zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dům - CEEERES 08

18.12.2007
Energie
Vytápění, zateplení
Dům - CEEERES 08
Cílem vyhlašovatelů je prezentovat panelové domy, na kterých byla provedena celková regenerace obvodového pláště budovy.

VYHLAŠOVATELÉ


Regionální centrum bydlení, o.s. (RCB) ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) a sdružením Energy Consulting, o.s.


VYHLAŠUJÍ

PŘEHLÍDKU  REGENERACÍ  PANELOVÝCH  DOMů


1. ročník

 

 

Konference CEEERES se věnuje aktuálním problémům spojených s úsporami energie a obnovitelnými zdroji. Hlavním cílem konference je předání aktuálních informací všem zúčastněným tak, aby se mohli poučit a inspirovat provedenými realizacemi, novými metodami a způsoby provádění.

Proto je v rámci čtvrtého ročníku konference vyhlášen první ročník soutěže „Dům CEEERES“.

 

Cílem vyhlašovatelů je prezentovat panelové domy, na kterých byla provedena celková regenerace obvodového pláště budovy. Přehlídka staveb napomůže jak realizačním firmám k jejich prezentaci, tak investorům k získání inspirace a případně i jako jedno z vodítek k výběru realizační firmy. Především však získají majitelé a obyvatelé panelových domů ukázky možností a výsledků realizací oprav obvodových plášťů budov. Touto přehlídkou budou zpřístupněny dobré výsledky práce stavebních firem, projektantů, manažerů a investorů i ukázky výsledků moderně myslících obyvatel domů.

 

Účastníci a hodnotící kritéria

 

Přehlídky se může zúčastnit každý, kdo realizoval (jako dodavatel, projektant, stavební dozor, architekt, investor) regeneraci obvodového pláště panelového domu.

Zájem o účast v soutěži deklaruje zájemce:

 1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKOU zaslanou na adresu Regionálního centra bydlení střediska Jindřichův Hradec, Třebického 1101/II v termínu do 20.12.2007 ( možno též – chlebcova@revitalizace.eu)
 2. Zaplacením vkladu ve výši 2 000 Kč za první stavbu a 500 Kč za každou další stavbu převodem na účet RCB č. 0712126349/0800 VS - IČO přihlašovatele nejpozději do 20.12.2007.
 3. Předáním TECHNICKÝCH PRŮVODEK, dále minimálně 2x foto formátu A 4 a 2x foto formátu A 6. (Požadujeme kvalitní snímek díla použitelný pro tisk v digitální podobě, ve formátu JPG, rozlišení 300 dpi na A5 (CD, disketa, e-mail). a dále výstavní panel o rozměrech (š) x (v) 600 x 800mm z polykarbonátové nebo plastové zalaminované desky tl. do 4 mm, bez  kovového rámu, s povinnými údaji o stavbě podle GRAFICKÉHO MANUÁLU VÝSTAVNÍCH PANELŮ, zpracovaných podle následujících odstavců:

TECHNICKÁ PRŮVODKA:

Bude odevzdána společně s přihláškou ve výše uvedeném termínu a bude obsahovat:

název a místo stavby,

název a přesná adresa přihlašovatele, čitelně jméno a podpis odpovědného zástupce,

kontaktní údaje přihlašovatele - osoby (tel., mobil, e-mail), která zajistí pro porotu prohlídku stavby i o víkendu či ve večerních hodinách; příp. její zástupce,

Nutno doložit písemný souhlas s uváděním poskytnutých údajů, fotografií a dalších materiálů v rámci prezentací přehlídky v tisku, na internetu i v dalších sdělovacích prostředcích, dále pak v prezentacích a na výstavách.

textová část max. v rozsahu 2 x A4 , s uvedením základních údajů:

 • vypočítanou potřebu tepla na vytápění před zateplením a po zateplení a procento úspor energií
 • spotřebu tepla na vytápění ve 3 po sobě jdoucích letech (kalendářní roky) před zateplením a pokud je to časově možné, tak i v jednotlivých letech po zateplení
 • rok výstavby přihlášeného domu
 • rok provedení regenerace obvodového pláště budovy
 • přesnou adresu
 • vlastníka domu
 • konstrukční systém
 • počet bytů
 • nestandardní řešení použitá na stavbě – např. způsob vytápění objektu, ohřevu teplé vody, náhrada stávajících konstrukčních prvků…..

čestné prohlášení – viz body 4 – 7.

 

VÝSTAVNÍ  PANEL:

 

Bude odevzdán nejpozději do 10.1.2008 za splnění následujících podmínek:


Rozměr (š) x (v) 600 x 800mm z polykarbonátové nebo plastové zalaminované desky tl. cca 4 mm, bez kovového rámu, s povinnými údaji o stavbě podle GRAFICKÉHO MANUÁLU - viz příloha č. 2.

 

 1. Zateplení musí být provedeno z certifikovaných materiálů a zateplovacích systémů.
 2. Okna musí mít max. součinitel prostupu tepla dle normy a musí být použity nerezové nebo plastové distanční rámečky mezi skly.
 3. V domě se nesmí vyskytovat plísně.

 

    Body 4 až 6 se prokazují čestným prohlášením přihlašovatele, zjištění skutečnosti v rozporu s těmito požadavky je důvodem k vyloučení z přehlídky.

 1. Přihlašovatel souhlasí s uváděním poskytnutých údajů, fotografií a dalších materiálů v rámci prezentací přehlídky v tisku, na internetu i v dalších sdělovacích prostředcích, dále pak v prezentacích a na výstavách.
 2. Nárok na výhru ani další nároky z této přehlídky neplynou.

 

 1. Ohodnocení přehlídky bude prováděno:

A/Odbornou komisí která bude hodnotit:

   Architektonický vzhled

   Procenta úspor energií v souvztažnosti k roku výstavby

B/ Laickou veřejností - návštěvníky výstavy PRAGOBUILDING 2008.

 

 1. Výherce přehlídky obdrží titul „ Dům CEEERES 2008“ a Pohár DŮM CEEERES. Obyvatelé domu pak obdrží do každého bytu 1 láhev kvalitního vína (max. počet 48/dům). Porota nemusí titul „Dům CEEERES 2008“ udělit.

 

VYHODNOCENÍ

 

Po přednášce ředitele fondu rozvoje bydlení v rámci konference CEEERES dne 25.1.2008. Čas vyhlášení přehlídky bude oznámen všem účastníkům.

 

Do soutěže mohou být přijaty pouze stavby, které splňují zadání.

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s jejich bezplatnou reprodukcí, vystavením a propagací v rámci Pragobuildingu 2008 a na dalších, předem dohodnutých místech.

 

DALŠÍ PROPAGACE

 

Oceněné stavby a případně další vybrané stavby budou prezentovány:

·                     v mimořádném čísle časopisu „ Náš panelák“

·                     na internetových stránkách vyhlašovatelů apod.

Přehlídka realizovaných staveb „ Dům CEEERES“ je doprovodnou akcí jedné ze specializovaných akci Pragobuildingu - Panelový dům a byt,

která se uskuteční 24. – 26. 1. 2008 na Výstavišti v Praze – Holešovicích.

 

Aktuální údaje k soutěži na www.revitalizace.eu

 

V Českých Budějovicích 9.11.2007

 

Ing. Roman Šubrt v.r.

sdružení Energy Consulting, o.s.

 

JUDr. Radka Chlebcová v.r.

Regionální centrum bydlení, o.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí