zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Linde PureMotion: komplexní řešení pro člověka i prostředí

04.01.2008
Obecné
Linde PureMotion: komplexní řešení pro člověka i prostředí
Pod označením Linde PureMotion představil výrobce vysokozdvižných vozíků, firma Linde Material Handling, iniciativu zaměřenou na ochranu životního prostředí i zdraví samotných pracovníků v oboru manipulační techniky.
Charakterizuje ji mottem "lepší technika pro efektivnější práci".

V rámci projektu PureMotion se firma zaměřuje na několik klíčových faktorů, které bezprostředně ovlivňují ekologii i ergonomii, a vyvíjí technická řešení, která mohou pomoci minimalizovat negativní dopady vyplývající z nasazení a používání manipulační techniky. Jde konkrétně o problematiku vibrací, energetickou efektivitu a úspory energie, a dále o emise CO2 a emise jemného prachu, s nimiž se mohou setkat pracovníci ve skladových areálech. S jejich pomocí se snaží řešit vztah: člověk-prostředí-emise.

Inovace, které šetří životní prostředí

Při brzdění vzniká oděrem brzdového obložení jemný prach, jehož přítomnost si prakticky neuvědomujeme, ale právě tyto malé částečky jsou ve větší koncentraci velmi škodlivé lidskému zdraví.

Jedním z hlavních konstrukčních prvků, které byly u vozíků nové generace uplatněny, je hydrostatický pohon. Dalším, jemuž věnovali vývojáři mimořádnou pozornost, byl samotný brzdový systém. Hydrostatický pohon nepotřebuje brzdy a spojku, což znamená okamžitě o dva zdroje jemného prachu méně, a také nižší opotřebení pneumatik. Díky uplatnění hydrostatického pohonu už vozíky Linde prakticky brzdí bez brzd - jde v podstatě o rychlé řízené zpomalení, které stroj provede v okamžiku, kdy řidič sundá nohu z pedálu. Zatímco u standardních vozíků vznikne otěrem brzdového obložení za dva roky kolem 700 mg jemného prachu (pro představu: hygienicky únosná norma toleruje průměrnou denní hodnotu 50 mikrogramů na m3), u hydrostatického pohonu tato ekologická zátěž odpadá. Také další strašák ekologů, emise CO2, dosahuje u nových pohonných jednotek používaných ve vysokozdvižných vozících Linde velmi příznivých hodnot. Díky práci vývojářů se podařilo dosáhnout výrazně nižších hodnot emisí částic u dieselových motorů, než požadují mezinárodní či unijní předpisy.

Nižší spotřeba = úspornější provoz a méně emisí

Například model H25D vykazuje podle testů výrobce o 1,4 l/h nižší spotřebu než jeho odpovídající konkurenti v dané kategorii, což znamená při dvouletém provozu o téměř 12 tun méně emisí (bereme-li hodnoty 26,8 t u zmíněného typu vozíku oproti 38,2 t v případě porovnávané konkurence).

Obdobně emise pevných částic u dieselových motorů jsou hluboko pod limitem požadovaným normami - Linde udává pro "referenční" vozík H25D při 30 kW v osmistupňovém testu hodnoty 0,104 g/kWh, což představuje 17 % (tzn. necelou pětinu) z povoleného limitu, zatímco měření u konkurenčních produktů (které pečlivě provádí většina významných výrobců, aby získali co nejlepší přehled o svých soupeřích) se pohybovala většinou obvykle kolem 0,25 g/kWh.

Menší spotřeba paliva, o kterou usilují všichni výrobci, se logicky promítá do nižších účtů a menší spotřeba energie znamená automaticky i nižší emise CO2. Podobně jako parametry u hydrostatického pohonu v případě dieselových motorů je u vozíků s elektrickým pohonem chloubou firmy jí vyvinutý systém řízení energie EMS, umožňující velmi hospodárné využívání energie, kterou má řidič v baterii vozíku k dispozici.

Firma Linde vytvořila rovněž tzv. E-indikátor, který charakterizuje jako "první průmyslový index pro odvětví manipulace s nákladem". Je konstruován jako objem přepra-veného nákladu, dělený násobkem času a energie spotřebované pro tyto účely.

Pro vozíky Linde vychází tato hodnota 32,36 jednotek, zatímco konkurenční systémy se v naměřených hodnotách pohybují pod hranicí 30, přesněji řečeno mezi 29 - 19 jednotkami.

Ergonomie je věda

Kromě čistě technického pojetí bezpečnosti, uplatňovaného při vývoji a konstrukci vysokozdvižných vozíků, má nezpochybnitelný vliv na práci obsluhy a její efektivitu i ergonomie pracovního prostoru řidiče. Je doslova alfou a omegou.

Vozíky, které s řidičem netřesou

V případě vysokozdvižných vozíků, podobně jako u dalších speciálních vozidel, jako jsou např. stavební stroje a mechanismy apod., jsou jedním z kritických provozních faktorů vibrace, jimž je vystavena nejen obsluha (řidič) ale i mechanická konstrukce stroje samotného. V EU je stanovena samozřejmě norma, kterou je vyjádřeno přípustné chvění z lékařského hlediska, resp. z pohledu zdravotní bezpečnosti. Vývojáři firmy Linde v tomto případě jdou ve svých řešeních nad rámec standardních norem. Kritickými parametry jsou dvě hodnoty. Tak zvaný spouštěcí limit (stanoven na 0,5 m/s2), a expoziční limit, tedy doba, po kterou je člověk nebezpečným vibracím vystaven (1,15 m/s2, pro osu z pak 0,8 m/s2). Nicméně i když jsou hodnoty a bezpečností limity dány, nevypovídají ještě nic o tomu, zda některý ze zmíněných limitů nebude překročen v praxi. Pokud jsou tyto limity překročeny, musejí firmy přijmout opatření na ochranu zdraví pracovníka, až - v případě nutnosti - po výrazné omezení práce s příslušným vozíkem, jinak hrozí riziko, že řidiče postihnou nejen dočasné obtíže, jako bolesti hlavy či poruchy svalové koordinace, ale že může dojít i k vážnějším případům vyžadujícím lékařský zásah.

U vozíků, které jsou při svém provozu (včetně jejich obsluhy) vystaveny nebezpečným vibracím ve značné míře, ovlivňuje intenzitu a charakter vibrací hned několik faktorů: nastavení a odpružení sedačky, hmotnost řidiče, typ a charakter používaných pneumatik, ale i rychlost jízdy a vlastnosti povrchu jízdní dráhy, po níž se vozík pohybuje.

Rázy, které způsobuje nerovnost podlahy, jsou účinně tlumeny pomocí speciálních konstrukčních prvků. Těmi hlavními jsou odizolování kabiny řidiče od zdvihacího zařízení a hnací nápravy. Stožár je spojen přímo s hnací nápravou a oddělen od ochranného rámu gumovými silentbloky a masivními gumovými lůžky. Stejně tak jsou od ochranného rámu řidiče odizolovány naklápěcí válce, takže všechny rázy jsou pohlcovány ještě dříve, než se mohou dostat ke kabině řidiče. Ta může být navíc na přání vybavena dalším tlumicím prvkem v podobě vzduchem odpruženého sedadla, jehož parametry (tlak vzduchu) si může řidič sám regulovat podle svých představ. Tato sedadla nabízejí oproti standardnímu vybavení širší pohodlnější polstrování, ergonomickou bederní opěru, a vyšší podporu zad a také vyhřívání. Důsledné odfiltrování vibrací zaručuje podle vývojářů firmy Linde velmi nízkou hodnotu tohoto kritického faktoru, a to zejména ve vyšších rychlostech.

Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí