zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Europarlament schválil smernicu, ktorá má zlepšiť stav ovzdušia v Európe

14.12.2007
Ovzduší
Europarlament schválil smernicu, ktorá má zlepšiť stav ovzdušia v Európe

Brusel 11. decembra (TASR) - Európsky parlament dnes schválil smernicu, ktorej cieľom je zlepšenie stavu ovzdušia v Európe. Nová legislatíva sa týka znižovania maximálnej povolenej koncentrácie najmenších častíc v ovzduší, ktoré sú zodpovedné za najväčšie škody na zdraví.

Znečistenie ovzdušia, predovšetkým v husto osídlených oblastiach a mestských aglomeráciách, spôsobuje rôzne ochorenia dýchacích ciest a v mnohých prípadoch vedie k predčasným úmrtiam. Podľa najnovších vedeckých poznatkov vysoké zdravotné riziká spôsobujú najmä najmenšie prachové mikročastice (PM2,5), zatiaľ čo väčšie častice sa usádzajú v horných dýchacích cestách s rýchlym mechanizmom odstraňovania, takže nevznikajú následky z dlhodobého hľadiska. V dôsledku znečistenia najmenšími časticami prichádza v Európe podľa poslednej štúdie každoročne o život vyše 300.000 ľudí.

Poslanci v prípade jemných častíc požadujú, aby sa najprv zaviedla úvodná cieľová hodnota 25 ug/m3 platná od roku 2010, pričom záväznou by sa stala o päť rokov neskôr. Počnúc rokom 2020 by došlo k zníženiu na 20 ug/m3. Pri revízii smernice v roku 2013 by sa však hodnoty prípadne upravili.

U najväčších častíc (PM10) EP odsúhlasil priemernú ročnú koncentráciu 40 ug/m3, nekonkretizoval však termín, dokedy treba na ňu prejsť.

Predpisy umožňujú trojročný odklad pre tie oblasti a mestá, ktoré nie sú schopné splniť limit vzhľadom na osobitné charakteristiky regiónu, nepriaznivé klimatické podmienky, či cezhraničné faktory. Táto výnimka sa však povolí len vtedy, ak členský štát predloží plán s odôvodnením, prečo nie je možné dosiahnuť stanovené hodnoty aj napriek opatreniam prijatým na národnej a miestnej úrovni.

Členské krajiny budú mať podľa smernice povinnosť zriadiť v mestských oblastiach a aglomeráciách s viac než 250.000 obyvateľov miesta odberu vzoriek, ktoré budú okrem koncentrácií PM 2,5 a PM 10 merať aj koncentrácie oxidu siričitého, oxidu dusičitého, oxidov dusíka, olova, tuhých znečisťujúcich látok, benzénu a oxidu uhoľnatého v okolitom ovzduší. V prípade vidieckych oblastí treba zriadiť jedno takéto miesto odberu na 100.000 km2.

Návrhom smernice sa budú zaoberať členské krajiny, nepredpokladajú sa však problémy, pretože EP a Rada EÚ sa už predtým dohodli. Po vstupe smernice do platnosti budú mať členské krajiny dva roky na to, aby ju začlenili do svojich národných legislatív.

(spravodajkyňa TASR Monika Poláková)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí