vhodná do určitých podmínek. Podle představitelů firma Veolia Transport, která se již na několika podobných projektech podílí, jde o plnohodnotnou dopravní službu se specifickými znaky. Projekty ukazují, že Metrobus dokáže vyřešit komplikovanou situaci v podmínkách městských provozů. Tento systém může najít své uplatnění v místech, kde je vysoká frekvence cestujících, nepříliš členitý prostor (vzhledem ke specifickému charakteru vozidel), a v neposlední řadě musí dopravní infrastruktura nabídnout dostatečný prostor pro vytvoření odděleného jízdního pruhu.

V konkrétních podmínkách ČR by těmto požadavkům vyhovovaly některé trasy, na nichž Veolia nabídla možnost vytvoření systému Metrobus. Jde např. o úseky Praha - Letiště Ruzyně (případně s napojením na Kladno), Hradec Králové - Pardubice, Letiště Mošnov - Ostrava (- Orlová - Karviná), nebo Most - Litvínov (- Teplice - Ústí nad Labem).
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí